SAP Global
SAP MAG 12, svibanj 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Sindikalni izleti vs. Team Building (2)

Uspješan Team Building može tvrtki donijeti značajan povrat ulaganja u obliku radnog, kreativnog i cilju orijentiranog okruženja među zaposlenima

Piše: Marin Rinčić

RINA Team building, direktor

 

http://www.teambuilding.hr

Zanimanje koje hrvatske tvrtke pokazuju prema Team Building programima uzima sve više maha. Međutim, kako smo i napisali u prošlom (jedanaestom) izdanju SAPmaga, postoji osnovno nerazumijevanje o svrsi i potrebi provođenja Team Building programa. Primjerice, izlet u prirodu sa dinamičnim igricama ne možemo nazvati Team Buildingom. Cjelokupna tema Team Buildinga višestruko je složena. Do sada su tvrtke pokazivale interes za izvedbom programa koji su uključivali razne vrste maštovitih igrica, koje međutim nisu imale sustavan pristup i nisu bile temeljene na razvitku odnosa unutar članova tima. Takve vrste programa prije bi se moglo nazvati neobaveznim druženjem zaposlenika.

Dakle, moguće je zaključiti kako samo pet posto tvrtki koje posluju na području Hrvatske razumije stvarno značenje Team Building programa kao i način njegove primjene. Samo se upornom i sustavnom edukacijom ljudi koji upravljaju tvrtkom, kao i njihovim razumijevanjem problema s kojima se susreću u vlastitoj tvrtci, može polučiti rezultat koji će prije svega stvoriti radno, kreativno i cilju orijentirano okruženje među zaposlenima. Samim time otvoriti će se i tržište na kojem će biti moguće prepoznati razlike između spomenutih "sindikalnih izleta" i funkcionalno orijentiranih Team Building programa koji po svojoj prirodi izvedbe naglašavaju svoju poslovnu tematiku kao i rješavanje poslovnih problema.

Kako odabrati Team Building program

Odabir programa se u pravilu obavlja s osobom iz tvrtke koja je zadužena za brigu o zaposlenicima (human resources). U skladu s zahtjevom od strane korisnika programa, vrši se procjena postojećeg stanja te se nakon toga iznose prijedlozi za provedbu programa. Tu valja spomenuti subjektivan utjecaj osobe od strane korisnika zadužene za Team Building program. Naime, ta ocjena, odrediti će okvirni smjer izvedbe programa. 

U nastavku pripreme programa za izvedbu, provodi se individualizacija istog, jer se uključuju različiti parametri koji se mijenjaju zavisno od sljedećeg:

Dob zaposlenika koji sudjeluju u Team Building programu,

Cilj koji se želi postići programom,

Interesi zaposlenika nasuprot interesima poslodavca

Struktura zaposlenika s obzirom na poslove i pozicije koje obnašaju.

Kako je homogenizacija članova tima jedan od ciljeva koji svi korisnici s posebnom pažnjom ističu, pomoću raznovrsnosti programa treba potaknuti članove tima na zajednički rad u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva. Tim mora funkcionirati i biti fokusiran na ostvarenje zadanog cilja bez obzira u kojoj se okolini nalazi npr. priroda ili ured.

Potrebno je vršiti kontinuirani monitoring razvoja tima kao i pojedinaca unutar njega kako bismo na kraju bili spremni ukazati na određene nedostatke te dati našu ocjenu izvedbe zadanog programa. Upravo u tu svrhu potreban je angažman iskusnih psihologa koji će na pravi način znati ocijeniti ponašanje tima kao i pojedinca koji mu je član.

Na kraju, potrebno je evaluirati rezultate, prezentirati ih te predložiti sljedeće korake koje je potrebno poduzeti u svrhu ostvarivanja rezultata Team Building programa.

Može se zaključiti kako cjelokupan postupak od uspostavljanja prvog kontakta s tvrtkom, do samog kraja provedbe Team Building programa ima "glavu i rep". Složenost samog procesa programa prvenstveno ovisi o njegovoj svrsi koja je unaprijed definirana od strane korisnika ili ju organizator Team Building programa utvrđuje na temelju analize stanja u tvrtki. Svaka sugestija, koja je s naše strane poželjna i potrebna, omogućuje korisniku detaljniji uvid u svrsishodnost Team Buildinga kao i njegovu kompleksnost.

Mjerljivost i rezultati Team Building programa

U današnjem poslovnom svijetu uprave tvrtki više nego ikad zahtijevaju opravdanje za ulaganje. Povrat investicije postao je jedino mjerilo, dovoljno objektivno da nam može pokazati isplativost ulaganja.

Voditelji odjela ljudskih potencijala moraju odgovoriti na to pitanje, ali pred njih se postavljaju dva jako nepopularna izbora: ulaganje vremena i energije kako bi naučili kako znanstveno analizirati povratak investicije na treninge što uključuje prikupljanje velike količine podataka, matematičke i statističke analize, ili angažiranje tvrtke koja se bavi Return on Investment (ROI) analizama.

No postoji i alternativa ukoliko ste spremni na analizu koja neće imati znanstvenu pozadinu, ako sebi postavimo pitanja:

Koliko ćemo vremena uštedjeti?

Koliko ćemo osnovnih sredstava morati manje koristiti?

Ako usavršimo posao koji radimo koliko će ostati vremena za nove projekte koji do sad nisu bili ni u planu?

Koliko ćemo biti efikasniji?

Postoje načini pomoću kojih se ta pitanja mogu svesti na brojeve koji će pokazati toliko traženi ROI, ali najjednostavnije je kompenzirati rad zaposlenika. Tvrtka je već odredila ROI na zaposlenike – plaća po satu. Za svaki sat uštede zaposlenik je toliko produktivniji, tj. donosi veću dobit tvrtki.

Primjerice, jedan zaposlenik po satu je plaćen 50,00 kn bruto, taj iznos pomnoži se s 250 radnih dana i dobije se iznos od 12.500,00 kn - iznos koji bi svaki racionalan ekonomist bio spreman uložiti u Soft Skill treninge uposlenika.

Odjel od 20 zaposlenih bi u tom slučaju za tu svrhu morao imati godišnji proračun od minimalno 125.000,00 kn. Uz današnje cijene edukacije na tržištu to bi moralo biti dovoljno za treninge koji bi se provodili 3 puta godišnje, odnosno prema određenim Team Building mjerilima to bi značio umjereni razvoj koji bi donio vidljive rezultate u razdoblju od 3 godine.

Takav povrat investicije čak i za naše uvjete uopće loše ne zvuči.

Razlika primjene Team Building programa s obzirom na veličinu tvrtke

Iz iskustva u provođenju Team Building programa moguće je reći kako usprkos posvećenosti menadžmenta Team Building programima, rezultati nisu jednako mjerljivi. Zašto? Ukoliko se tvrtka s velikim brojem zaposlenika odluči na primjenu Team Building programa ona svejedno mora programe podijeliti po odjelima. Na taj način se stvara više malih "tvrtki" koje prolaze kroz iste Team Building programe što je u stvari jednako provedbi Team Building programa u maloj tvrtki. Znači rascjepkanost velike tvrtke na odjele poistovjećuje primjenu Team Building programa s tvrtkom s malim brojem zaposlenika.

Također, potrebno je istaknuti kako su rezultati primjene Team Building programa u malim tvrtkama lakše i brže mjerljivi zato što provedeni program rezultate pokazuje u kratkom roku, dok je kod velikih tvrtki za efikasnost izmjerenih rezultata potrebno programe ponavljati sa različitim odjelima. Na primjeru uslužnih tvrtki, čiji je uspjeh na tržištu neposredno vezan uz odnos prema korisniku usluge svih zaposlenih, moguće je doći do zaključka kako bi svi zaposleni morali sudjelovati u Team Building programima jer time izravno sudjeluju u kreaciji zadovoljstva korisnika usluge. Upravo ovaj primjer dokazuje sveobuhvatnost Team Building programa kao i njegovu kompleksnost.

Reference i njihov značaj za dobivanje posla u Hrvatskoj

Reference, kao i u svakom drugom obliku poslovanja, imaju značajnu ulogu. Poznata je i opće prihvaćena činjenica kako je najbolji korisnik samo zadovoljni korisnik usluge koja mu je pružena. Upravo takav princip rada primjenjiv je i u ovom poslu. Zadovoljan korisnik Team Building programa je onaj koji odlazi sa smiješkom na licu i koji je spreman svoje iskustvo ponoviti. Upravo tome u prilog ide i činjenica da su korisnici Team Building programa redom uspješne tvrtke koje su ih koristile u nekoliko navrata, primjerice: Algebra, Atlantic Grupa, Belupo, Elite Cafe, FINA, Globalnet, Iskon, Johnson&Johnson, Ledo, Microsoft, Nestle, Proctor & Gamble, Podravka, SAP, Sony, Zagrebačka banka kao i brojne druge.

Kada se na listi referenci pojavljuju tvrtke s jakim brandom koji je prepoznat u javnosti, lakše je pregovarati s drugim tvrtkama jer se dobiva na ozbiljnosti programa koji se nudi. Uostalom, kao i u svakom poslu najteže je probiti led, međutim kada su prvi programi napravljeni i kada je postignut kritičan spoj kvalitete i cijene tada svaki budući program prodaje sam sebe, upravo zbog postignutog zadovoljstva korisnika programa.

Nastavak u slijedećem SAPmagu

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum