SAP Global
SAP MAG 18, prosinac 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

mySAP ERP HCM: Integrirano rješenje (3)

Proces integracije višestrukih HR sustava ključan je i nudi odgovor na izazove s kojima se kompanije suočavaju

Piše: Tomislav Sokolić (SAP d.o.o.), tomislav.sokolic@sap.com

 

U današnje vrijeme učinkovito i brzo vođenje poslovanja kompleksan je izazov, a posebice je potrebno držati opće troškove poslovanja na najnižoj mogućoj razini. U većini slučajeva, poslovni procesi mogu se odvijati putem višestrukih informatičkih sustava, ali to donosi jednu značajnu razliku. Trošak vlasništva višestrukih sustava za upravljanje ljudskim kapitalom eksponencijalno se povećava budući da je potrebno razvijati i održavati sučelja između tih sustava. Potrebno je izraditi sučelja, održavati ih i migrirati prilikom nadogradnje sustava. Ukoliko takva sučelja nisu izgrađena, zaposlenici i menadžeri će nastaviti s korištenjem višestrukih sustava i tablica (spreadsheetova) za svakodnevno obavljanje poslova, a kompanija će posjedovati nesinkronizirane i gotovo neupotrebljive informacije što rezultira otežanim donošenjem odluka.

„Integracija“ opisuje najvažniju poslovnu strategiju koja je proizašla ulaskom u eru Interneta, ali također opisuje i SAP-ovu snagu posljednjih 30 godina. Proces integracije je ključan i nudi odgovor na izazove s kojima se kompanije suočavaju, neovisno o njihovoj veličini. Nabava rješenja za upravljanje kupcima, dobavljačima, životnim ciklusom proizvoda, ERP-a i „best of breed“ softvera u početku je smatrana dostatnom za rješavanje većine problema. No, tada je ustanovljeno da sustavi moraju raditi kao cjelina kako bi mogli podržavati stratešku viziju kompanije, a naročito je to potrebno zbog smanjivanja troškova i povećanja učinkovitosti.

Integracija može biti vrlo složen proces s aspekta „custom“ programiranja prilikom povezivanja sustava. Programiranje postaje prije svega taktička vježba i kreira vrlo malu dodanu vrijednost. Također, oslanjanje kompanija na zastarjele aplikacije vrlo brzo može postati tehnološki i funkcionalno neadekvatno. S druge strane, proces nadogradnje visoko prilagođavanog softvera je tehnički i politički teško izvediv za većinu IT odjela. Integracija aplikacija je složen proces i s te strane mySAP ERP HCM rješenje može pomoći u smanjivanju složenosti ovog procesa, s obzirom da je bazirano na potpuno integriranoj platformi.

Real time kompanija

Najveći dio kompanija stremi korištenju tehnologija za ostvarivanje primarnog cilja stvaranja real time kompanije tj. onih koje uvijek posjeduju informacije u stvarnom vremenu. Današnja situacija na tržištu još uvijek je daleko od koncepta real time kompanija. Iako većina njih kao glavnu prednost ističe integracije smanjivanje pogrešaka pri upravljanju podacima kompanije, taj se proces odvija vrlo sporo što je vidljivo iz istraživanja AMR-a koje govori da 44 posto kompanija integrira prosječno tri aplikacije, a 86 posto kompanija ima integrirano 6 od ukupno 20 postojećih sustava u svojem portfelju.

Korištenje ne-integriranih sustava

Kao primjer korištenja ne-integriranog sustava uzet ćemo zasebne sustave obračuna plaća i sustava za upravljanje radnim vremenom. Sučelja za povezivanje moraju se izgraditi iz sustava HR matičnih podataka na sustav za upravljanje radnim vremenom, zatim sa sustava za upravljanje radnim vremenom na sustav za obračun plaća, i sustava za obračun plaća sa sustavom u kojem su matični podaci, i konačno je sve potrebno povezati sa financijskim sustavom kako bi se osiguralo ispunjavanje pravnih obaveza.

Nadalje, možemo zaključiti da svi matični podaci zaposlenika moraju biti ažurirani i sinkronizirani sa ostalim sustavima. Ovo može zahtijevati više od jednog sučelja za osnovne matične podatke poput imena, odjela, statusa zaposlenika, visine plaće, posla, pozicije, dolazaka i nedolazaka na posao, beneficija, prekovremenog rada, itd. Transakcije o radnom vremenu se trebaju prebaciti u sustav za obračun plaća što zahtijeva dodatno sučelje. Transakcije iz obračuna plaća se moraju prebaciti u HR sustav zbog ažurnosti te u financijski sustav što može zahtijevati tri dodatna sučelja kako bi se koristili pravilni podaci o bankovnim računima, iznosima plaća, porezima, nadoknadama, putnim nalozima i slično. Vidljivo je da ovaj osnovni HR proces obračuna plaća može zahtijevati više od pet sučelja. Jednako tako, trošak održavanja svih sustava je visok zbog potrebe prilagođavanja zakonskim regulativama do čijih promjena dolazi najmanje jednom godišnje.

Tijekom poslovanja dolazi do pogrešaka te treba uzeti u obzir što se događa prilikom njihovih korekcija. Što ako je došlo do pogreške prilikom obračuna plaća ili praćenja radnog vremena? Gdje ispraviti pogrešku? Treba li raditi korekcije kod izvora, u sustavu za obračun plaća, ili u financijskom sustavu? mySAP ERP HCM rješava ovaj problem samim time što je integrirano rješenje koje dozvoljava prijenos korekcija kroz cijeli sustav i time pridonosi ažurnosti podataka.

Sigurnost podataka koja je u današnjem poslovanju neophodna donosi dodatne troškove i probleme što se događa prilikom povezivanja višestrukih sustava za podržavanje naoko jednostavnih transakcija. Međutim, SAP pruža značajnu sigurnost za sve aplikacije putem single sign-on mogućnosti, administracije rola i uloga, reviziju autorizacija, itd.

Integracija HR-a putem mySAP ERP aplikacija

mySAP ERP HCM rješenje donosi mnoge prednosti, no razlog zbog kojeg ga kompanije najviše biraju je sveobuhvatna integriranost. Postoji razlika između integriranog i sučeljima povezanog HR sustava. Izazovi kod održavanja HR sustava temeljenog na raznim sučeljima kao poveznicama su mnogobrojni, a posljedice potpuno neintegriranog sustava mogu biti ozbiljne. Različite tehnologije, različita jamstva, zasebna pregovaranja, zasebni ciljevi za pojedine sustave utječu na tijek poslovanja i financijske pokazatelje. Treba uzeti u obzir i potrebu za višestruko kopiranje matičnih podataka, što zahtijeva njihovo neprestano balansiranje i stavlja upitnik na mogućnost unapređivanja sustava.

Uzmimo na primjer kreiranje radnog naloga i dodjeljivanja zaposlenika nalogu nakon provjeravanja znanja, certifikata i vještina zaposlenika. Zaposlenik tada unosi vrijeme i ispunjava radni nalog, vrijeme rada se šalje u sustav za obračun plaća, nakon čega se ažurira glavna knjiga. Na kraju rukovoditelj pregledava stvarni trošak radnog naloga, vrijeme i materijale. Za sve ovo su potrebna sučelja, što navodi do zaključka da je ovaj osnovni poslovni proces uvjetovan postojanjem pet različitih sučelja koji zahtijevaju programiranje, održavanje i nadograđivanje.

SAP-ovo ERP rješenje, dio kojeg je i mySAP ERP HCM, u potpunosti podržava ovaj poslovni proces bez potrebe izgradnje dodatnih sučelja. Samim time mySAP ERP HCM rješenje dodaje vrijednost kompanijama upravljanjem ljudskog kapitala na način da HR funkcionalnosti služe kao temelj u potpunosti integriranog mySAP ERP poslovne platforme.

Nastavak u sljedećem broju SAPmaga…

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum