SAP Global
SAP MAG 22, travanj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Udariti trag u informacijskoj džungli

Poduzeća koja se uspijevaju nositi s prekomjernim količinama podataka u stanju su sniziti troškove i donositi zdrave poslovne odluke. Dr. Wolfgang Deiters u razgovoru objašnjava kako informacijska logistika pomaže poduzećima organizirati njihov interni prijenos znanja

Piše: Dr. Andreas Schaffry, SMB NEWS

Kratki rokovi i sve brži razvojni ciklusi proizvoda pojačavaju pritisak na srednja i mala poduzeća da osiguraju da prava informacija stigne do pravoga dijela poduzeća u pravo vrijeme. Poduzeća koja se uspijevaju nositi s prekomjernim količinama podataka u stanju su sniziti troškove i donositi zdrave  poslovne odluke. U razgovoru s listom SMB NEWS, dr. Wolfgang Deiters, šef dortmundske ispostave Instituta Fraunhofer za softversku i sistemsku tehniku (Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik), objašnjava kako informacijska logistika pomaže poduzećima organizirati njihov interni prijenos znanja. On također identificira neke buduće trendove u informacijskoj logistici.

Kako vi definirate koncepciju informacijske logistike za razliku od upravljanja znanjem ili informatičkog menadžmenta?

Najprije da objasnim kakvo je opće stanje. Zaposlenike u poduzećima i javnim tijelima stalno zapljuskuju razne vrste informacija. Tu su memorandumi, obavijesti servisnih službi, javnih tijela, ili klijenata, kao i iz niza internih izvora. Gotovo je nemoguće primiti sve te informacije. Također, nije svaka informacija jednako relevantna primatelju. Osobito u malim poduzećima uočit ćete da se određeni e-mailovi često prosljeđuju svima premda su informacije koje sadrže namijenjen samo jednome ili dvojici pripadnika osoblja. U informatičkoj logistici sve se okreće oko pitanja načina na koji poduzeća mogu bolje rukovati tom  "robom" - informacijom. Jednostavno rečeno, glavno je pitanje dobiti pravu tj. personaliziranu informaciju na pravome mjestu u pravo vrijeme i time udariti gorući trag u informacijskoj džungli.

Raspon aplikacija za informacijsku logistiku puno je širi  od onoga za upravljanje znanjem ili informacijama. Upravljanje znanjem usredotočuje se na (ponovno)korištenje katkada implicitnoga znanja unutar poduzeća, dok se upravljanje informacijama poglavito bavi subjektom baza podataka. Informacijska logistika obuhvaća znatno više tipova i izvora informacija, a osobito važnu ulogu igra time filtriranja ili individualizacije informacija.

Danas se mala i srednja poduzeća suočavaju s velikim brojem često nestrukturiranih informacija i podataka iz niza izvora (sustavi ERP, CRM, PLM). Kako informatička logistika može pomoći malim i srednjim poduzećima da zavladaju svojim vlastitim podacima.?

Rješenja za informacijsku logistiku služe kao "integratori" postavljeni u sučelja uvelike heterogenih izvora informacija i korisnika. Projekti nam uvijek iznova pokazuju da baš nema puno smisla integrirati sve dostupne izvore. Analiza informacijskih potreba, koja je uvijek prvi korak prema primjeni informacijske logistike za Institut Fraunhofer, mora u prvome redu ispitati informacijski profil konkretnih korisnika.

Time se omogućava točno utvrđivanje njihovih informacijskih potreba. Analiza gleda na to koji korisnik potrebuje koju informaciju u kojemu procesnome kontekstu. Polazeći od toga kao od temelja, poduzeće može odlučiti koje izvore ima smisla integrirati.

Dakle, mala i srednja poduzeća trebala bi biti snažno ekonomski zainteresirana za efektivno rješenje za informacijsku logistiku, da bi mogla unaprijediti svoje informacijske procese. U kojoj je to mjeri slučaj?

Sve u svemu mi sada vidimo rast zanimanja za informacijsku logistiku. Aplikacije informacijske logistike trenutno izvode skok iz znanosti na tržište. Mi želimo promicati taj prijenos znanja preko našega stručnoga centra za informacijsku logistiku. Navest ću dva konkretna primjera iz različitih sektora.  U sklopu projekta za optimalizaciju interne komunikacije jednoga komunalnoga poduzeća, analizirali smo procese i strukture interne komunikacije. Rješenje za informacijsku logistiku osigurava da osoblje dobije upute, pravila postupanja i informacije koje su im potrebne za učinkovito izvršavanje njihovih dnevnih zadaća prema potrebi. To uključuje poboljšanje komunikacije e-mailom pomoću sustava za analizu koji prati i jamči zadovoljavanje internih kriterija kvalitete e-maila.

Institut Fraunhofer također je razvio sustav za automatsku distribuciju dolaznih e-mailova za fond zdravstvenog osiguranja poduzeća. To osobito obuhvaća memorandume i zakonske odredbe, koji se generiraju u velikom broju. Te informacije ranije su se distribuirale kao skupni e-mail svim zaposlenicima, uključujući i one za koje taj sadržaj nije ni u kom slučaju bio relevantan. Danas se sadržaj automatski pregledava  te samo relevantne informacije  dostavljaju se pravilnim čitateljima.

Mogu li se kvantificirati ekonomske koristi koje proizlaze iz logistički optimaliziranog toka informacija?

Glavno je povećati učinkovitost, tj.  smanjiti trošak potrage za informacijama i nalaženje „prave" informacije da se izbjegne donošenje loših odluka, što pak može prouzrokovati znatni dodatni trošak. To se može jasno izraziti u eurima i centima unutar postojeće strukture troškova. U gornjemu primjeru, fond zdravstvenoga osiguranja uspio je uštedjeti jedan radni sat po zaposleniku na dan. Potencijalne uštede za mala i srednja poduzeća mogu se samo pretpostavljati. No, po našemu su miljenju one goleme).

Koja tehnološka zbivanja će biti od osobitoga značenja za informacijsku logistiku u budućnosti?

Ja vidim dva glavna trenda u godinama koje dolaze. Prvo, sve će važnija biti tema rješenja za usluge za mobilne terminale, skrojenih prema potrebama. Sad već neko vrijeme imamo pred očima "digitalne pratioce" koji su u stanju mobilnim aplikacijama staviti na raspolaganje logističke informacije. Poduzeća mogu, na primjer, koristiti ta mobilna rješenja za vođenje skladišta ili terensku potporu klijentima.

Drugo, tema RFID (Radio Frequency Identification) bit će ključna tehnologija za informacijsku logistiku. S našega gledišta, korištenje RFID-a ne ograničava se samo na neprimjetno praćenje i upravljanje prolazom robe kroz čitavi procesni lanac. Bit će to puno više kombiniranje RFID-a s drugim senzorima i njihova integracija u sveobuhvatnu uslužnu platformu. To bi osoblju poduzeća omogućilo ne samo da provjerava identitet pomoću svojih RFID iskaznica, nego i da pristupa svojim osobnim podacima i servisnom portalu u poduzeću.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum