SAP Global
SAP MAG 21, o�ujak 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Učinkovita naplata utrošene struje

Elektroprivredno poduzeće enercity uspjelo je ostvariti učinkovitiju ispostavu računa primjenom rješenja SAP R/3 IS-U/CCS

Piše: Henning Sprenger, SAP INFO

Hannoversko elektroprivredno poduzeće enercity, jedno od najvećih u Njemačkoj, uspjelo je ostvariti svoje ciljeve uspostave učinkovitijega procesa za ispostavu računa koji izlazi u susret klijentima osiguravajući uspjeh čak i na dereguliranom tržištu zahvaljujući primjeni SAP-ova rješenja SAP R/3 IS-U/CCS.

Do kraja devedesetih godina menadžeri u hannoverskome elektroprivrednome poduzeću shvatili su da njihov sustav ispostave računa za utrošenu električnu energiju zahtijeva temeljno novo promišljanje. Povod tome je nova smjernica EU o jedinstvenome tržištu i rezultirajući ugovori o pridruživanju VVI, VVII i VVII-plus, koje je zamijenila izmjena i dopuna njemačkoga Zakona o energetskoj djelatnosti u 2005. Ranije su elektroenergetska poduzeća  zasnivala svoje postupke obračuna i ispostave računa na korištenom prostoru i satovima za mjerenje potrošnje. Klijenti povezani s prostorom i uslugama koje koriste nisu bili od primarnoga interesa jer je monopol elektroprivrednih poduzeća značio da su korisnici prostora obvezno i klijenti.

Na dereguliranome tržištu, međutim, klijenti mogu birati kojega isporučitelja električne energije žele. Uslijed toga klijent je sada u središtu svih prodajnih aktivnosti, te je sada za elektroprivredna poduzeća važno da znaju koje prihode pojedinačni klijenti generiraju u raznim granama poslovanja. Stoga, klijente sada treba definirati prema više čimbenika nego što su sami prostori. Naslijeđeni sustav hannoverske elektroprivrede nije bio u stanju zadovoljiti te uvjete, što je imalo izravni utjecaj na informatičke sustave. Poduzeće je moralo pronaći rješenje koje dosljedno u kupcu vidi središnju os i omogućava mu da na taj način orijentira procese poduzeća – marketing i prodaju, ispostavu računa i njihovu naplatu, mjernu logistiku i mjerne podatke – prema potrebama klijenta, na najučinkovitiji način.

Poduzeće se odlučilo za specijalizirano rješenje za javna komunalna poduzeća SAP R/3 IS-U/CCS, danas poznato kao SAP for Utilities. Taj izbor značio je sustavno usvajanje SAP-ove platformske strategije R/3 platform strategy. Pomoću SAP-ova specijaliziranoga rješenja za javna komunalna poduzeća poduzeće je u stanju iskoristiti sinergje, primjerice kroz integraciju u postojeći klasični sustav SAP R/3 ili preko veze s rješenjem SAP Business Information Warehouse (SAP BW). Uz to, s gledišta enercityja SAP-ovo specijalizirano rješenje postalo je "de facto" standard u komunalnoj djelatnosti.

Ključ do uspjeha: pravilna organizacija projekta

U jesen 2001. enercity je pokrenuo najveći informatički projekt u tom poduzeću u zadnjih 15 godina, angažiravši poslovne konzultante bicon Unternehmensberatung GmbH iz Hamburga kao implementacijskoga partnera. U trenucima najveće aktivnosti, do 120 djelatnika iz 18 odjela radilo je na pripremi prijelaza na novi sustav naplate. Funkcije temeljnih procesa za kontakt s klijentima, upravljanje odnosima s klijentima, energetskim podacima te mjernom službom morale su se prebaciti na SAP-ovo specijalizirano rješenje za ukupno oko 650 korisnika.

S projektnom strukturom podijeljenom na procese i usluge, hannoversko elektroprivredno poduzeće i bicon izbjegli su problem nesređenih podataka. "Htjeli smo da negativni učinci za naše klijente budu što manji te da našim kolegama u službi naplate i odnosa s klijentima čim prije osiguramo dobar informatički alat za njihov svakodnevni rad," kaže Jörg Gondermann, voditelj projekta u poduzeću enercity. Poduzeće je stoga odabralo projektnu organizaciju koja je podjednako uzimala u obzir implementaciju poslovnih procesa s jedne strane kao i uvođenje informatičke infrastrukture s druge. Dva glavna elementa projekta bila su podijeljena na dvije kategorije podprojekata. U procesno usmjerenim podprojektima razvijene su i implementirane funkcije i poslovni procesi koji su bili osobito otvoreni prema novim potrebama dereguliranoga tržišta. Uslužno usmjereni podprojekti odgovorni su za stvaranje neophodnih informatičkih resursa kao što su radni tokovi, programi za obrasce, te sučelja. Obuka krajnjih korisnika te komunikacija i suradnja s vijećem za radove bili su izravna zaduženja voditelja projekta.

Razdvajanjem projekta na te podprojekte enercity je iskoristio iskustvo koje je bicon stekao angažmanom na brojnim implementacijama SAP-ova rješenja za elektroprivredna poduzeća. Projekt su vukli naprijed procesno usmjereni podprojekti za logistiku (upravljanje uređajima i očitavanje satova), naplatu, upravljanje energetskim podacima i računovodstvo potraživanja. U tim podprojektima organizacijski aspekt tj. funkcije i procesi bili su modelirani i konfigurirani. Obuhvaćeni su temeljni procesi za montažu i očitanje satova ili konfiguraciju plaćanja i potraživanja. Uslužno orijentirani podprojekti za migraciju, CIC/radni tok, obrasce, instaliranu osnovu, SAP BW, i ovlaštenja djelovali su kao interni pružatelji usluga za procesno usmjerene podprojekte te su osiguravali neophodne informatičke resurse. Tako je, primjerice, uslužno usmjereni projekt "Obrasci" razvio obrasce faktura na osnovi specifikacija koje je prethodno bio sastavio procesno usmjereni podprojekt "Naplata".

Konfiguracija specijaliziranoga rješenja

Tijekom konfiguracije sustava koja je potrajala do ožujka 2004. trebalo je razviti brojne specifične dodatne programe i sučelja za priključenje više od 50 podsustava. To je obuhvaćalo definiranje i programiranje radnih tokova, na primjer, koji omogućavaju korisnicima u službama za rad s klijentima učinkovitije upravljanje procesima. Također je bilo neophodno priključiti lokalni sustav za obradu narudžbi korišten za optimalnu kontrolu radnih naloga za očitanje satova, montažu uređaja i aktivnosti naplate. Poseban izazov za poduzeće bio je razvitak funkcija za automatsku razmjenu faktura i podataka o potrošnji s velikim klijentima.

Projekt je bio praćen stalnim mijenjanjem zakonskih uvjeta te se opetovano moralo revalorizirati i redefinirati određene projektne ciljeve uslijed novih propisa. Ti propisi odnosili su se na odvajanje prijenosa i usluga distribucije energije u skladu s izmjenom i dopunom Zakona o energetskoj  djelatnosti (EnWG) u Njemačkoj. Uz pravno razdvajanje poduzeća, navedena izmjena i dopuna zahtijeva i razdvajanje podataka i funkcija u raznim softverskim rješenjima. "U osnovi, podaci i funkcije na području "prijenosa" i "prodaje" moraju biti razdvojeni radi osiguranja da pružatelji cjelovite usluge ne dođu dobiju nezakonitu konkurentnu prednost u povezanome području opskrbe," objašnjava Gondermann. Rezultat toga je taj da prodajni sektor hannoverskoga elektroprivrednoga poduzeća  ne smije biti u stanju dobiti informacije o potrošnji klijenata unutar vlastitoga prijenosnoga područja koje električnom energijom opskrbljuje drugi ponuđač.

Integracija s rješenjima SAP Business Information Warehouse i EDM

Usporedno sa SAP-ovim specifičnim rješenjem, hannoversko elektroprivredno poduzeće također je implementiralo rješenje SAP Business Information Warehouse i dijelove rješenja SAP Energy Data Management (SAP EDM).

Daljnja prednost odabira implementacije SAP BW umjesto rješenja UIS (Utility Information System) integriranoga u IS-U jest ta da statističke ocjene i izvješćivanja ne opterećuju dodatno sustav dijaloga poduzeća, jer te funkcije rade na zasebnoj platformi BW. Uz to, brojne podatkovne strukture ("info kocke") i izvješća postoje u SAP BW zahvaljujući predkonfiguriranim "Poslovnim sadržajima" te su s lakoćom prilagođeni specifičnim zahtjevima poduzeća enercity.

SAP EDM je u početku bio implementiran tako da se važne informacije u svezi s dereguliranim tržištem sada obrađuju u IS-U/EDM. To obuhvaća točke isporuke, profile opterećenja i ponuđače usluga, na primjer.

Kvaliteta prijenosa podataka kao čimbenik uspjeha

Prema očekivanjima,  jednim od presudnih čimbenika uspjeha pokazao se prijenos podataka u sklopu podprojekta „Migracija“. Postojala je opasnost da zbog goleme količine podataka tako uobičajene među elektroprivrednim poduzećima dođe do prekomjerne količine pogrešaka koje bi prouzročile složene i vremenski zahtjevne ručne korekcije. enercity je to htio izbjeći – osobito s obzirom na trajanje ispada funkcije očekivano kao posljedica konačnoga puštanja u rad i kasnije većega opsega rada na zaostacima koje treba brzo riješiti nakon migracije radi ponovne uspostave  uobičajenoga ciklusa naplate.

"U sklopu projekta simulirana su tri proizvodna ispitna pokretanja. U svakome od tih slučajeva projektni tim vadio je svekolike podatke iz staroga sustava, transformirao ih prema potrebi i prenosio u IS-U,” objašnjava Gondermann. Taj postupak plus dodatne intenzivne provjere i ispitni postupci za osiguranje dosljednosti podataka bili su razlog vrlo male stope pogrešaka od 0,016 posto tijekom aktualne migracije u lipnju 2004. Rezultat je toga bio taj da je rješavanje zaostataka moglo započeti odmah nakon trotjednoga ispada. S obzirom na količinu podataka o kojoj je bila riječ, trajanje ispada bilo je izrazito kratko – samo za  skidanje, konverziju i ponovno učitavanje podatkovnih objekata trebala su oko dva tjedna rada strojeva. U trećemu tjednu najprije su izvršavani razni ispitni i popravni postupci prije intenzivnih serijskih aktivnosti radi importiranja i evidencije primljenih uplata na enercityevim bankovnim računima. Dva tjedna kasnije, zaostaci po svim periodičnim procesima u svezi s očitavanjem satova, naplatom i fakturiranjem potpuno su eliminirani.

Sve u svemu, hannoverska elektroprivredna organizacija izrazito je zadovoljna načinom na koji se odvijao projekt. "Ukupno trajanja od 30 mjeseci može se isprve učiniti relativno dugim," kaže voditelj projekta Gondermann, "no mi smo s druge strane u potpunosti iskoristili to vrijeme da se uvjerimo u to da imamo optimalno rješenje, da se pažljivo pripremimo za promjenu sustava, te naposljetku da obavimo prijelaz čim neprimjetnije i jednostavnije za klijente."

Dobro opremljeni za buduće zakonodavstvo

U mjeri u kojoj se mogu primijeniti danas, propisi koji se odnose na razdvajanje bili su uzeti u obzir. Tako su na ključnim područjima cijena, evidencije i statistike razdvojeni za "Prijenos" i "Prodaju", ili će se moći razdvojiti u budućnosti. Kao rezultat te generičke konfiguracije, enercity će biti u stanju naknadno modificirati sustave i procese prema novome zakonodavstvu bez prekomjernog narušavanja – te je poduzeće stoga dobro opremljeno za buduće zakonodavne promjene. Zanimljiva je činjenica da je hannoversko elektroprivredno poduzeće odabralo korištenje modela s jednim ugovorom, u sklopu kojega se naplata IS-U razlikuje za "Prijenos" i "Prodaju," no obrada se izvršava za jedan jedini ugovor. Prednost ovoga modela pred modelom s dva ugovora jest taj da je obrada puno učinkovitija. Prema Jörgu Gondermannu, godišnja ušteda na obradi u eurima penje se do sedmeroznamenkastih iznosa.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum