SAP Global
SAP MAG 13, lipanj 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Sindikalni izleti vs. Team Building (3)

U ovom broju SAPmaga donosimo opis primjena i vrsta Team Building programa. Koja je razlika između edukacijskog i zabavnog Team Buildinga?

Piše: Marin Rinčić, direktor

RINA Team building 

http://www.teambuilding.hr

 

Postoji mnogo različitih Team Building programa. Ovisno o grupi na koju se taj program primjenjuje određuje se vrsta programa. Generalno, Team Building programe možemo podijeliti na edukacijske kojima su glavno obilježje specijalno obučene osobe koje vrše monitoring te zabavne koji su isključivo bazirani na zabavi.

Edukacijski programi u koje ubrajamo outdoor development primjenjivi su u sredinama gdje postoji značajna involviranost rukovodećih ljudi u sam sustav izvedbe Team Building programa. To je zapravo ključna pretpostavka uspješno implementiranog programa namijenjenog upravo razvoju ljudskih resursa. To su programi koji se baziraju na konkretnim ciljevima tj. kompanije koje primjenjuju takve programe imaju jasno zacrtane ciljeve kroz period od 3 do 5 godina. Oni omoguću najbolji razvoj komunikacije upravo stoga što sve vježbe koje se rade s grupom simuliraju uredsku svakodnevicu te je stručnim mentorima omogućeno usmjeravanje grupe na kvalitetnu komunikaciju koja dozvoljava svakom participaciju u odlučivanju i iznošenje vlastitih stajališta i mišljenja unutar grupe kao i donošenje odluka unutar grupe isključivo konsenzusom.

Od panitballa do raftinga

Zabavni programi u koje ubrajamo paintball, big game fishing, jedrenje, off road, potrage za blagom, low i high ropes, rafting itd. specifični su za kompanije koje dozvoljavaju svojim zaposlenicima da sami biraju programe. Tu se rijetko postavljaju dugoročni ciljevi jer se oni sa takvim pristupom i ne mogu ostvariti. Takvi programi imaju za cilj prvenstveno nagraditi zaposlenike neobaveznim druženjima koji, barem u svom začetku imaju smisao (upoznavanje ljudi koji rade u različitim odjelima), no nužan je nastavak cijele ideje, jer je sustavno ulaganje u vlastite zaposlenike opravdano u najvećem broju na dugoročnoj bazi. Stoga, ako je to početak i razmišljanje o zaposlenom kao najvrjednijem resursu u kompaniji, pristup je opravdan, ali već i iz takvih druženja moguće je naznačiti  potencijalne smjerove razvoja zaposlenika.

Ipak može se reći da ukoliko primjenjujemo samo jednu vrstu programa , a drugu zanemarimo moguća su dva scenarija. U slučaju kad samo primjenjujemo edukacijske programe zaposlenicima takve vježbe postaju dosadne i zaposlenici stvaraju averziju prema istima, dok u slučaju kad primjenjujemo samo "nagrađivačke" programe konkretni ciljevi što se tiče kvalitetnije komunikacije se ne mogu postići.

Zato je preporuka objedinjavanje programa koji će uključiti obje vrate programa kako bismo kod zaposlenika postigli kombinaciju motivacije, edukacije i igara. Takvim pristupom približavamo zaposlenicima ideju Team Buildinga na način koji će im pružiti da se kroz zabavu identificiraju s kompanijskim ciljevima. 

Ulaganje u ljudski kapital

Svako ulaganje u razvoj ljudskih resursa ima za kompaniju dalekosežne pozitivne posljedice. Kao što smo već i pisali, stvaranje proaktivnog i motivirajućeg ozračja za zaposlenike omogućit će postizanje zacrtanih ciljeva. To znači kako će kompanije s istančanim smislom i potrebom za ulaganje u vlastite zaposlene imati jedan od preduvjeta za ostvarivanje svojih namjera i ciljeva.

Jednako tako,  nitko od nas nije rođen sa vještinama koje nam omogućavaju savršenu komunikaciju, tehnike prodaje ili organizacije vremena. To su stvari koje se moraju sustavno učiti kako bismo iskustveno spoznali njihovu vrijednost i time doprinijeli ostvarenju zacrtanog.

Ako pretpostavimo kako zaposlenici daju sve od sebe u skladu sa svojim mogućnostima dolazimo do zaključka kako su poslodavci ti koji moraju raditi na povećanju njihovih mogućnosti i razvoju njihovih vještina. Zato je neupitna opravdanost dugoročnog ulaganja u ljudske resurse jer treninga nikad nije, niti će biti dovoljno. Ljudi su spremni na učenje, a kroz njihov razvoj i usavršavanje osim njih samih kompanija će osjetiti najveću korist.

Perspektiva Team Buildinga u Hrvatskoj

Budućnost Team Buildinga u Hrvatskoj svodi se na praćenje svjetskih tokova i preuzimanje najboljih svjetskih praksi kao i njihova lokalizacija u skladu s potrebama koje se javljaju na ovom području. Dodatan impuls prepoznavanju korištenja Team Buliding programa zasigurno su donijele međunarodne kompanije koje posluju na području Hrvatske. Naime, već isprobani pristup motivacije zaposlenika i njihovog usmjeravanja prema ciljevima, kako kompanijskim tako i osobnim ciljevima zaposlenika, probudio je i ostale domaće kompanije koje su na pozitivnim primjerima konkurenata ili partnera usvojile spomenute module razvoja vlastitih zaposlenika te im u budućnosti namjeravaju pridati ozbiljno značenje i sustavniji pristup. Mišljenja smo, a i prognoze razvoja Team Buildinga u Hrvatskoj na to upućuju, kako će i konkurencija ponuđača u ovom segmentu poslovanja pridonijeti razvoju kvalitetnih i zaposlenicima usmjerenim Team Building programima, koji će na kraju pridonijeti i sustavnom stvaranju kvalitetnih i motiviranih ljudskih resursa.

(kraj)

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum