SAP Global
SAP MAG 22, travanj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Prilagodljivost je pravi način poslovanja

Glavni direktor tvrtke SAP AG Henning Kagermann piše o bliskoj budućnosti u kojoj će najuspješnija poduzeća biti ona koja znaju kako izgraditi i održavati te upravljati klijentski orijentiranim mrežama s poslovnim partnerima i dobavljačima


Piše: Henning Kagermann, glavni direktor, SAP AG


Henning Kagermann 

U budućnosti, klijenti će biti u središtu vrijednosnoga lanca. Umjesto da primaju standardiziranu robu na gomile, oko njih će se obigravati personaliziranim proizvodima i uslugama. Preobrazba s tržišta dobavljača u tržište kupaca već je dobrano poodmakla te su – djelomice zahvaljujući Internetu – potrošači i poslovni klijenti podjednako dobili na snazi.

Internetske tržnice poput eBaya cvatu, do istodobno tradicionalni maloprodajni sektor pati od kontinuiranog opadanja. Aktualna klima u kojoj potrošač može mijenjati dobavljače uz minimalan napor dovodi do pitanja: Nakon desetljeća međusobno zamjenjivih proizvoda i usluga, jesmo li došli do razdoblja međusobno zamjenjivih dobavljača? Odgovor je ne – no ciljne oznake sasvim sigurno su se pomakle prema suvremenome poduzeću, kao što je to pokazala zajednička studija koju su izradili Economist Intelligence Unit i SAP.

Globalna konkurencija potaknula je dinamičan trend prema kraćim inovacijskim ciklusima i manjim profitnim maržama. Najjeftiniji ponuđač nije više uvijek koji se prvi dopadne klijentima, kao što su to pokazali ratovi cijenama unutar automobilske industrije i sektora maloprodaje. Snižavanje cijena ne dovodi do rasta ni do održive konkurentne prednosti. Umjesto toga, poduzeća koja prosperiraju su ona koja najbrže i najučinkovitije zadovoljavaju zahtjeve klijenata u obliku proizvoda i usluga rađenih po mjeri.

Dakle, što to znači za poduzeća? To znači da ona trebaju biti inovativna ne samo glede svojih proizvoda, nego i glede procesa, organizacijskih struktura, i tehnologija.

Svi specijalisti

Strategija rasta iz 90-tih godina zasnivala se na povećavanju tržišnoga udjela proširenim portfeljem proizvoda putem preuzimanja i spajanja. Danas, poduzeća se više usredotočuju na njihove temeljne djelatnosti jer današnja poslovna klima zahtijeva povećanu mobilnost i manju vertikalnu integraciju.

U idealnome slučaju, klijenti traže ponudu od samo jednoga prodavatelja. Proizvođači se više nego ikada oslanjaju on svoje poslovne partnere u svrhu zadovoljavanja svih zahtjeva klijenata.

Umjesto obuhvata cijeloga vrijednosnoga lanca, poduzeća kompletiraju svoj raspon proizvoda i usluga koristeći "poslovne ekosustave.” U tim sustavima poduzeća tvore mreže s poslovnim partnerima i prodavateljima, kojima upravljaju u bliskoj korelaciji s tržištem. Poduzeća poslužuju segmente klijenata i tržišta u skladu s potražnjom, koristeći partnere koji imaju neophodne sposobnosti i kapacitete. To im omogućava da reagiraju izravno na promjene u ponudi i potražnji te da se smjesta prilagode konkurentskome okruženju. vezivanje kapitala svedeno je na najmanju moguću mjeru.

Da bi moglo fleksibilno reagirati na promjenu, aplikativni sustavi poduzeća moraju se biti u stanju brzo prilagoditi ili proširiti. Prilagodbe poslovnih postupaka moraju biti neprimjetne i bez zadiranja u poslovne transakcije. To se može omogućiti kombinacijom fleksibilnih aplikativnih sustava i stabilne integracijske platforme, što tvori okosnicu informatičke tehnologije poduzeća.

Preduvjet za poslovne mreže okrenute prema krajnjim korisnicima je korištenje otvorenih, integriranih informatičkih platformi kao što je SAP NetWeaver. Nesmetan rad poslovnoga ekosustava oslanja se na besprijekornu integraciju klijenata, partnera i dobavljačkih sustava u informatičko okruženje poduzeća. To je jedini način da poduzeća uspostave integrirane, automatizirane procese – od primitka narudžbe do fakturiranja – i preko granica poduzeća, te da reagiraju na tržišne promjene u realnome vremenu.


Ne "što” nego "kako”


Fleksibilni poslovni procesi i informacijski sustavi postaju presudnim konkurentnim čimbenicima. Po riječima Mikke Kosonena, glavnoga direktora Nokie: "U budućnosti, Nokia neće biti konkurentna zbog onoga što radi, nego zbog načina na koji to radi.” Za kineskoga proizvođača elektronike i kućanskih aparata Haier "poduzeća ne konkuriraju međusobno u cijeni i kvaliteti, nego daleko više u brzini i učinkovitosti nabavnoga lanca.”

Mnoge tvornice budućnosti virtualne su i stoga nevidljive. Inovativnost i učinkovitost poduzeća neće određivati njezina postrojenja, nego procesi i informatička tehnologija.

Digitalna organizacija znači da se vrijednosni lanac i interakcije s klijentima mogu fleksibilno restrukturirati, tako da poduzeća mogu povećati produktivnost i prilagoditi se promjenama a da ne moraju ulagati u izgradnju novih postrojenja..


Transparentnost za odlučivanje i upravljanje poduzećem


Brze reakcije pomažu poduzećima da održe prednost pred konkurentima. Za brzu reakciju upravljanje poduzećem treba ne samo ažurne i točne podatke, nego mora i biti u stanju poduzeti pravilnu akciju na temelju tih podataka. Integrirani informacijski sustavi tvore osnovu za pomoć u brzom donošenju odluka. Analitičke aplikacije (na primjer, poslovna skladišta) proaktivno osiguravaju donositeljima odluka bitne informacije.

Važno je da se odluke unutar čitavoga poduzeća donose na temelju dosljednih informacija – jedinstvenoga izvora istine. Time se sprječava donošenje pogrešnih odluka uslijed zastarjelih ili netočnih podataka te se omogućava usporedba i pregled poslovne aktivnosti.

Poduzeća koja nemaju transparentno poslovno upravljanje bit će na ostavljena na milost i nemilost klijenata i burze. Poslovno upravljanje postaje sve važnije. Financijski skandali poput onoga s Enronom i WorldComom i Sjedinjenim Državama te Parmalatom u Europi učinili su klijenta osjetljivijim, dok dioničari zahtijevaju više informacija o dugoročnim izgledima poduzeća. Ta poduzeća sada nemaju drugoga izbora nego poslovati na temelju ključnih pokazatelja kao što je zadovoljstvo klijenata, kvaliteta zaposlenika i plaćanje rukovoditelja prema rezultatima poslovanja.


Informatička tehnologija i skladno poslovanje


Svojim rješenjima SAP NetWeaver i Enterprise Services Architecture, SAP omogućava poduzećima da brzo prilagode svoju informatičku infrastrukturu svojemu poslovnome modelu. Informatički odjel stoga može dati puno značajniji doprinos uspjehu poduzeća. Na primjer, prilagodbe novim poslovnim modelima ili procesima zbivaju se trenutačno i neprekidno, pa poduzeća mogu biti u prilici da se prva pozicioniraju na tržištu i osiguraju konkurentnu prednost. Istodobno mogu držati troškove pod kontrolom jer iskorištavaju puni potencijal postojećega informatičkoga okruženja umjesto da ga zamjenjuju.

Tijekom sljedećih deset godina informatička tehnologija usvojit će stratešku ulogu.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum