SAP Global
SAP MAG 17, studeni 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Novac iz Bruxellesa stiže – Internetom

Činjenica da će se novac iz community fondova Europske unije moći priskrbiti isključivo putem Interneta unosi novu dimenziju u naše poduzetništvo. Zaboravite pisma i telefaks, milijuni se sada nabavljaju preko mreže svih mreža

Piše: Robert Gelo


Vodstvo Europske komisije stoji iza
milijunskih fondova koji samo čekaju
kvalitetne programe

Početak pregovora Hrvatske o ulasku u članstvo Europske unije neće samo otvoriti vrata predpristupnim fondovima PHARE, SAPARD i ISPA koji bi trebali pomoći da se čim bolje uskladimo sa standardima te skupine država. U sjeni tih strukturalnih fondova, namijenjenih nacionalnim državnim ustanovama zemalja kandidata, nalaze se milijuni eura koji su sumjereni u takozvane community programe. Pojednostavljeno rečeno, community programi su natječaji za dodjelu sredstava kvalitetnim projektima koji pridonose razvoju poduzetništva, a prije svega to se odnosi na regionalne inicijative koje odgovaraju interesima Europske unije.

Europska komisija koja dodjeljuje sredstva očekuje da će se za community programe prijaviti relativno maleni konzorciji sastavljeni od institucija (znanstvenih, obrazovnih i drugih) i malih ili srednjih tvrtki. Community programi pokrivaju širok spektar djelatnosti, od očuvanja okoliša, znanstvenih projekata, razvoja nanotehnologije i aeronautike, napretka informacijskog društva, do poljoprivrede i održivog razvoja.

Svaku aplikaciju ocjenjuje skupina neovisnih stručnjaka, takozvanih evaluatora koji rade u posebnim skupinama, okupljenim jednokratno samo za tu priliku. Drugim riječima, članovi evaluatorskih skupina međusobno se ne poznaju i čitav je sustav postavljen tako da se gotovo u potpunosti uklanja mogućnost sukoba interesa. Najvažnije je od svega da je čitav postupak ocjenjivanja u potpunosti transparentan, od toga da je na Internetu dostupan Pravilnik o ocjenjivanju do toga da aplikanti mogu kontaktirati s Europskom komisijom u tijeku evaluacije i prema potrebi nadopunjavati svoje propozicije. Sve ovo u najvećoj mjeri omogućava Internet kao interaktivna komunikacijska tehnologija.

Bez Interneta više ne ide

Činjenica da se na razini community fondova Europske unije čitav posao obavlja putem računala i Interneta unosi novu dimenziju u djelovanje informacijske industrije. Naime, ovako važni projekti iza kojih stoje milijuni eura prisiljavaju tvrtke i poduzetnike na igra po novim pravilima, gdje je informatička pismenost stavljena u prvi plan. Danas je očito da sebe ne možemo doživljavati ozbiljnim poslovnim ljudima ako nismo opremljeni znanjem i tehnologijom potrebnim za učinkovito korištenje Interneta.

Na ovaj način će informacijska tehnologija doživjeti nov uzlet ne samo u novim članicama Europske unije već i u zemljama kandidatima poput Hrvatske koje će morati za koju godinu sustići standarde najrazvijenijih svjetskih zemalja misle li dobiti novac koji je upravo njima namijenjen.

Community fondovi tako Europskoj zajednici služe kao najjači instrument za ubrzanu informatizaciju tranzicijskih zemalja, među kojima je u Hrvatska, koje se još uvijek ne mogu pohvaliti dostatnom razinom tehnološke osviještenosti. Drugim riječima, ovo je lijep primjer sustava mrkve i batine u kojoj mrkvu predstavljaju stotine milijuna eura namijenjenih kvalitetnim projektima, a batina jesu akcijski programi poput eEurope 2005 ili eHrvatska 2007, kojima je predviđena opća internetizacija društva.

Institucionalni i community programi

Investicijski programi Europske zajednice podijeljeni su u dvije velike skupine. Kao prvo, institucionalni programi namijenjeni su nacionalnim, državnim institucijama kojima EU redovito uplaćuje predviđeni budžet. Potom same institucije, u prvom redu ministarstva, dodjeljuju novac projektima koji, po njima, to zaslužuju. No ovdje se ne radi o punom financiranju od strane Europske unije već uglavnom o 50/50 programima u kojima polovicu sredstava osiguravaju nacionalne institucije.

S druge strane, kod community programa projekte financira sama Europska unija za koju je najvažnije da se radi o regionalnim inicijativama koje promoviraju njene interese. Naime community programi namijenjeni su razvoju lokalnih i regionalnih zajednica, a ono što ih uvelike razlikuje od strukturalnih programa poput PHARE-a jest to što se takvi projekti evaluiraju u Bruxellesu.

Netko tko prijavi jedan ili više community programa nekome od generalnih direktorata (ministarstava Europske zajednice) komunicirat će izravno s Bruxellesom, mimo hrvatske vlade. Eventualna odobrena sredstva, radi se o programima od stotinjak tisuća pa do više milijuna eura, dolazit će izravno od Europske komisije, a hrvatskim vlastima će korisnik plaćati porez na dodanu vrijednost. Drugim riječima, tokom 2005., neposredno nakon početka pregovora Hrvatske s Europskom unijom, domaće će institucije, tvrtke i poduzetnici imati na raspolaganju sve više community programa i moći će samostalno, mimo nacionalnih institucija, tražiti pomoć za vlastite projekte.

Prvi pravi vladin portal

U isto vrijeme hrvatska je Vlada predstavila web stranice Otvorena vrata koje možemo nazvati začetkom prvog pravog e-government portala u nas. Otvorena vrata naime sadržavaju integrirane informacije o programima pojedinih ministarstava koje se prvi puta mogu pronaći na jednom mjestu što doista jest korak u smjeru e-governmenta. Naravno, ostalo je još mnogo posla jer bi pravi e-government portal trebao sadržavati više od djelomičnih informacija i mogućnosti downloada određenog broja dokumenata. Dovoljno je navesti da bi takav portal trebao sadržavati uvid u proračunska sredstva, zemljišne knjige, mogućnost aplikacije za osobne dokumente i sve ostale javne usluge, da bi se shvatilo da glavni dio posla tek treba obaviti.

Rok koji je propisan akcijskim planom eHrvatska 2007 sve je bliži, a fondovi Europske zajednice za Hrvatsku, dostupni putem Interneta, povećavat će se iz godine u godinu. Internetizacije je, dakle, neizbježna čak i brojnim birokratima koji još uvijek zaziru od računala.

Info:

Europska komisija: http://europa.eu.int/comm/

Korisne informacije: http://www.eucenter.org/

Vlada RH: http://www.otvorena-vrata.hr/

© grafike: Europska komisija, 2004.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum