SAP Global
SAP MAG 25, srpanj 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

BPM: Što je doista poslovni proces?

Ugledni BPM mislilac Terry Schurter razlaže pojmove poslovnih procesa i podprocesa i stavlja ih u kontekst upravljanja poslovnim procesima

Glavni analitičar u tvrtki BPM Group Terry Schurter pozabavio se problematikom definiranja proces u kontekstu poslovanja poslovnim procesima, odnosno BPM-a (Business Process Management). Schurter naime tvrdi da ne postoje široko prihvaćene definicije vrsta i podvrsta „procesa“ u BPM-u. On to objašnjava time što BPM postoji prije svega u poslovnoj praksi, što znači da se definicije utvrđuju konsenzusom, a ne znanstvenim metodama. No on utvrđuje određena pravila koja se mogu primijeniti na vrste i podvrste poslovnih procesa, a koja se baziraju na (opet) konsenzusu najznačajnijih BPM mislilaca. Takva pravila mogu otkloniti velik dio zabune koja se povezuje s definiranjem poslovnih procesa.

„Proces leži u samome srcu BPM-a, no postoji korjeniti nesporazum u smislu definicije 'procesa' u kontekstu BPM-a“, kaže Schurter.

Poslovanje ili radni zadaci

U svom definiranju procesa u BPM-u Schurter polazi od pretpostavke da se ključni procesi definiraju po poslovnim atributima, a ne po pojavnosti radnih zadataka odnosno „koraka, rutina, aktivnosti i pravila u procesima“. On primjećuje da velik dio zabune ovdje donosi činjenica da se procesi izražavaju kroz radne zadatke, a takav se pristup posebno naglašava u softverskim aplikacijama.

Schurter tvrdi da je proces u službi poslovne funkcije i da je to njegova primarna odrednica. Kao primjer poslovnog procesa on navodi izvršavanje narudžbe: poslovna svrha procesa u tom slučaju jest dostava određenog proizvoda određenoj osobi u određeno vrijeme, na temelju dospjele narudžbe.

U tom slučaju se radi o definiciji poslovnog procesa u izvršavanju narudžbe, dok detaljan opis koraka neophodnih u njenu izvršavanju nije njegova definicija, već samo „mapa“ poslovnog procesa.

Schurter nadalje ocjenjuje da definicija poslovnog procesa ne sadržava opis minimalnog broja koraka, akcija, pravila ili putova u radnim zadacima.

Podvrste procesa

On nadalje navodi i dvije podvrste poslovnih procesa: korporativne poslovne procese (Enterprise Business Processes) i poslovne procese (Business Processes). Poslovne procese postavlja hijerarhijski: korporativni poslovni procesi su na najvišoj razini, slijede poslovni procesi, a zatim navodi i procese (Processes) te podprocese (Sub-Processes).

To znači da su različiti procesi uvijek dio superordiniranih procesa uz, naravno, iznimku korporativnih poslovnih procesa koji se nalaze „na vrhu“. No Schurter upozorava na postojanje određene dvosmislenosti jer je koncepcija korporativnih poslovnih procesa koji se odvijaju izvan organizacije još uvijek nova u promišljanju BPM-a.

Što je korporativni proces?

Schurter određuje kriterij za definiranje određenog procesa kao Enterprise Business procesa, a to je posljedica za korisnika (customer outcomes). Radi se o tome kako korisnik doživljava poslovanje s tvrtkom. Tako izvršavanje narudžbe za nabavku računala nije korporativni poslovni proces. No proces nabavke računala koji uključuje izvršavanje narudžbe jest korporativni poslovni proces.

Enterprise Business procesi su u pravilu vrlo složeni, no to nije kriterij za njihovu definiciju. Ne postoji minimum koraka, složenosti, pravila, putova ili bilo kojih drugih brojčano mjerljivih kriterija koji određuje Enterprise Business proces.

Navodi se još jedna definicija Enterprise Business procesa, a to je njihov raspon. Oni se naime odvijaju u svim dijelovima organizacije, a u nekim slučajevima se protežu i na third party organizacije ili na poslovne partnere.

Definicija poslovnog procesa

Schurter se zadržava na primjeru izvršavanja narudžbe koja se može nazvati poslovnim procesom, no on se može i "razlomiti" na više poslovnih procesa kao što su "pakiranje" i "logistika".

Definicija poslovnog procesa po njemu leži u specifičnosti organiziranja funkcija koje se izvršavaju u organizaciji. U većini slučajeva poslovni procesi postoje unutar jednog funkcijskog segmenta organizacije.

Kao i kod korporativnih poslovnih procesa, poslovni procesi nisu mjerljivi numeričkim kriterijima, no oni u najvećem broju slučajeva predstavljaju određenu poslovnu funkciju koja je čvrsto integrirana u radnim zadacima samoga procesa.

Procesi i podprocesi

Po Schurteru, procesi i podprocesi mogu se donekle definirati kao funkcije koje se koriste u poslovnim procesima. BPM se ne bavi u tolikoj mjeri tim dvama vrstama procesa kao što je slučaj s Enterprise Business i Business procesima.

On opisuje procese i podprocese kao diskretne i vrlo _ operacije koje izvode strogo definirane funkcije. Kao primjer navodi "picking system" u skladištu kojega koristi "pick and pack" poslovni proces ili pak poslovni proces izvršavanja narudžbe, ovisno o tome kako su procesi u pojedinoj organizaciju "razlomljeni". Takvi procesi obično nisu predviđeni u početnoj fazi implementacije BPM sustava, no sastavni su dio kasnijih nadogradnji sustava.

Podprocesi su još više "ograničeni". Strogo su definirani i obično se odvijaju u različitim dijelovima organizacije. Navodi se primjer razmjene elektroničke pošte kao proces sa specifičnim pravilima primanja, slanja i uskladištavanja poruka, a ovdje su vrlo stroga pravila o izuzecima. [rg]

O autoru

Terry Schurter je vodeći analitičar u tvrtki BPM Group i smatra se jednim od vodećih svjetskih analitičara u području poslovnih procesa. Zapažen je po svojim sveobuhvatnim gledištima i komentarima te pronicavosti, pogotovu kada se radi o složenim i teškim temama. Terry se profesionalno bavi istraživanjem tržišta i proizvoda, recenzira proizvode i analizira najbolje IT procedure u smislu tehnologije fokusirane na procese.

Info: http://www.bpmg.org

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum