SAP Global
SAP MAG 16, listopad 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Standardizirani softver za e-upravu

Skupom rješenja za poreznu i prihodnu administraciju, SAP nudi platformu za učinkovitu administraciju poreza i novčanih primitaka te za postupno proširenje postojećih aplikacija u integrirano i sveobuhvatno rješenje za e-vladu

Piše: Volkmar Zahn, SAP INFO

“Mi smo tako posebni da nam nikakav softver nije prikladan.” Takvi i slični komentari tipične su predrasude iz osamdesetih godina kad nitko nije smatrao mogućim da standardni softver obrađuje financijske ili kadrovske procese u javnim tijelima. Vremena su se promijenila. Danas porezne vlasti traže sposobnost uključenja operativnih sustava u softver – primjerice, radi obrade poreza na dobit. Standardni softver u stanju je mapirati ključne procese porezne administracije uz ograničeni proračun.

Ključni procesi porezne administracije

Dograđujući na svojemu golemome iskustvu iz privatnog sektora, SAP je zadnjih nekoliko godina intenzivno radio na potrebama javnih tijela te je nastavio unaprjeđivati svoj portfelj rješenja za poreznu administraciju. Ovaj skup rješenja obrađuje važne ključne procese porezne administracije, uključujući evidenciju poreznih obveznika te porezne prijave i njihovu obradu. On također donosi i funkcije obračuna prihoda, kao što je obrada plaćanja, naplata potraživanja, obrada predmeta za porezne revizije ili naplatu dugovanja, kao i sveobuhvatne mogućnosti korespondencije.

SAP-ova rješenja za poreznu i prihodnu administraciju temelje se na postojećem SAP-ovu softveru koji već mapira neophodne procese te se može prilagoditi potrebama poreznih tijela. Na primjer, SAP Public Sector Collection and Disbursement (SAP PSCD) dokazao se u drugim golemim računovodstvenim okruženjima kao što su osiguravajuća društva i komunalna poduzeća. On također može obrađivati otvorena porezna potraživanja, plaćanja, te naplatu potraživanja. Ulazna plaćanja automatski se pripisuju otvorenim poreznim potraživanjima u sustavu naplate i isplate poreznih tijela.

Ako se plaćanja ne mogu pripisati zbog pogrešnih podataka u bankovnim transferima, koristan popis objašnjenja pregledno prikazuje službenicima sve podatke koji su im potrebni te im pomaže da odaberu daljnji postupak. U svrhu naplate neplaćenih potraživanja ovaj skup rješenja šalje pisma opomene, izračunava dodatne kazne i kamate, izrađuje popise za telefonske opomene, te sve preusmjerava na odjel za izvršenje. Okvir poslovnih pravila pohranjuje pravila koja rješenja koriste. Okvir je fleksibilan skup pravila koji se dade konfigurirati, poput elektronske verzije poreznog zakonika.

Zahvaljujući svojim sveobuhvatnim konfiguracijskim mogućnostima, rješenja za poreznu i prihodnu administraciju pružaju poreznim tijelima prigodu da s lakoćom pregledavaju i restrukturiraju osnovne procese. Na primjer, švicarski grad Biel nedavno je odlučio koristiti poboljšanu tehnologiju prodaje dozvola za držanje pasa putem Interneta umjesto obilaženjem od vrata do vrata.

Višestruki kanali za ubiranje poreza

Skup rješenja za poreznu i prihodnu administraciju podupire nekoliko kanala za interakciju između poreznih obveznika i poreznih tijela. Ne samo da mapira tradicionalnu papirnatu komunikaciju i srodne administrativne procese, nego upravlja i online transakcijama. Na primjer, porezni obveznici mogu koristiti Internet za slanje poreznih obrazaca izravno poreznim tijelima, te mogu porez i plaćati preko Interneta. Kreiranjem posebnoga pristupnog profila, porezni obveznici mogu prikazivati otvorene stavke i relevantne podatke o računu iz softvera SAP PSCD.

SAP-ova rješenja za poreznu i prihodnu administraciju omogućavaju poreznim tijelima da odlučuju hoće li procese primjenjivati korak po korak ili će primijeniti cjelovito rješenje koje obuhvaća sve, od prijave do naplate konkretnog oblika poreza. Primjerice, ako neko tijelo odluči implementirati mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) sa specifičnom konfiguracijom za njegove vlastite zadaće, taj će softver optimalizirati kontakt s poreznim obveznicima – uključujući samoposluživanje glede prijave vlasnika imovine, kontakt putem pozivnoga centra, ili predaju porezne prijave.

Porezni obveznik: u središtu pozornosti administracije

U kombinaciji s okvirom za poslovna pravila i elektronskim arhiviranjem, mySAP CRM omogućava obradu papirnatih poreznih prijava kao i obradu poreznih prijava predanih isključivo putem Interneta. Elektronsko arhiviranje omogućava pristup poreznim obrascima na Internetu. Porezni obveznik može upisati tražene podatke u online obrazac te ga predati poreznome tijelu. Pojačano umrežavanje i pritisak mobilnosti čine ovu mogućnost sve privlačnijom. Te vrste rješenja također smanjuju troškove i omogućavaju tijelima da održe korak s promjenama u poreznom zakonodavstvu jer ovlašteni korisnici u poreznim tijelima mogu modificirati okvir poreznih pravila radi obuhvata aktualnih uvjeta. Pritom je nepotrebno radno intenzivno novo programiranje.

mySAP CRM usredotočuje se na kontakt poduzeća s njegovim klijentima. Slično tome, funkcije koje mySAP CRM nudi za poreznu i prihodnu administraciju omogućavaju poreznim tijelima usredotočenje na porezne obveznike. Primjerice, ako porezni obveznik nazove, interakcijski centar mySAP CRM ponudit će mu pomoć. Potrebni podaci trenutačno su dostupni službenicima poreznih tijela jer interakcijski centar pohranjuje evidenciju kontakata i omogućuje službenicima navigaciju izravno do računa i korespondencije. Struktura glavnih podataka omogućava korisnicima pretraživanje podataka o poreznim obveznicima i njihovim višestrukim računima bez ikakvih komplikacija. Konsolidirani i sveobuhvatni podaci dostupni su na razini poreznog obveznika ili prema vrsti potraživanja.

Integrirana obrada predmeta

Osim automatiziranih procesa, SAP-ova rješenja za poreznu i prihodnu administraciju nude funkcije za obradu iznimaka. Na primjer, kad porezni obveznik ne primi obavijest o zahtjevu na vrijeme, mora se pokrenuti naknadna akcija. Ako porezni obveznik objavi stečaj, porezna rješenja mogu elektronski obraditi rezultirajuće datoteke. U slučaju revizije na licu mjesta, mora postojati mehanizam za prijenos podataka poreznog obveznika u revizorske datoteke.

Uz neprimjetnu integraciju obrade predmeta u skup rješenja za poreznu i prihodnu administraciju, porezna tijela mogu mapirati te zahtjeve prema odgovarajućim vrstama predmeta te za njih prilagoditi poslovne procese. Zaposlenicima se dodjeljuju predmeti koji uključuju atribute poput statusa ili prioriteta. Svakom predmetu mogu se dodjeljivati i aktivnosti koje je moguće slobodno definirati, kao što je provjera podataka. Podaci o poreznom obvezniku iz upstream sustava ili poreznih prijava vezani su za predmet. Korisnici mogu također kreirati bilješke i korespondenciju, kao što je obavijest o ovrhi.

Za razliku od poduzeća u privatnom sektoru, javna tijela naplaćuju potraživanja putem vlastitih odjela za naplatu. SAP-ovo rješenje za utjerivanje dugovanja od strane javnih tijela temelji se na obradi predmeta i računa u takvoj situaciji. Prednost integrirane strukture je u izostanku održavanja skupih sučelja ili koordinacije vanjskih postupaka. Blagajnici rade učinkovitije jer se ulazna plaćanja upisuju samo jednom. Svi podaci potrebni za naplatu izravno su dostupni službenicima. Vremenski intenzivna potraga za datotekama i njihovo pretraživanje više nisu potrebni. Obrasci, kao što je obavijest o naplati, mogu se isprintati prema potrebi i integrirati u predmet. SAP-ovo rješenje prenosi podatke o poreznom obvezniku, kao što je ime/naziv i adresa, u unaprijed definirane korespondencijske predloške za ispis.

Prigode za porezna tijela sutrašnjice

U budućnosti porezna tijela ocjenjivat će se prema načinu na koji ostvaruju svoje ciljeve preciznijega oporezivanja i poštivanja poreznog zakonodavstva, uz ograničena sredstva. SAP-ova je zadaća da im u tome pomogne standardnim softverom. Razmotrite sljedeći primjer. U sektoru telekomunikacija, klijenti su podijeljeni u kategorije rizika, ovisno o njihovoj evidenciji plaćanja. Prioritet za naplatu potraživanja te koraci odabrani u tu svrhu temelje se na toj kategorizaciji rizika. Funkcije u softveru SAP Credit Management također se mogu prenijeti poreznim tijelima. Integrirane u SAP-ova rješenja za poreznu i prihodnu administraciju, one optimaliziraju radne postupke i omogućavaju kategorizaciju poreznih obveznika prema njihovoj platnoj praksi ili očekivanim iznosima poreza, na primjer.

Poduzeća u privatnom sektoru često transformiraju podatke o svojim klijentima u znanje. Na primjer, kampanja slanja izravne pošte može biti uspješna tek nakon osnovne segmentacije klijenata. “Klijenti” poreznoga tijela također se mogu segmentirati. Podaci iz sustava porezne administracije mogu se učitati u SAP Business Information Warehouse (SAP BW), formatirati i analizirati standardnim data mining postupcima radi utvrđivanja je li revizija vrijedna truda.

Odgovarajuće aplikacije, kao što je SAP Credit Management, već su dostupne kao standardni softver. Aplikacije se mogu učiniti dostupnima unutar skupa rješenja za poreznu i prihodnu administraciju na SAP NetWeaveru, otvorenoj integracijskoj platformi, kao servis, ili pak mogu tvoriti komponentu same arhitekture, kao što je to slučaj kod SAP BW. Porezna tijela imaju silne koristi od primjene cjelovitoga raspona funkcija dostupnih u standardnim rješenjima.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum