SAP Global
SAP MAG 13, lipanj 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Nova snaga knjigovodstva

Nova glavna knjiga u mySAP ERP objedinjuje rješenja koja se nalaze u nekoliko aplikacija u SAP R/3. Ona u potpunosti zadovoljava zahtjeve u vidu ukupnih troškova vlasništva, fleksibilnosti, brzih zatvaranja, transparentnosti, izvještavanja za segmente i paralelnog knjigovodstva. Postupak proširenja glavne knjige je trenutno u tijeku, i ona će biti u ponudi početkom 2005.

Usporedba glavnih knjiga

 

Sada je glavna knjiga u SAP R/3 prilično podijeljena. SAP-ovi korisnici trenutno moraju primijeniti nekoliko SAP-ovih komponenti kako bi zadovoljili međunarodne i/ili stručne standarde. Kako bi se tome doskočilo, za mySAP ERP je stvoreno novo fleksibilno rješenje za glavnu knjigu. Ono objedinjuje module glavne knjige, uključujući knjigu o troškovima prodaje, knjigovodstvo profitnih centara, knjige posebne namjene i knjige konsolidacije. Nova  glavna knjiga je izrađena na "široj", standardiziranoj bazi podataka, a aspekti poput računa glavne knjige, funkcionalnog područja i profitnog centra su grupirani zajedno u jednom zapisu podataka. To poboljšava kvalitetu podataka, usklađenja postaju nepotrebna i procesi na kraju razdoblja se brže izvršavaju. Ukratko, nova  glavna knjiga znatno smanjuje troškove vlasništva.

Paralelno knjigovodstvo

Kompanije koje se vode na burzi, moraju se pridržavati knjigovodstvenih propisa poput Međunarodnih standarda za financijsko izvješćivanje  (IFRS) u pitanju konsolidiranih financijskih izvješća, no lokalni propisi još uvijek vrijede za pojedine račune. Važnost paralelnog knjigovodstva je porasla zadnjih godina. No, gdje i kako valja efikasno zabilježiti i spremiti vrijednosti za različite knjigovodstvene propise, i pripremiti ih za izvješćivanje?

Do sada je SAP R/3 nudio tri mogućnosti – računi, knjige posebne namjene i kompanijski pristup. Računi su rješenje koje koristi većina klijenata i to je opcija koju SAP preporučuje. Za klijente s velikim brojem računa različitih evaluacija, alternativa računu je bila posjedovanje "paralelne glavne knjige" u aplikaciji Special Ledger

Četvrta opcija će biti dostupna u mySAP ERP od 2004. s novom glavnom knjigom. Ona će omogućiti da nekoliko glavnih knjiga bude zastupljeno, ispunjeno sadržajem pomoću standardizirane transakcije unosa (npr. FB50) ili analizirano npr. za Bilancu stanja ili Račun dobiti i gubitka (GuV RFBILA10) sa standardiziranim izvješćivanjem. Novo polje "grupa knjiga" u zaglavlju dokumenta određuje u koju će se knjigu unositi u slučaju ručnog unošenja. Tamo gdje se vrijednosti dobivaju putem dodatne knjigovodstvene jedinice, na primjer u upravljanju transakcijama u SAP-ovom Treasury and Risk Management (Upravljanje riznicom i tržišnim rizikom), različite vrijednosti se utvrđuju za svako područje procjene vrijednosti i knjigovodstveno pravilo, i prenose u odgovarajuću grupu knjiga nove glavne knjige.

Kao rezultat dodatnih pravnih zahtjeva IFRS-a i US GAAP-a, koji zahtijevaju izvješćivanje po segmentnim izvješćima, nova glavna knjiga će imati i novu "segment" karakteristiku. To se može izvršiti ručno, uz pomoć zamjene ili uz pomoć derivacije iz profitnog centra. Posebna korisnička polja za svakog klijenta mogu također biti prikazana  vrlo fleksibilno. Tehnologija koja je već bila dostupna u SAP R/3  knjizi posebne namjene za ekstenzije, prilagođena je novoj glavnoj knjizi. Tako da je moguće dodati nova polja u sustav radi unošenja, planiranja, alokacija i analiza.

Analiza online dokumenta

Proširenje dokumenata (online split) će također biti moguće u novoj obnovljenoj glavnoj knjizi. Svrha ove mogućnosti je ubacivanje broja dodjele računa u  stavke dokumenta kojima nisu bili prvobitno namijenjeni, na primjer profitni centar iz stavaka potrošnje u stavku obaveze. To povećava transparentnost unosa i omogućava stvaranje dodatnih internih Bilanci stanja. Dodatan unos za naknadno formiranje Bilance i Računa dobiti i gubitka stoga više nije potreban, jer su svi podaci već dostupi na razini dokumenta. 

Prijelaz na mySAP ERP

Korisnici koji prelaze sa SAP R/3 na mySAP ERP vidjeti  će da to isprva ne utječe na njihovu glavnu knjigu. Na nivou klijenta, "prekidač" nudi opciju nastavka korištenja tradicionalne glavne knjige ili aktiviranje nove glavne knjige. Tako da je nova  glavna knjiga opcionalna. Nove baze podataka sa sažecima i podacima u stavkama (line item) se automatski dopunjuju kada se nova  glavna knjiga aktivira. Datoteke dokumenta BKPF i BSEG se ne prenose jer su i one dio nove glavne knjige. Standardni izvještaji "prepoznaju", npr. u usporedbi po godinama, da li su podaci u novoj sažetoj bazi podataka ili su još uvijek u "staroj" bazi podataka.

Prijelaz s klasične glavne knjige na novi sustav može biti vrlo jednostavan ili vrlo složen, ovisno o početnom sustavu i rezultatima koje korisnik očekuje. Radi podrške klijentima i konzultantima, SAP trenutno izrađuje priručnik koji opisuje postupke za najčešće dostupne modele prijelaza i izvještaje. Taj priručnik će također sadržavati i podatke na osnovu iskustava skupljenih  iz projekata unapređivanja koje su izveli korisnici.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum