SAP Global
SAP MAG 22, travanj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Revolucija ljudi, a ne IT revolucija

Kamo će informatička tehnologija dospjeti i koliko „revolucionarna” će biti ta nova revolucija? Budući da sada glavna promjena vjetrova uključuje ljude i procese više nego tehnologiju, čini se da je to ono pravo. Uz poticaje novih pristupa kao što je SAP NetWeaver, vrli novi svijet nije daleko

 

 

Piše: Joshua Greenbaum, ravnatelj, Enterprise Applications Consulting

Ocjenjivanje uloge informatičke tehnologije i njezine interakcije s poslovnom stranom poduzeća uvijek je bilo parcijalno. Pojavljuju se veliki trendovi – kao što je distribuirano računalstvo, otvoreni sustavi, klijent/server, te Internet – koji obećavaju cjelovitu promjenu informatičke tehnologije i poslovnoga svijeta kakav smo do sada poznavali. No, na kraju se ispostavi da oni svojim djelovanjem ne mijenjaju nego pojačavaju – ili jednostavno eliminiraju – postojeće načine interakcije.

Svaki od tih trendova proširio je doseg poslovnog softvera i njegov učinak na korisničku zajednicu, pretvarajući aplikacije iz nepraktičnih u praktične za korištenje, omogućavajući im fluidnije usklađivanje s organizacijskim strukturama i potrebama nego što je to bilo moguće u monolitnome svijetu isključivog mainframea. Trendovi su se odnosili na izbor, niže troškove vlasništva, pa čak i na promjenu načina na koji smo koristili softver.

Unatoč svoj početnoj halabuci, svaki od tih trendova više je bio evolucijski nego li revolucionaran – čak je i Internet, iako je obećavao puno, promijenio puno manje toga nego što je bilo predviđano, da bi na kraju završio s najvećim utjecajem na automatizaciju onoga što smo oduvijek radili kao poduzeća i ljudi, a ne definirajući potpuno nove načine na koje mi radimo i međusobno djelujemo.


Prava revolucija?


Međutim, gledajući procesno orijentirano poduzeće može se vidjeti prve znakove prave revolucije, one koja bi mogla opravdati hiperbolu svojih obećanja te postaviti stari poredak informatičke tehnologije i poslovanja naglavce, uvodeći dramatične promjene u tu dugotrajnu  vezu s čestim sukobljavanjima. Načini na koje će se to odvijati su složeni, ponajprije zato jer promjene se u jednakoj mjeri tiču ljudi i njihova rada kao i tehnologije te načina na koji ona funkcionira.

Kad poduzeće počne raditi s poslovnim postupcima izraženima u softverskim komponentama koje se mogu ugraditi, izgraditi, te ponovo ugraditi da se točno definira način na koji će poduzeće izvršavati svoje mnoge zadaće, vrijeme je za fundamentalne promjene. To je bila SAP-ova vizija kod spajanja SAP NetWeavera, njegova pratećega okruženja za modeliranje procesa, te komponentnoga paketa mySAP Business Suite, u jednu “aplikacijsku strukturu” tijekom sljedećih nekoliko godina.

Ta aplikacijska struktura – kao i procesno orijentirano poduzeće koje podupire – neizbježno je, s obzirom na prirodnu evoluciju softvera, Web usluga i uslužne arhitekture poduzeća. No, potrebno je malo pojasniti način na koji će se ta nova aplikacijska struktura presijecati s poslovnom stranom poduzeća, te koje će biti uloge informatičkih rukovoditelja i poslovnih korisnika.

Kako će se taj trend odraziti ne ovisi o tehnološkim mogućnostima SAP-a nego o njegovu poznavanju poslovnog procesa. Time se ne umanjuje napor koji će biti uložen u SAP NetWeaverov dio toga novoga svijeta, nego se naglašava da – uz pretpostavku da će SAP NetWeaver uspjeti – novi strateški moment za SAP-ove klijente dolazi od povećane učinkovitosti i uporabe tisuća poslovnih procesa koji tvore akumulirano znanje SAP-a iz djelatnosti kojima je on prodavao svoj softver tijekom više od 30 godina.


Mozaik od komadića


S tehnološkoga gledišta to znači da SAP-ovo poslovno znanje mora biti iskazano ne samo u njegovu softveru, nego u stvaranju dovoljno granularnog pristupa da se omogući njegovo učinkovito i efektivno korištenje i ponovno korištenje od strane tisuća raznih poduzeća koje posluju u desecima poduzeća širom svijeta. To pojednostavnjuje posao za SAP čak i kad definira složeno mjerilo uspjeha: sve što SAP treba učiniti je razbiti svoje poslovne procese u komponente pravilne veličine radi ostvarivanja te procesne revolucije koja će revolucionirati informatičku tehnologiju i poslovanje. Istina, to će iziskivati popriličan trud – no samo rad, nikakva astrofizika, obavit će posao do kraja.

Način na koji mjerimo taj uspjeh uvelike će ovisiti o tome kako će klijenti koristiti te komponente, i u tome su skriveni nalozi za budućnost za poslovne i informatičke aktere poduzeća. Na poslovnoj strani, razmišljanje u procesnim okvirima neće biti samo dobra zamisao, nego jedini način na koji se rad može koristiti čim učinkovitije i čim efektivnije. Inovacija će biti pitanje kreativnog recikliranja postojećih poslovnih procesa – čineći ih bržima, boljima, jeftinijima – u jednakoj mjeri kao i stvaranja potpuno novih načina za upravljanje poduzećem.

Što se tiče informatičke tehnologije, stare koncepcije upravljanja podacima i obrade podataka – ukorijenjene u izvore svijeta informatičke tehnologije koji sežu u 20 stoljeće – morat će ustuknuti pred  upravljanjem procesima i njihovim recikliranjem. Način koji bitovi i bajtovi jure po poduzeću, ili kako aplikacijski moduli funkcioniraju u distribuiranom okruženju, bit će manje važan  od načina na koji se odvija interakcija poslovnih procesa. Inovacije neće imati veze s uvođenjem nove tehnologije ili aplikacija nego s omogućavanjem novih meta procesa zasnovanih na ponovnome sklapanju postojećih procesa, u kombinaciji s novorazvijenim procesom s dodanom vrijednošću. Inovacija će imati veze s ljudima koji koriste procese a ne s tehnologijom, usmjeravajući način na koji se izvršava proces.


Pilot nasuprot mehaničaru


To je u skladu s onime kako je član izvršnog odbora Shai Agassi nazvao novu oznaku posla za glavnog informatičkog menadžera: glavni menadžer za procesne informacije ili CPIO. Zadaća CPIO-a je jednostavna: paziti da procesi funkcioniraju onako kako CIO (glavni informatički menadžer) danas pazi da funkcionira informatička imovina. Ne mora značiti da će to biti išta lakše s procesnoga gledišta - dok će tehnološka infrastruktura poput SAP NetWeavera učiniti upravljanje relativno jednostavnom, ono što se događa ispod poklopca  i dalje će biti vrlo složeno. No, u procesno orijentiranome poduzeću posao CPIO je za jednu ili dvije razine apstrakcije iznad onoga što je nekoć bio posao glavnoga informatičkoga direktora. CPIO je arhitekt, do je CIO izvođač građevinskih radova; CPIO je pilot, a današnji CIO u usporedbi s njime običan je mehaničar..

Najveći dio CPIO-va posla bit će da se bavi ljudima i načinom na koji oni rade, jer u ovome procesno orijentiranome svijetu sučelje između čovjeka i neće biti definirano sve ljepšim korisničkim sučeljima nego sve relevantnijim procesima koji razumiju koncepte poput svrhe i funkcije, kao i uloge, radnog toka i suradnje, na načine koje mi danas teško možemo i zamisliti. Inovacija će biti u prvome planu: ta sposobnost da se miješaju i usklađuju procesi dalje smanjitvati vremenski okvir za uspjeh poslovanja te znatno povećati potrebu za procesnom prednošću ne samo kao za strateškim imperativom nego i kao pitanjem života i smrti za poduzeće budućnosti.


Koliko je daleko ta budućnost?


Koliko daleko želite da bude? Zanimljivo je kod te revolucije da se komadići mozaika počinju slagati na svoje mjesto, jednako kao što informatički i poslovni aspekti počinju konvergirati glede obostranoga shvaćanja vrijednosti tih koncepcija. SAP obećava da će do 2012. puna vizija biti puna stvarnost, no meni se čini da smo već gotovo stigli. Neće sve što danas činimo odgovarati tom novome procesno orijentiranome svijetu – potrebno je definirati granularizirati i upakirati kao internetske usluge mnoštvo procesa da bi taj vrli novi svijet mogao započeti.

No, najvažniji dio te promjene, promjene načina na koji promišljamo informatičku tehnologiju i poslovanje – promjene koja će dovesti do stvaranja CPIO – može započeti već danas. Na mnoge načine procesno orijentirana stvarnost već postoji, samo ne na automatiziran, učinkovit, reciklažni način koji SAP predviđa u budućnosti. Možda će se ta promjena odvijati više evolutivno nego revolucionarno, no bilo kako bilo, neizbježna je. Jedino je pitanje kada, a ne hoće li i zašto.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum