SAP Global
SAP MAG 23, svibanj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

BPM donosi komparativnu prednost

Zbog pozitivnoga učinka na odanost kupaca, poduzeća koja ne iskoriste BPM postupno će gubiti tržišni udio i prepuštati ga konkurenciji koja shvaća značenje tehnologijePiše: Mike Gilpin, dopredsjednik, pokriva softversku infrastrukturu za programiranje,  integraciju i instalaciju poslovnih aplikacija za poduzeća, Forrester and Ken Vollmer, glavni analitičar Forresterove aplikacije


Upravljanje poslovnim procesima (Business process management - BPM) ključno je sredstvo razlikovanja organizacija u sektorima okrenutima kupcu. Zbog njegova pozitivnoga učinka na odanost kupaca, poduzeća koja ne iskoriste BPM postupno će gubiti tržišni udio i prepuštati ga konkurenciji koja shvaća značenje ove tehnologije.

Upravljanje poslovnim procesom definirano je kao integracija vođena zbivanjima i karakterizirana usklađenim, aplikacijski usmjerenim radnim tokom u sklopu više internih aplikacija i/ili između partnera koji međusobno posluju. Na vrhu sustava, rješenja za BPM obuhvaćaju radni tok usmjeren na ljude, analitiku poslovanja, korištenje predložaka za poslovne procese, kao i druge karakteristike. Ta rješenja obično su slojevito složena na vrhu integracijske platforme, koja je danas često usmjerena na usluge.


Evo ukratko osnovnih karakteristika nekih od tih atributa:

 • Usmjerenost prema zbivanjima: procese BPM obično pokreću zbivanja koja potječu od internih aplikacija ili vanjskih zahtjeva.
 • Usklađenost: logika za tijek obrade unaprijed je definirana. To omogućava izvršavanje  složenih nizova obradbenih koraka bez ljudske intervencije.
 • Unutarnje i vanjsko: premda se većina aktivnosti BPM obično zbiva unutar vatrozida organizacije, podržane su i razmjene obradbenih podataka s vanjskim skupinama.
 • Radni tok s čovjekom u središtu: sustavi BPM podupiru ljudsku interakciju temeljenu na iznimki kao i ljudsko odlučivanje koje je normalni dio toka poslovnoga procesa.
 • Poslovna analitika: obrada poslovnoga zbivanja u realnome vremenu putem upravljačkih konzola uobičajena je stvar.
 • Ostale karakteristike: rješenja BPM često su povezana s integracijskim mogućnostima uključujući ekstrakciju, transformaciju i punjenje (ETL); višekanalnu integraciju (interakcijske platforme); te potporu za mobilnost poduzeća.

Kad je poduzećima potrebna integracija složenih sustava za koordinaciju računalnih i ljudskih aktivnosti  na više dodirnih točaka, rješenja BPM često su najbolja alternativa. BPM daje najveću vrijednost kad su procesi koje podupire izrazito osjetljivi i velike vrijednosti (kao što su procesi okrenuti prema kupcu), te kad su u prošlosti znali biti izvor visokih troškova održavanja. Zamjenom programskoga koda procesima usmjeravanima  prema metapodacima koji se mogu lako i fleksibilno mijenjati, BPM prekida blokirajući učinak te promjene procesa.


Brojne potencijalne koristi BPM-a


BPM može osigurati znatan povrat vrijednosti na nekoliko područja koja izravno utječu na konačne rezultate. Najvažnije su koristi:

 • Poboljšano usluživanje kupaca: najznačajnija korist od BPM-a njegova je sposobnost da pomogne organizaciji da svojim kupcima osigura ono što oni žele onda kad oni to žele. To se postiže finim ugađanjem internih procesa za smanjenje kašnjenja i beskorisnog truda.
 • Kraće trajanje ciklusa: BPM skraćuje trajanje ciklusa omogućavanjem više usporednih procesa, čime se skraćuju kašnjenja u provedbi kritičnih podataka za postupanje. U kombinaciji sa sustavima zasnivanima na pravilima a koji omogućavaju utjelovljivanje poslovne politike u procesu, zadaće za čije su izvršavanje bili potrebni dani sada se mogu obaviti za par sati ili minuta. Primjerice, velika financijska organizacija uspjela je skratiti vrijeme potrebno za novu financijsku transakciju u veleprodaji s tri tjedna na manje od 30 minuta u prosjeku.
 • Bolja kontrola upravljanja: Povremeno, kad to zahtijevaju Zakon Sarbanes-Oxley i Bazel II, tehnologija BPM unaprjeđuje automatizirane procese i provodbu poslovne politike. Upravljačke konzole također pomažu direktorima u ranijemu uočavanju problema, kroz veću uočljivost kritičnih poslovnih podataka.
 • Poboljšanje produktivnosti: visoka razina procesne automatizacije smanjuje ručni rad u mnogim zadaćama. Uz to, smanjenje ljudskoga rada smanjuje potencijal za uvođenje novih pogrešaka u ključne procese.

2005. na pomolu tržišni poticaji


Tehnologija BPM i dalje je sve popularnija kod organizacija koje nastoje unaprijediti učinkovitost ključnih poslovnih procesa. S nastavkom rasta funkcionalnosti sustava BPM , prošireni opseg poslovnih pitanja koje ti sustavi mogu uspješno rješavati rezultirat će povećanjem potražnje za tom tehnologijom.

Najznačajniji poticaji na tržištu BPM u 2005. jesu:

 • Povećani pritisak na poboljšanje organizacijske produktivnosti. Mnoga poduzeća kane poboljšati učinkovitost poslovnih procesa. BPM-ovi alati mogu osigurati okvir za potporu usklađenoj automatizaciji aktivnosti koji uključuju ljude, aplikacijske sustave i procese.
 • Potreba za iskorištenjem postojećih sredstava u obliku složenih aplikacija. BPM-ovi alati mogu poduprijeti stvaranje novih kompozitnih aplikacija zasnovanih na kombinaciji naslijeđenih informatičkih sredstava  nove poslovne logike i/ili korisničkih sučelja.
 • Povećana potreba za usklađivanjem poslovnih procesa s ključnim poslovnim partnerima. Nastojanja oko poboljšanja produktivnosti ne završavaju s vatrozidom, nego se protežu preko cijeloga vrijednosnoga lanca i obuhvaćaju ključne poslovne partnere.
 • Povećanje broja ponuđača rješenja za BPM. S nastavkom rasta razine složenosti rješenja BPM od aplikacijske platforme, preko poslovne aplikacije poduzeća, do integracije aplikacija, ponuđači nastavljaju rasti, razina konkurencije među njima i ponuđačima čistih BPM rješenja povećava se.

BPM trendovi u  2005.

 • Većina organizacija bavit će se poboljšanjima poslovnoga procesa. Mnoge organizacije po prvi put će formalno započeti poboljšanja u sustavu, pridružujući se onima koji su ranije pokrenuli projekte BPM. Ukupno gledano, pretežiti dio većih poduzeća pokrenut će BPM u 2005.
 • Nastavit će se spajanje infrastrukture i aplikacijskoga softvera. Kako ponuđači budu sve više podupirali rastuću raznolikost vertikalnih industrijskih procesa i programiranje sve složenijih aplikacija, crta između poslovnih aplikacija  i infrastrukturnoga middlewarea sve će se više gubiti. Ponuđači aplikacija poduprijet će   trajno ugrađeni BPM, stvarajući na taj način aplistrukturu.
 • Ubrzat će se međusobno približavanje ponuđača. TIBCO Softwareova kupovina ponuđača čistog  BPM softvera, Staffwarea, samo je prvi hitac upozorenja. Ponuđači platformi isporučivat će puni raspon integracijskih funkcija (proces, prezentacija, aplikacija i podaci). Može se očekivati daljnja  konsolidacija među ponuđačima aplikacijske integracije.
 • BPM će tipično biti dio aplikacijske ili integracijske platforme. Tržišno približavanje usmjerit će konsolidaciju na tri tipa infrastrukturnih platformi.

Krajnju korist od gotovo svih nastojanja oko BPM-a ima kupac, premda i poduzeća koja koriste BPM također ostvaruju znatne koristi. Čine to tako da omogućuju isporuku proizvoda i usluga kupcima u kraćemu vremenu  i po nižoj cijeni. Budući da će kupci gravitirati prema organizacijama koje nude bolju uslugu, organizacije u sektorima orijentiranima na kupca koje ne usavršavaju agresivno poslovne procese okrenute prema kupcu postupno će gubiti tržišni udio u korist onih koji shvaćaju vrijednost BPM-a.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum