SAP Global
SAP MAG 19, sije�anj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

mySAP ERP HCM: Upravljanje transakcijama zaposlenika (4)

Upravljanje transakcijama zaposlenika - temeljna funkcija odjela ljudskih resursa unutar organizacije

Piše: Tomislav Sokolić (SAP d.o.o.), tomislav.sokolic@sap.com

U prošlim brojevima SAP MAG-a govorili smo o mySAP ERP HCM rješenju u cjelini te se fokusirali na njegove glavne prednosti, razdiobu rješenja, internu integriranost rješenja te integraciju sa rješenjima drugih dobavljača aplikativnih HR rješenja.

mySAP ERP HCM rješenje je funkcionalno podijeljeno u četiri glavne cjeline: upravljanje transakcijama, upravljanje životnim ciklusom zaposlenika, isporuka HCM usluga te planiranje i analitika radne snage. U ovom broju želio bih pridodati veću pozornost upravljanju transakcijama zaposlenika, kao temeljnoj funkciji odjela ljudskih resursa unutar organizacije.

Komponente transakcijskog dijela mySAP ERP HCM rješenja

SAP-ovo rješenje za upravljanje ljudskim kapitalom upravlja transakcijama kroz pet baznih funkcionalnih komponenti. U kratkim crtama osvrnuti ću se na svih pet, te nakon toga u više detalja opisati organizacijsko upravljanje i upravljanje radnim vremenom.

Administracija: uključuje sve osnovne procese za učinkovito upravljanje ljudskim kapitalom tj. administriranje matičnih podataka zaposlenika. Administrativni dio rješenja omogućuje centraliziranu bazu podataka koja osigurava pristup informacijama diljem cijele organizacije te njihovu ažurnost, konzistentnost i potpunost.

Obračun plaća: brine se i upravlja svim procesima vezanim uz obračun plaća, podržava lokalne zakonske regulative te kolektivne ugovore. SAP obračun plaća također omogućuje prikupljanje i upravljanje svim informacijama potrebnim za procesiranje zahtjevnih obračuna plaća.

Organizacijsko upravljanje: omogućuje jednostavno upravljanje i komuniciranje strukture vaše organizacije. Pruža alate za konstruiranje i održavanje preciznog modela organizacije te vam daje uvid u strukturno i kadrovsko okruženje vaše tvrtke.

Upravljanje vremenom: omogućuje učinkovito korištenje informacija o radnom vremenu. Također vam omogućuje precizno praćenje, nadziranje i analiziranje radnog vremena zaposlenika u vašoj organizaciji.

Zakonsko izvještavanje: pomoću svojih mogućnosti zakonskog izvještavanja, mySAP ERP HCM vam pruža sveobuhvatno i fleksibilno izvještavanje te na taj način povećava preglednost i transparentnost operativnih procesa što omogućuje jednostavnije pridržavanje zakonskim regulativama.

Sve navedene funkcionalnosti vam omogućuju pojednostavljenje transakcijskih i administrativnih procesa vezanih za upravljanje ljudskim kapitalom te vam je na taj način olakšano donošenje strateških odluka za kvalitetnije upravljanje ljudskim kapitalom.

Nakon što smo u kratkim crtama opisali glavnu namjeru administrativnog dijela mySAP ERP HCM rješenja, volio bih više pažnje posvetiti načinu na koji SAP olakšava organizacijsko upravljanje i upravljanje vremenom.

SAP Organizacijsko upravljanje (SAP OM)

Samo ime ove komponente u potpunosti otkriva njenu namjenu, a to je učinkovito i transparentno upravljanje organizacijskom strukturom vaše tvrtke. Korištenjem OM komponente možete kreirati cjelokupni organizacijski model vaše tvrtke, za određeni vremenski period, što će između ostalog olakšati i proces internog izvještavanja.

Organizacijsko upravljanje se bazira prema konceptu da svaki element u organizaciji predstavlja samostalan objekt sa specifičnim karakteristikama. Takvi objekti se kreiraju i održavaju odvojeno, a zatim ih se povezuje zajedno korištenjem odnosa što na kraju čini povezanu organizacijsku mrežu koja je dovoljno fleksibilna za podržavanje izvještavanja i forecastinga.

Također možete kreirati strukturni model vaše organizacije u odnosu na zadatke i funkcije pojedinog elementa i na vama je da odlučite koja područja želite uključiti u takav model.

Iznimno korisna mogućnost organizacijskog upravljanja putem SAP-a je da u jednom određenom trenutku možete održavati više verzija vaše organizacijske strukture putem korištenjem planiranih verzija organizacije. Na taj način možete održavati u sustavu višestruke verzije u svakom trenutku i koristiti ih za simulaciju i planiranje raznih scenarija oblikovanja vaše organizacije.

Organizacijski plan vaše tvrtke se može kreirati korištenjem više vrsta objekata. Pet osnovnih objekata u SAP-ovom rješenju za upravljanje organizacijom su organizacijska jedinica, posao, pozicija, troškovni centar i osoba, no tu su još objekti poput radnih centara, kvalifikacija i proračuna.

Kako su sva SAP-ova rješenja u potpunosti integrirana, nezaobilazna je i integracija organizacijskog upravljanja sa ostalim komponentama u R/3 sustavu. Još uvijek koristim termin R/3 budući da nam je on svima nama vrlo dobro poznat, iako je R/3 kao brand i sustav ukinut dolaskom novog SAP aplikativnog servera Enterprise Central Component 5.0 također poznatog i kao ERP 2004. Ne obazirući se na ovu malu digresiju, važno je napomenuti kako je OM komponenta sastavni dio R/3 sustava i kao takvu ju je iznimno poželjno povezati sa ostalim komponentama. Matični podaci i OM komponenta ne moraju nužno biti povezani, no tada se znatno gubi na učinkovitosti sustava i ostaje vam ništa drugo nego baza podataka bez dodatnih mogućnosti. Maksimalna iskoristivost organizacijskog upravljanja dolazi do izražaja njenim povezivanjem, prije svega sa matičnim podacima, zatim razvojem kadrova, zapošljavanjem, upravljanjem obučavanjem i događajima, upravljanjem kompenzacijama i drugim nama dobro poznatim SAP HR komponentama.

No, da ne bih samo pričao o organizacijskom upravljanju i njegovoj potrebi, vrijeme je da priču malo prebacimo na upravljanje vremenom (SAP Time Management).


SAP Upravljanje vremenom (TM)

Korištenje SAP Upravljanje vremenom idealan je način za optimiziranje svih procesa vezanih uz planiranje i administraciju radnog vremena vaših zaposlenika.

Funkcionalnosti upravljanja vremenom omogućuju maksimalno iskorištavanje decentraliziranog procesa unosa radnog vremena i na taj način daju vašoj organizaciji još jednu mogućnost postizanja konkurentske prednosti.

SAP je intenzivno proučavao načine na koji korisnici upravljaju radnim vremenom te sukladno tome izgradio sučelja pogodna za sve tipove korisnika od administratora radnog vremena, rukovoditelja odjela, tajnica te samih zaposlenika. Budući da je upravljanje vremenom koristi više grupa korisnika, teško je za očekivati da su svi oni upoznati sa korištenjem aplikativnog rješenja za upravljanje ljudskim kapitalom. Stoga je SAP kreirao personalizirane ekrane za svaku pojedinu grupu korisnika.

Administratori radnog vremena tako mogu s jednog ekrana unositi bonuse, mijenjati radna vremena zaposlenika, odobravati prekovremeni rad te provjeravati potpunost podataka. Zaposlenici s druge strane mogu koristi samo-uslužne aplikacije ili razne terminale za unos radnog vremena. SAP trenutno certificiranim sučeljima podržava više od 50 podsustava tj. terminala za unos radnog vremena.

Većina rutinskih procesa vezanih uz radno vrijeme, poput obračunavanja bonusa za noćnu smjenu, rad blagdanima i prekovremeno, su vremenski zahtjevni. Ukoliko tu ubacimo kolektivne ugovore i zakonske regulative, proces izračunavanja točnog radnog vremena postaje još dugotrajniji. SAP Upravljanje vremenom, adekvatnim alatima, funkcionalnostima i workflowom kvalitetno i učinkovito odgovara na te potrebe.

Način na koji SAP odgovara na administrativne zahtjeve korisnika govori da ukoliko HR odjel unutar jedne organizacije želi prerasti u strateškog partnera, prije svega treba učinkovito, naročito vremenski, upravljati svim administrativnim procesima diljem organizacije. Samim time je mySAP ERP HCM rješenje, unatoč svojem širokom spektru funkcionalnosti, pravilan odabir za ispunjavanje svih transakcijskih zahtjeva.

Nastavak u sljedećem broju SAPmaga…

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum