SAP Global
SAP MAG 20, velja�a 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Employee Self-Services (ESS): Ušteda i produktivnost

mySAP ERP rješenje nudi sveobuhvatni skup zaposleničkih samousluga koje povećavaju i pojednostavljuju procesiranje informacija o zaposlenicima

Piše: Tomislav Sokolić (SAP d.o.o.), tomislav.sokolic@sap.com

 

Većina organizacija prepoznaje prednost korištenja samouslužnih aplikacija (self-service applications) kao što su smanjivanje troškova, pojednostavljeni procesi, zadovoljni korisnici. U današnjoj Internet i korisničko orijentiranoj ekonomiji, zaposlenici su jednako bitni kao i korisnici. Jednako tako, organizacijama je izazov privlačenja i zadržavanja kvalificiranih zaposlenika i njihova briga oko balansiranja radnog i osobnog života. 

Sve više se iskazuje potreba i očekivanja „Internet zaposlenika“ za online pristupom sadržaju vezanom za upravljanje ljudskim potencijalima i uslugama putem web portala. Također, organizacijama je poznato kako administriranje i isporuka rutinskih HR usluga predstavlja veliki dio ukupnih HR troškova, počevši od troška papirnatih formulara do birokracije koja proždire radno vrijeme zaposlenika HR odjela. Smanjivanje administrativnih troškova i vremena potrebnog za obavljanje spomenutih poslova zasigurno će poboljšati krajnji rezultat poslovanja organizacije.

Samim time nameće se zaključak kako je za ostvarivanje svega gore navedenog potrebno poslovno rješenje koje omogućuje:

 • Informacije o ljudskim potencijalima kao što su profili vještina i znanja zaposlenika, ocjenjivanje zaposlenika i njihov nivo obrazovanja.
 • Informacije o visini plaće i bankovnom računu.
 • Kontakt informacije.
 • Podatke o službenim putovanjima.
 • Ažurne informacije o zaposlenicima.
 • Stupanj zadovoljstva zaposlenika.
 • Pristup bilo kojoj platformi neovisno o vremenu i mjestu pristupanja
 •  

SAP Employee Self Services unutar mySAP ERP rješenja:

mySAP ERP rješenje putem svojih samouslužnih aplikacija nudi sveobuhvatni skup zaposleničkih samousluga koje povećavaju i pojednostavljuju procesiranje informacija o zaposlenicima. Korištenjem inovativnih i Web-baziranih aplikacija, zaposlenici su u mogućnosti pregledavati i održavati podatke vezane uz njihov posao, od ažuriranja njihovog profila, prijavljivanja za edukacijske tečajeve, upravljanja putnim nalozima do ispunjavanja raznih obračuna. Podrška višestrukim jezicima, valutama te specifičnim zahtjevima pojedine države predstavlja dodatnu prednost SAP-ovih samouslužnih aplikacija.

SAP Employee Services omogućuju upravljanje:

 • Administracijom:     

Zaposlenici imaju pristup inboxu, direktoriju organizacije, osobnim kalendarima zaposlenika i internim uslužnim nalozima.

 • Radnim vremenom

Zaposlenici mogu unositi radne sate, pregledavati raspored radnog vremena, predavati zahtjeve za odsustva i zaprimati odobrenja odsustva direktno nadređenih.

 • Poslovnim putovanjima

Zaposlenici mogu rukovoditi svim aspektima poslovnih putovanja, od planiranja do predavanja obračuna putnih naloga.

 • Isplatama

Zaposlenici mogu pregledavati i kontrolirati svoje platne listiće.

 • Vještinama i ocjenjivanjem

Zaposlenici mogu pristupiti svojem profilu kvalifikacija, održavati bazu podataka svojih vještina i znanja i pregledavati prijedloge unapređenja svojih kvalifikacija ovisno o poziciji u organizaciji.

 • Edukacijom

Zaposlenici mogu pregledavati raspored edukacija, registrirati se za edukacijske tečajeve i tražiti odobrenja za pohađanje istih.

 • Otvorenim radnim mjestima

Zaposlenici mogu pregledavati popise otvorenih radnih mjesta unutar organizacije, aplicirati za iste i provjeravati status poslanih aplikacija.

 • Osobnim podacima

Zaposlenici mogu pregledavati, unositi i ažurirati osobne podatke poput adrese, uzdržavanih članova obitelji, kontakt informacije u slučaju hitnosti, bankovne i porezne podatke.

 • Nabavom

Zaposlenici mogu nabavljati robu i usluge potrebne za održavanje i popravak opreme i alata.

ESS na neki način osnažuje zaposlenike, budući da im omogućuje direktnu kontrolu nad podacima koji su inače održavani od strane administratora u odjelu ljudskih potencijala. Samouslužne aplikacije su, također kao i mySAP ERP rješenje, bazirane na ulogama. Svakom zaposleniku u organizaciji se dodjeljuje generička „zaposlenička” uloga uz ostale uloge koje su definirane direktnom pozicijom pojedinog zaposlenika.

Menadžeri također mogu izvući znatnu korist iz korištenja samouslužnih aplikacija. Oni obavljaju niz različitih zadataka poput kontrole troškova, upravljanja proračunom, zapošljavanja, delegiranja zadataka, motiviranja zaposlenika, prepoznavanja i nagrađivanja najučinkovitijih zaposlenika, planiranja potrebnog broja zaposlenika, itd. Za učinkovito obavljanje svih tih zadataka, menadžerima su potrebne točne i pravovremene informacije u što kraćem vremenskom roku. Često su te informacije locirane u raznim sustavima diljem organizacije kojima menadžeri imaju limitiran, kompleksan ili nikakav pristup. Također, vrlo je česta pojava potrebe telefonskog traženja informacija od odgovarajućeg odjela, što sa sobom nosi dodatni vremenski napor. Korištenje samuslužnih aplikacija znatno olakšava traženje ovih informacija, budući da su one dostupne online putem, jednostavnog za upotrebu, Web portala.

Zbog svih navedenih mogućnosti, SAP samouslužne aplikacije pomažu pri smanjivanju administrativnih troškova putem eliminacije višestrukih unosa podataka, povećanja točnosti podataka, smanjivanja potrebe za hard-copy materijalima i smanjivanja broja upita prema HR odjelu dok istovremeno pridonose povećanju produktivnosti i motiviranosti zaposlenika.

Za više informacija posjetite www.sap.com/ess ili nas kontaktirajte na info.croatia@sap.com.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum