SAP Global
SAP MAG 21, o�ujak 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

B2B integracija osigurava transparentnost nabave

Mala i srednja poduzeća koja svoj sustav nabave prebace na elektronsko poslovanje, otkriju tijekom sveobuhvatne integracije procesa, da je papirologija s brdima narudžbenica postala stvar prošlosti

Piše: Dr. Andreas Schaffry, SMB NEWS

 

Svekoliki nabavni postupak automatski se i transparentno odvija putem online kataloga ili tržnica. Time se pojednostavnjuje, standardizira i ubrzava postupak naručivanja i nabave, smanjuju se troškovi i povećava vrijednost poduzeća. Da bi i kupci i dobavljači ubuduće podjednako uživali u tim povoljnostima, trebaju uspostaviti i upravljati trajnim poslovnim odnosima u okviru sveobuhvatnog upravljanja odnosima s dobavljačima (Supplier Relationship Management - SRM).

Prvo načelo (dobroga) nabavljača je kupovanje “njegovih” ili “njezinih” stavki izvrsne kvalitete u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. Ali, kako? To je moguće putem kataloga ili na internetskim tržnicama. Prema PwC-u (PricewaterhouseCoopers), katalog treba sadržavati sve bitne podatke o proizvodu za kupce i dobavljače, kao što je kategorija proizvoda, dobavljač/proizvođač, kratka oznaka proizvoda, narudžbeni intervali i rasponi cijena, brojevi proizvoda, jedinice mjere ili slike (PDF, video, ili internetski linkovi). Zadaća kataloškoga sustava je organizirati različite vrste složenoga sadržaja, kao što su opisi proizvoda, hijerarhijski složeni popisi dijelova, te popisi usluga.

Ništa bez kataloga

Prema tvrdnjama centra za inovacije u elektronskom poslovanju Fraunhofer IAO, postoji jasan trend prema korištenju internih online kataloga proizvoda i sustava naručivanja u srednjim i velikim poduzećima. Prema navodu Frost & Sullivan, upravljanju katalogom čak je pridana“ključna uloga” u elektronskoj nabavi. Online katalozi su “žarišna točka u kojoj se upravlja informacijama o dostupnim proizvodima ili uslugama,” – tako studija PwC-a “Wegweiser Katalogmanagement” (Vodič za kataloški menadžment) opisuje njihovu temeljnu funkciju. Postoje sljedeća tri tipa kataloga koji zadovoljavaju potrebe za elektronskom nabavom.

  • Interni katalozi: interni katalog želi osigurati najveću moguću kontrolu nad procesom nabave i nadzirati uvjete koji se primjenjuju u odnosima s dobavljačima. Katalog je obično smješten na poslužiteljima nabavne organizacije koja također – korisno – upravlja kataloškim podacima. Podaci preneseni od dobavljača ili glavni materijalni podaci same tvrtke integriraju se. Ti podaci obuhvaćaju cijene i grafička rješenja (slike i dizajn) kataloga. Proizvodima se, dakle, mogu pridruživati opisi specifični za poduzeće kao i materijalni brojevi te se njima može upravljati u katalogu. Prednost: nabavna organizacija ne treba remodelirati svekoliki proces nabave radi identifikacije proizvoda. Umjesto toga, ona jednostavno može uzeti postojeće podatke o stavki iz drugih sustava (kao što je sustav mySAP ERP).
  • Eksterni katalozi: dobavljači kreiraju svoje vlastite elektronske kataloge i stavljaju ih na raspolaganje svojim kupcima. U usporedbi s internim katalogom, lakše je postavljati podatke, koji su uvijek ažurni, te je pristup u realnome vremenu moguć pomoću web browsera preko Interneta ili ekstraneta. Koristi za poduzeće kupca poglavito se odnose na troškovnu stranu jer dobavljač obavlja upravljanje katalogom. Jednako tako, poduzeće ne mora osiguravati vlastiti hardver za to.
  • Neutralni katalozi: to su katalozi na tržnicama koji kombiniraju i sumariziraju portfelje nekoliko dobavljača. Na taj način, standardizirani (u smislu grafičkog rješenja i slika) i usporedivi podaci o proizvodima  dostupni su u transparentnom obliku na standardiziranome sučelju. Time se stvara stanje konkurencije između obuhvaćenih dobavljača jer je kupcima lakše usporediti  karakteristike ili cijene proizvoda. Takve tržnice često pružaju dodatne informacije ( npr. one specifične za pojedinu djelatnost) ili organiziraju online aukcije.

Globalna nazočnost na virtualnim tržnicama

Kupci i prodavatelji razmjenjuju sve moguće vrste roba i usluga na tom tipu virtualne tržnice. Karakteristično svojstvo tržničkih aplikacija je činjenica da više dobavljača koristi tržnicu da dopre do više kupaca (many-to-many). U tom se kontekstu razlikuju horizontalne i vertikalne tržnice. Vertikalne tržnice općenito povezuju poduzeća (kupce i prodavatelje) iz jedne iste djelatnosti. U mnogim slučajevima, konektivnost u back-end sustave sudionika omogućena je radi povećanja učinkovitosti procesa. To ne samo da obuhvaća nabavu nego, primjerice u automobilskoj industriji, i pozive na dostavu ponuda i zajedničke razvojne projekte između raznih dobavljačkih poduzeća i proizvođača (kolaborativni inženjering). Nasuprot tome, horizontalne tržnice projektirane su za primanje raznih djelatnosti te obično nude širok raspon proizvoda za razliku od ekstenzivne procesne integracije. Do danas se na taj način uglavnom trgovalo proizvodima za održavanje, servisiranje i rad, što je iziskivalo vrlo malo upućivanja ili C stavki.

Sve u svemu, dodatne usluge (kao što su forumi) integrirani u tržnice unaprjeđuju lojalnost  kupca, promiču zajedničko razmišljanje, te također omogućavaju trgovinu stavkama A i B koje zahtijevaju viši stupanj savjetovanja. Nadalje, mala i srednja poduzeća koja sudjeluju u elektronskim tržnicama također  su u stanju pristupati nacionalnim i međunarodnim izvorima nabave  te na taj način postižu veću transparentnost cijena. Prema viđenju ECC-Handel (E-Commerce-Center), poduzeća žele ubrzati postupak nabave, smanjiti troškove postupka, poboljšati proizvodni program, te smanjiti troškove proizvoda na taj način.

Za mala i srednja poduzeća, bilo da kupuju ili dobavljaju, sudjelovanje u tržnicama isplati se. To u prvome redu vrijedi s aspekta kupca: povezivanje tržnice s postojećim sustavom ERP system (mySAP ERP) ili standardnim poslovnim aplikacijama kao što su SAP Business One, štedi na troškovima. To je također točno i s dobavljačeva gledišta jer se prodajni procesi  iznose na tržnicu. Time se izbjegavaju posrednici i omogućava povoljnija kupovina. Prema gledištu Jörna Szegunisa iz Fraunhofer Application Center for Logistic-Oriented Business Administration (ALB), mala i srednja poduzeća i dalje kaskaju za prilikama jer im često nedostaju tehnički uvjeti u obliku poslovnog softverskog rješenja. Uz to, oni nedostatno iskorištavaju prednosti  koje im pružaju prilike za uštedu na troškovima. U tu svrhu brojčani podaci njemačke udruge Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (Savezna udruga za materijalno poslovanje, Nabava i logistika, ili BME) te Europska poslovna škola (ebs) koji pokazuju da 85 % njemačkih industrijskih poduzeća već koristi internetske tržnice za kupovinu C roba, preoptimistične su.

U budućnost sa SRM-om

Uslijed povećavanja složenosti poslovnih procesa – pa tako i nabavnih procesa – zahvaljujući dolasku Interneta, “jednostavnu” elektronsku nabavu ubuduće će zamijeniti  “koncepcija upravljanja odnosima s dobavljačima (SRM)“ koja kombinira klasičnu e-nabavu s kolaborativnim aspektom,” kako je rekao profesor Ronald Bogaschewsky sa Sveučilišta u Würzburgu u interviewu za competence site. SRM, kao što mu i ime kaže, verzija je CRM-a usmjerena na dobavljače, koja nastoji bliže povezati dobavljače i nabavnu organizaciju. Analitičar tvrtke Frost & Sullivan,  Andrew Ball, ovako opisuje zadaće SRM softverskog rješenja: “Kompleksni, isprepleteni poslovni procesi moraju biti učinjeni transparentnima da bi poduzeća mogla identificirati i ukloniti  dvostruke unose, ostajući i dalje dostatno dobro informirana za pregovore s dobavljačima.”

SRM se podjednako usredotočuje na komercijalne i procesno orijentirane aspekte. Prema gledištu Andrewa Balla, SAP-ov mySAP SRM najbolje ispunjava te temeljne uvjete, kao što je povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova. To je zbog toga što SAP ne pruža samo softversko rješenje nego i koncepcije koje omogućavaju suptilnije veze i procese između kupca i dobavljača. Time se dosljedno smanjuju troškovi, optimalizira postupak nabave,  te osigurava potpuna transparentnost u sklopu svekolikoga nabavnoga procesa. To, na kraju krajeva, i jest ono najvažnije.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum