SAP Global
SAP MAG 21, o�ujak 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Vizija u stvarnom vremenu

SAP NetWeaver može se iskoristiti za osiguranje iznimno ažurnih podataka i isporuku golemih količina podataka o prijašnjim stanjima

Pišu: Rainer Uhle i Claudia Weller, SAP INFO

Današnji donositelji odluka, od najnižih operativaca do analitičara i direktora, žele cjelovit i ažuran pregled poslovanja. To znači prikupljanje i integraciju podataka iz različitih izvora, osiguravanje informacija ažurnih do u minutu, sposobnost prevladavanja odjelnih prepreka, kao i isporuku velikih količina podataka o prošlim stanjima radi strateške analize.

Uzmimo da kupac pregovara s dugogodišnjim ponuđačem. Cjelovita evidencija potrošnje s tim partnerom odredit će partnerovu buduću kupovnu moć. Izvješća nabavnih predstavnika moraju pružiti objedinjeni pregled poslovnoga partnera iz svih područja i sustava u sklopu poduzeća, ili će predstavnik neizbježno pregovarati na temelju slabih informacija – zastarjelih proizvoda, s manjkom informacija o ponuđaču ili dupliciranjem istih, ili pak s necjelovitim pregledom odnosa među ponuđačima. Pomanjkanje objedinjenoga pregleda proizvoda i ponuđača – drugim riječima, pomanjkanje konzistentnih glavnih podataka – mogu poduzeće stajati novca.

Kako klijenti mogu doći do integriranoga pregleda proizvoda i usluga u svojim sustavima te ih onda prepustiti na uporabu korisnicima kad im je to zatreba? Kako informatička tehnologija može odgovoriti tim izazovima? Kakvi alati postoje za integraciju, transformaciju, konsolidaciju i distribuciju raznih vrsta podataka – bilo da je riječ o transakcijskim ili glavnim podacima, evidenciji prošlih stanja, ili najažurnijim mogućim podacima?

Konkretna rješenja SAP NetWeavera

Ovaj članak prikazuje kako SAP NetWeaver konkretno rješava izazove integracije i distribucije podataka u sklopu neposredne i točne dostave glavnih podataka. SAP-ovi klijenti koji već koriste SAP Business Intelligence (SAP BI) raspolažu s bitnim mogućnostima priopćavanja podataka o prošlim stanjima. Integracijiom njihova aktualnoga rješenja SAP Business Information Warehouse (SAP BW) 3.5 s drugim komponentama SAP NetWeavera – SAP Master Data Management (SAP MDM) i SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) – ti SAP-ovi klijenti mogu pravodobno osigurati unificirane podatke potrošačima informacija radi poboljšanja njihova uvida u rad poduzeća.

Širenje korisničkog pristupa akviziciji podataka: ETL i EAI

U mnogim poduzećima, podaci su fragmentirani i raspršeni preko desetaka  ako ne i stotina baza podataka i aplikacija. Da bi bili upotrebljivi podaci  moraju biti integrirani, standardizirani, sinkronizirani, te obogaćeni – najčešće putem ETL procesa (ekstrakcija, transformacija, i učitavanje). SAP BI osigurava širok raspon ETL funkcija koje podupiru ekstrakciju podataka. Pomoću otvorenih sučelja SAP BI, podaci se mogu učitavati iz praktično bilo kojega izvora te je moguće rukovati golemim količinama transakcijskih podataka tipičnih za okruženje poduzeća.

Danas, međutim, poduzeća, gledaju dalje od tradicionalnoga ETL-a i proširuju koncept stjecanja podataka radi obuhvata integracije aplikacija poduzeća (EAI). EAI omogućava aplikacijama da međusobno razgovaraju i smjesta isporučuju informacije. Kao integracijski posrednik, SAP XI podupire koncept pribavljanja podataka u realnome vremenu, pri čemu se podaci ažuriraju u skladištu ili u operativnoj pohrani podataka u realnome vremenu.

Dakako, ne trebaju svim korisnicima svi podaci u realnome vremenu. Sada pomoću SAP NetWeavera poduzeća mogu osigurati najažurnije podatke i isporučivati goleme količine podataka o prošlim stanjima za strateške analitičare – bez redundantnih podataka - za svaki tip korisnika. Takav pristup odnosi se na transakcijske podatke ili glavne podatke.

Za objedinjenu, sinkroniziranu i specifičnu sliku proizvoda i ponuđačkih podataka, SAP MDM funkcionira usklađeno s SAP XI i nudi konzistentnu isporuku glavnih podataka u njihove sustave – kako unutar poduzeća tako i u odnosima između poduzeća izvan granica poduzeća. SAP NetWeaver tako osigurava jedinstvenu platformu  koja nudi cjelovitu integraciju podataka.

Kako SAP NetWeaver donosi konsolidirane glavne podatke u SAP BI sustav

SAP XI je integracijska komponenta između SAP MDM i drugih područja iz okruženja nekog rješenja, kao što su SAP Enterprise Buyer (SAP EB), SAP R/3, te sustavi koji nisu SAP-ovi, putem razmjene XML poruka. Integracija SAP XI i SAP BI omogućava klijentima  korištenje SAP XI za slanje podataka preko raznih izvora, uključujući SAP MDM, do SAP BI. SAP XI distribuira (rutira), transformira (mape) i prenosi razmijenjene poruke između sustava.

Korištenjem SAP XI kao potpore pribavljanu podataka u realnome vremenu skladište podataka i operativna pohrana u SAP BI mogu djelovati kao još jedan pretplatnik na podatke u stvarnom vremenu distribuirane po distribucijskom posredniku. Povezivanje aktualne komponente SAP BW sa SAP XI čini od SAP BI primatelja podataka koje usmjerava SAP XI, uključujući glavne podatke iz SAP MDM. Drugim riječima, SAP BI postaje klijent za glavne podatke. Potrebna su tri koraka za distribuciju glavnih podataka za SAP BI.

Tri koraka za distribuciju glavnih podataka u SAP BI

Uzmimo da je administrator glavnih podataka kreirao novi objekt za poslovne partnere (BUPA) za nekog ponuđača na poslužitelju glavnih podataka u sklopu središnjega scenarija za raspolaganje podacima. Objekt sadrži ponuđačev naziv, adresu, te kreditne i bankovne informacije; podaci se moraju distribuirati njihovim odnosnim klijentima za glavne podatke. Mi želimo definirati SAP BI kao jednoga od tih klijenata – kao primatelja evidencije glavnih podataka. Koje korake mora poduzeti administrator podataka da distribuira ili primi glavne podatke u SAP BI?

 • Identificirati povezane objekte poslovnih sadržaja u SAP BI i generirati odgovarajuće XML sučelje u SAP BI koje će primati podatke od SAP XI. SAP XI se za integraciju oslanja se na razmjenu XML poruka.
 • Kreirati sučelje ulazne poruke u SAP XI integracijskom uradniku (uključujući mapiranje profila). Sučelje će mapirati strukturu SAP MDM objekta za poslovnoga partnera i ponuđačku strukturu u SAP BI.
 • Generirati proxy objekt u SAP BI. Pomoću dvojnika (proxy), SAP XI može dostavljati pravilne poruke u SAP BI putem odgovarajuće službe točno jednom i to pravilnim redoslijedom.
 • Kako funkcionira SAP MDM?

  U lokalnim sustavima unutar okruženja kao što je SAP R/3, različiti brojevi lokalnih ponuđača u raznim aplikacijama često predstavljaju samo jednoga poslovnoga partnera. Na primjer, jedan SAP MDM scenarij, Central Master Data Management, osigurava okruženje u kojemu klijenti mogu prikupljati i održavati glavne podatke na poslužitelju za glavne podatke.

  Zamislite dugogodišnjega ponuđača koji je pratio partnera kroz poslovna spajanja, akvizicije i otvaranje novih podružnica. Razni sustavi gotovo uvijek sadrže višestruke identifikatore. SAP MDM može primati te podatke iz bilo kojega od njegovih sistemskih izvora, uključujući SAP R/3 i sustave koji nisu SAP-ovi. Ključna informacija za mapiranje u SAP MDM združuje sve ponuđačke brojeve (kao što je  5711 u jednome sustavu i 6711 u drugome) u jedan glavni identifikator – recimo, 4711. Kad su brojevi lokalnih ponuđača mapirani uz glavni referentni broj, korisnici imaju konzistentan pregled svih partnerskih interakcija u sklopu svekolikog poslovanja.

  SAP MDM pohranjuje vezu za svakog poslovnog partnera i ponuđača kao ključna evidencijska mapiranja. SAP MDM potom distribuira referentni zapis klijentu s glavnim podacima; podaci originalnog referentnog zapisa ostaju u SAP MDM. Rezultat toga je taj da korisnici izbjegavaju dupliciranje podataka kod kreiranja glavnih podataka, njihove distribucije i, naposljetku, u njihovu izvješćivanju radi konzistentnijih pregleda proizvoda i ponuđača.

  Dodatne koristi od povezivanja SAP BI i SAP XI

  Osim mogućnosti i sposobnosti primanja podataka iz raznih izvora u realnome vremenu, integracija SAP BI i SAP XI također nudi prednosti poput većega izbora mogućnosti za transformaciju sadržaja poruka između pošiljatelja i primatelja. Sa svojim mogućnostima EAI, SAP XI sada može predati podatke u delta niz SAP BI. Prijenos podataka u SAP BI općenito se odigrava putem zahtjeva za podacima od SAP BI prema sistemskom izvoru (povlačenje iz vremenskog rasporednika). Korisnici sada mogu slati podatke u SAP BI pomoću vanjske kontrole prosljeđivanjem podataka  (data push) u SAP BI. Prijenos podataka odvija se  mehanizmima dostatnima za jednostavan protokol za pristup objektima (SOAP) i zasniva se na  XML-u.

  Štoviše, da bi SAP BI prihvatio podatke SAP MDM ili drugih izvora, ti podaci moraju se transformirati u format koji odgovara sučelju funkcijskog modula koji se generira u SAP BI i koristi za prijenos podataka. U tom slučaju struktura podataka iz SAP MDM mora se mapirati u informacijski model SAP BI.
  SAP XI integracijski uradnik podupire mapiranje i pomaže prilagoditi vrijednosti i strukture poruke primatelju s grafičkim modelima i jasnim pregledom objekata koji se mapiraju. Na taj način korisnici mogu prenositi različite podatkovne objekte u sustav SAP BI pomoću mapiranja sučelja. To im omogućava da uzimaju podatke iz nekog drugog sustava, kao što je SAP MDM, transformiraju ih u XML ili neki drugi format, te ih dovedu u SAP BI, gdje se mogu transformirati radi izrade izvješća.

  Druga korist je poboljšana komunikacija korištenjem dvojnika (proxy). Dvojnici su izvršiva sučelja generirana u aplikativnim sustavima  za komunikaciju s integracijskim poslužiteljem SAP XI. Dvojnici jamče punu kvalitetu usluge: točno jednom i utvrđenim redoslijedom. SAP XI šalje poruku dvojničkom okviru sustava SAP BI iz koje će se glavni podaci ispisati u delta niz SAP BI.

  Rekapitulacija

  Potpunim iskorištenjem SAP NetWeavera, uključujući SAP XI i SAP MDM, poduzeća koja trenutno koriste SAP BW mogu iskoristiti sinergiju između ETL i EAI u slučaju integracije i premještanja podataka. Koristeći prednosti obje tehnologije te njihovom kombinacijom s upravljanjem glavnim podacima, poduzeća mogu pristupati, integrirati i isporučivati podatke od sustava do sustava putem integriranog informacijskog modela SAP NetWeavera  kao objedinjujućega elementa.

  Budući da ne trebaju svi krajnji korisnici iste vremenske crte ili „svježinu“ podataka iz sustava SAP BW, poduzeća mogu koristiti SAP NetWeaver za osiguranje iznimno ažurnih podataka i isporuku golemih količina podataka o prijašnjim stanjima, ovisno o tome treba li korisnik obavljati stratešku analizu ili ažuriranje u realnome vremenu. Tu sinergije pomažu poduzećima da poboljšaju svoje odlučivanje bolji iskorištenjem podataka. Kombiniranim radom triju funkcija SAP NetWeavera u jedinstvenome okruženju te uz korištenje jednoga metapodatkovnoga modela, poduzeća mogu s lakoćom kombinirati podatke o prošlim stanjima i podatke u realnome vremenu da korisnicima ponude bogatiji kontekst temeljen na konzistentnim podacima iz velikoga raspona izvora.

   

   
   

  Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum