SAP Global
SAP MAG 18, prosinac 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

adidas-Salomon: arhitektura poduzeća spašava život

Uslijed globalnoga rasta poduzeća, kod adidas-Salomona nastalo je heterogeno aplikacijsko okruženje. Integracija je postignuta analizom međusobno povezanih procesa i zahtjeva pomoću opisnog modela arhitekture poduzeća


Složne ekipe poput legendarnog
novozelandskog All Blacksa mogu
poslužiti i kao uzor poslovnim
organizacijama

U određenoj fazi gotovo svako poduzeće dođe to točke kad mora ući u projekt za prevladavanje funkcionalnih nedostataka i naći rješenje – najčešće implementacijom novoga softvera. To pak za sobom povlači brojne izazove: vrijeme je presudan čimbenik, proračun je usko skrojen, a resursi su podcijenjeni. Integracija s postojećim aplikacijama može se pokazati problematičnijom nego što se u početku očekivalo, što dovodi do prekoračenja rokova i potrebe za dodatnim financiranjem. Kad se jednom ostvare rezultati,  korisnici pronalaze nedostatke, te su naknadni izdaci i dalje znatni, jer je u sistemsko okruženje dodano još jedno samostalno rješenje.

Opremljen za poslovnu strategiju

Ovo ni u kom slučaju nije izolirani slučaj, pa da bi to ubuduće izbjegla, poduzeća koja žele omogućiti učinkovitije planiranje usmjereno na budućnost često primjenjuju koncepciju arhitekture poduzeća (Enterprise Architecture - EA). Njezin najčuveniji zagovornik je John A. Zachman, koji je prije dvadeset godina predstavio tu koncepciju kao zamisao koja je od tada bila trajno usavršavana. Zachman je razvio opisni model (okvir arhitekture poduzeća) koji se može koristiti za strukturiranje poduzeća i njegovu diobu na logička područja. Arhitektura poduzeća izvodi ciljeve i postupke iz poslovanja, te se usredotočava na razvitak poslovanja, umjesto na alate ili konkretne spftverske aplikacije. Arhitektura poduzeća promiče planski namjenski pristup i izbjegava neusklađene pojedinačne mjere kako puku reakciju na nedostatke koji se pokazuju.

Koncepcija arhitekture poduzeća još nije raširena u tvrtkama, pa niti u djelatnosti proizvodnje sportske opreme. Godine 2000., adidas-Salomon formirao je odjel za arhitekturu poduzeća s ciljem da uvede arhitekturu poduzeća u sve dijelove poduzeća. Taj je odjel zadužen za usklađivanje strategije poduzeća – što obuhvaća poslovnu strategiju, informacijsku strategiju, aplikacijsku strategiju, kao i tehnološku strategiju – s informatičkom strategijom, kao i za projektiranje i potporu informatičkoga okruženja. Arhitektura poduzeća definira kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, te su sve zadaće i ciljevi usmjereni na strategiju i poslanje koje određuje izvršni odbor adidas-Salomona.

Vrijednost arhitekture za poduzeće

Na temelju strateških smjernica, adidas-Salomon razvio je model arhitekture poduzeća koji mapira strukturu odjela za arhitekturu prema funkcionalnim područjima unutar poduzeća. Ta struktura dalje se dijeli na područja "Klijent" (Upravljanje odnosima s klijentima - Customer Relationship Management – CRM), "Proizvod" (Upravljanje životnim vijekom proizvoda - Product Lifecycle Management – PLM) i "Operacije" (Upravljanje opskrbnim lancem - Supply Chain Management – SCM). Organizacija, podaci i procesi klasificiraju se u skladu s tom strukturom, te se izrađuju mjere kao što su poslovni modeli, vremenski rasporedi i poboljšanja. Sva tri područja međusobno su povezana i rezultiraju mnogim nadređenim procesima. Zaposlenici iz odjela za arhitekturu, poznati i kao arhitekti poduzeća, osiguravaju end-to-end procese dodjelom pojedinačnih procesa aktivnostima u vrijednosnome lancu.

Prije tri godine, adidas-Salomon zapaočeo je s izradom nacrta za arhitekturu poduzeća (Enterprise Architecture Blueprint - EAB) na temelju modela arhitekture poduzeća. Taj nacrt sadrži adidas-Salomonove poslovne postupke. Kategorije koje nastaju tijekom procesa arhitekture poduzeća usavršene su da zadovolje potrebe konkretne aktivnosti, te su im dodani detaljnji procesi. Sam EAB je tvorevina koja se stalno mijenja, prilagođava i poboljšava.

adidas-Salomon dokumentira rezultate rada pomoću kompleta alata aARIS za projektiranje, implementaciju, te kontrolu poslovnih procesa. Određena količina dokumentacije neophodna je za definiranje poduzeća koje je tako međunarodno kao što je to adidas-Salomon, radi sinkronizacije i optimalizacije poslovnih procesa, te za konsolidiranje aplikacija.

Sistemski postupak arhitekture poduzeća trenutno se primjenjuje na programe koji se koriste širom svijeta u poslovnim jedinicama. To uključuje upravljanje glavnim podacima, za što u adidas-Salomonu postoje brojna rješenja. Ovo usporedbu i konsolidaciju podataka između aplikacija čini teškom te dovodi do višestrukog knjiženja, iziskuje dodatne ručne aktivnosti te prouzrokuje nedosljednosti. Rezultirajući dodatni troškovi penju se na više od pet milijuna eura na godinu.

Podaci o dobavljačima dobar su primjer toga zašto je stanje tako nezadovoljavajuće. Glavni podaci pohranjuju se i održavaju zasebno u različitim aplikacijama za svaku od poslovnih jedinica, te čak i unutar jedne jedine poslovne jedinice isti se podaci moraju održavati nekoliko puta, ovisno o tome je li riječ o sustavu za razvitak proizvoda, obradu narudžbi ili komunikaciju s dobavljačima. Heterogeno aplikacijsko okruženje rezultat je jakog rasta poduzećq tijekom zadnjih godina. Globalizacija adidas-Salomona učinila je svoje i rezultirala nekompatibilnim rješenjima.

Zajedno s poslovnim jedinicama i vlasnicima aplikacija širom svijeta, odjel za arhitekturu definirao je ciljnu situaciju, sastavio vremenski plan za ostvarivanje iste, te je izradio podatkovni model za područja "Proizvoda", "Klijenta," i "Dobavljača". Podatkovni model dio je Okvira za upravljanje podacima,koji također uključuje procese i adrese organizacijskih pitanja kao što su ona o tome tko je vlasnik kojih podataka, tko ih održava, te na koji način. Taj postupak omogućio je adidas-Salomonu da ostvari sljedeće dugoročne ciljeve:

  • Dosljednost podataka i strukture
  • Manje nepotrebnih podataka i održavanja
  • Jasne iskaze o vlasnicima podataka, zaduženjima i procesima
  • Konsolidaciju sustava

Upravljanje i usmjeravanje promjene

adidas-Salomon morao je uložiti stanoviti napor za uspostavu arhitekture poduzeća, te je valjalo prevladati mnoge prepreke. Na kraju krajeva, nije bilo moguće implementirati arhitekturu poduzeća bez znatne potpore višega menadžmenta. Ključni projekti sada svi imaju projektne arhitekte u timu, te arhitektura poduzeća igra važnu ulogu u pokretanju globalnih programa i promjena. Primjeri obuhvaćaju implementaciju procesne dokumentacije za više od stotinu procesa, definiciju procesa i vlasnika podataka, kao i pomak od pristupa usmjerenoga na funkciju prema pristupu usmjerenome na proces.

Na globalnim područjima odjel arhitekture blisko surađuje sa specijalističkim područjima radi izrade vremenskih planova za područja s dodanom vrijednošću u sklopu upravljanja životnim vijekom proizvoda, upravljanja odnosima s klijentima (konkretno za Aziju), ili za definiranje nove globalne strategija opskrbnoga lanca. Odjel arhitekture također je zadužen za načela i standarde, primjerice one koji se odnose na upravljanje podacima, dokumentaciju procesa, najbolju praksu, konvencije u davanju naziva, tehničke standarde, definiranje metoda koje se koriste, te meta podatke. Korištenje arhitekture poduzeća stoga pomaže u prijelazu s reaktivnog poduzeća koje se temelji na projektima na proaktivno poduzeće temeljeno na planiranju.

Arhitektura poduzeća i SAP NetWeaver

SAP NetWeaver je sveobuhvatna platforma za poduzeće koja integrira procese i podupire viziju arhitekture poduzeća preko granica samoga poduzeća. SAP NetWeaver podupire cjelovit informatički pogled na poduzeće osiguravanjem tehničkih temelja koji omogućavaju fleksibilno poboljšanje i integraciju različitih sustava. Ta fleksibilnost poželjna je kako iz funkcionalne tako i iz tehničke perspektive.

Kao prvi korak, adidas-Salomon koristi SAP NetWeaver za kreiranje end-to-end rješenja za sustav prikupljanja poslovnih podataka (Enterprise Business Intelligence - EBI) na temelju SAP-ovih komponenti za strateško upravljanje poduzećem (Strategic Enterprise Management - SAP SEM) i skladišta poslovnih informacija (Business Information Warehouse - SAP BW). U tu svrhu, obvezno izvješćivanje širom Europe prvo je bilo konsolidirano na temelju jedinstvene definicije ključnih figura i karakteristika. Rješenje koje je proizišlo iz projekta nastaloga na tim temeljima poslovnih podatkovnih sustava također objedinjuje i europske zemlje koje ne koriste SAP-ove aplikacije. Nakon uspješne implementacije u Europi, rješenje će se pustiti u rad i u svijetu. Konačna faza širenja obuhvatiti će integraciju drugih marki grupacije (Salomon, Taylormade, Bonfire i druge).

Složeni procesi i organizacije unutar globalno poslujućega poduzeća zahtijevaju proaktvni pristup u kojemu informatička rješenja podupiru trajno promjenjljive poslovne potrebe. Arhitektura poduzeća opisuje procese i potrebe unutar cijeloga poduzeća, a SAP NetWeaver osigurava za to neophodnu informatičku platformu.

© grafike: Getty Images/adidas-Salomon

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum