SAP Global
SAP MAG 19, sije�anj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Socijalno osjetljive korporacije

Corporate Social Responsibilities - CSR: Nove sile poslovnog okruženja koje bitno utječu na tržišnu vrijednost kompanija.

Piše: Sergej Lugović, SAP d.o.o. sergej.lugovic@sap.com

CSR je koncept u kojem tvrtke integriraju angažmane socijalne i okolišne prirode u svoje poslovne operacije, te ih na volonterskoj bazi uključuju u interakcije prema svim zainteresiranim stranama. Bitno je napomenuti da se CSR radi volonterski, ali kao što vidimo, percepcija sredine u kojoj tvrtka djeluje sigurno ima utjecaj na tržišnu vrijednost tvrtke.

Kao što znamo glavna funkcija tvrtke je da kreira vrijednost proizvodeći robu ili usluge za koje postoji potražnja javnosti, i tako generiraju profit za vlasnike i dioničare kao i blagostanje za javnost, naročito kroz proces kreiranja radnih mjesta. Novi tržišni i socijalni pritisci vode k promjenama vrijednosti i poslovnih aktivnosti.

Etika i profit idu zajedno

Trenutno postoji rastuća percepcija među poslovnim subjektima da održivi poslovni uspjeh i kreiranje vrijednosti za dioničare ne mogu biti ostvareni isključivo kroz maksimalizaciju kratkoročnih profita, nego kroz tržišnu orijentaciju koja je još uvije odgovorna za utjecaj poslovnih aktivnosti na okruženje u kojem se one odvijaju. Dobar primjer su upotreba jeftine radne dječje radne snage na dalekom istoku, ili čak kravlje ludilo, u kojem se za svrhu povećanja profita koristili neadekvatni načini prehrane stoke.

Tvrtke polako postaju svjesne da mogu imati kontribuciju u održivom razvoju upravljajući operacijama na način da ojačaju ekonomski rast i povećaju konkurentske prednosti istovremeno osiguravajući zaštitu okoliša i promovirajući socijalnu odgovornost, uključujući i interese kupca.

U ovom kontekstu, veliki broj tvrtki globalno je počelo primjenjivati CSR. Obzirom na široki spektar mogućnosti realizacije CSR-a, ipak postoje određeni konsenzusi na dolje navedenim područjima;

CSR je poslovno ponašanje preko i iznad zakonom zadanih okvira, dobrovoljno primijenjenih i adaptiranih na specifičnosti poslovanja, stoga jer na kraju sama tvrtka od primjene ima dugoročnu korist

CSR je povezan s konceptom održivog razvoja; poslovanje treba integrirati ekonomsko, socijalni i okolišni impakt na sa svojim poslovnim operacijama

CSR nije opcionalna nadogradnja na osnovne poslovne aktivnosti, nego je povezan s tim kako se upravlja poslovanjem

Duga tradicija socijalne odgovornosti

Socijalna odgovornost povijesno prisutna je na području Europe i ima dugu tradiciju. Ono po čemu se CSR koncept razlikuje od razumijevanja sličnih inicijativa u prošlosti je pokušaj da se CSR-om upravlja strateški te da se razvijaju alati i instrumenti za upravljanje (pogledati nekoliko primjera na kraju teksta)

To je pristup poslovanju u kojem se očekivanja svih zainteresiranih strana (ne samo vlasnika i dioničara) i princip kontinuiranog napretka i inovacije stavljaju u samu srž planiranja poslovnih strategija. Bitna značajka CSR-a je da inicijativa ovisi o specifičnoj situaciji svake pojedine kompanije u određenom kontekstu i okruženju u kojem ona posluje, bez obzira da li je riječ o EU ili negdje drugdje.

Vodeći igrači priklanjaju se CSR-u

O tome koliko CSR postaje bitan, dokazuje primjer iz UK gdje 132 (139 tvrtki je učestvovalo u kreaciji "CSR indexa" sponzoriranog od DTI - više informacija na dnu teksta) od 250 najvećih tvrtki podnijelo je financijsko izvješće na internet stanicama http://www.corporateregister.com/. Inače ova stranice su nastale kao zajednička inicijativa s možda jednom od najvećih i najstarijih udruga u svijetu, koja se bavi ovom tematikom - "Business in the community". Inače članicama ove organizacije su više od 75 FT Top100 tvrtki u Velikoj Britaniji. Sve ukupno ima preko 700 tvrtki članica, te još oko 1600 raznih institucija proaktivno sudjeluje u radu. Cilj ove udruge je kreiranje javnih koristi surađujući s kompanija na poboljšanju pozitivnog utjecaja poslovanja na društvo. U njenoj snazi dovoljno govori da je njen predsjednik od 1985 nitko drugi nego princ od Walesa.

"Danas, CSR ide daleko ispred poznate na filantropije iz povijesti (donacije novaca onima kome je potreban na kraju financijske godine), nego postaje aktivnost tijekom cijele godine kojom tvrtke prihvaćaju odgovornost za okruženje u kojem one posluju, za najbolje poslovne prakse, za proaktivnu ulogu u poboljšanju lokalnih zajednica kreirajući tim dodatnu vrijednost za svoj brand, ovisno ne samo o kvaliteti, cijeni i originalnosti, nego i o kumulativnoj interakciji s radnicima, zajednicama i okolišem. Sada je došlo vrijeme da krenemo prema mjerenju "CSR-a", u kojem ne sudimo rezultate samo po ulazima (koliko smo novaca dali op.a.) nego po izlazima: razliku koju smo napravili u svijetu u kojem živimo, te kontribuciji u smanjenju siromaštva.

(Gordon Brown, Chancellor of the Exchequer, Velika Britanija)

Ako se prisjetimo Lisabonske strategije za EU 2010, u koja navodi kao jedan os osnovnih ciljeva učiniti EU najkonkurentnijom ekonomijom baziranom na znanju, u kojoj je moguć održivi ekonomski rast s kreiranjem novih i boljih radnih mjesta, te većom socijalnom svijesti definitivno ovaj koncept je potrebno polako početi razmatrati i implementirati polako u svakodnevne poslovne operacije.

Nekoliko primjera CSR inicijativa

  • Engleski Department of Trade & industry (ministarstvo gospodarstva i industrije, op.ur.) u suradnji s Business in the Community radi na nekoliko inicijativa kako bi potaknuo održivi rast i promovirao odgovornost korporacija i tvrtki prema socijalnom okruženju u kojima posluju. U tu svrhu su pokrenuli sljedeće inicijative:
    • Annual Awards for Excellence (http://www.bitc.org.uk/awards/index.html)
    • Ova nagrada promovira istovremeno promoviranje najboljih poslovnih praksi na području CSR-a, omogućuje benchmarking (mjerenje) između kompanija na području CSR-a, te najboljima daje nagradu Big Thick znaka koje mogu koristiti na svojim proizvodima.
  • Corporate Responsibility Index (http://www.bitc.org.uk/programmes/key_initiatives/corporate_responsibility_index/index.html)
  • Ovom inicijativom DTI podržava kontinuirano nadgledanje CSR djelovanja UK tvrtki,te ih u suradnji novinama Sunday Times i Financial Times komunicira prema zainteresiranoj javnosti i potencijalnim investitorima.
  • Research Review Quaterly (http://www.societyandbusiness.gov.uk/pdf/Research_Review_October.pdf)
  • DTi i BITC rade skupa na izdavanju pregleda istraživanja na području CSR-a

Info:

http://www.societyandbusiness.gov.uk/

http://www.bitc.org.uk/index.html

http://www.csreurope.org/

http://www50.sap.com/company/saplabs/india/csr/

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum