SAP Global  SAP MAG srpanj 2005.
 
     
     
   

400 najvećih: Dobit raste, ICT pliva na valu

Privredni vjesnik je objavio svoju tradicionalnu top ljestvicu najvećih tvrtki u Hrvatskoj. U cijelom gospodarstvu, a posebno u grupi 400 došlo do daljnjeg povećanja proizvodnosti rada. Nepovoljno je što su istodobno osjetno porasli i gubici - u elitnoj skupini za više od 85 posto

Izvor: Privredni vjesnik

 

Rang-lista 400 najvećih hrvatskih poduzetnika priprema se već jedanaestu godinu za redom, kao jedan od najznačajnijih projekata Privrednog vjesnika. Temelji se na podacima Registra godišnjih financijskih izvještaja koji vodi i obrađuje FINA, a koriste se i određeni podaci Državnog zavoda za statistiku i drugi.

Od početne 1994. do danas, ukupni prihod zadržan je kao osnovni kriterij ovog rangiranja, iako se unutar skupine 400 najvećih provodi rangiranje i prema broju zaposlenih, ostvarenoj dobiti, vrijednosti imovine te kapitalu i rezervama. Razlog je taj što je, posebno u prvim godinama ovog rangiranja, bilo mnogo vanjskih, neekonomskih čimbenika vezanih za agresiju na Hrvatsku i tranzicijske procese koji su u velikoj mjeri djelovali na financijska ostvarenja poduzetnika i njihovo financijsko stanje, pa je ocijenjeno da isključivo dobit ili gubitak kao konačan financijski rezultat ne mogu biti pravo mjerilo uspješnosti poslovanja pojedinog subjekta na način kao što je to profit u pravim tržišnim uvjetima gospodarenja.

Od 1994. do danas bilo je razdoblje relativno stabilnog makroekonomskog okruženja, u prvom redu u oblasti monetarne politike. Tečaj kune gotovo se i nije mijenjao, čak je aprecirala u odnosu na najvažnije svjetske valute, protivno ekonomskoj logici i stvarnim gospodarskim dostignućima, dok rast domaćih cijena u cjelini nije prelazio razinu rasta onih u Europskoj uniji. Ta činjenica daje veliku vrijednost obavljenom rangiranju i svim drugim komparacijama u ovoj relativno dugoj vremenskoj seriji koja nije narušavana visokom inflacijom kakva je postojala prije 1994.

Vjerodostojna serija

Najvećih 400 hrvatskih poduzetnika čini samo 0,6 posto ukupnog broja (njih 68.981 predalo je godišnji financijski izvještaj o poslovnim ostvarenjima u 2004. godini, što predstavlja zapravo onaj stvarno aktivni dio gospodarstva). Po svim ostalim relevantnim pokazateljima poslovanja udjel 400 najvećih daleko je respektabilniji. U njima je zaposleno 34 posto svih radnika u gospodarstvu, ostvaruju 48,9 posto ukupnog prihoda i 56,3 posto dobiti nakon oporezivanja. To je i razumljivo, jer upravo ti najveći raspolažu i najvećom imovinom (58,3 posto vrijednosti imovine i 66,8 posto kapitala i rezervi cijelog gospodarstva). U usporedbi s prethodnom godinom važnost 400 najvećih je u daljnjem porastu, što se vidi po rastu njihova udjela u hrvatskom gospodarstvu po svim osnovnim ekonomskim kategorijama.

ICT na valu ekonomskog porasta

Slika informatičkih i telekomunikacijskih tvrtki ostala je gotovo nepromijenjena između 2003. i 2004. godine. Na ljestvici "Top 400" Privrednog vjesnika ukupno je trinaest tvrtki specijaliziranih za informatičko-komunikacijsku proizvodnju i usluge, što i nije tako mnogo.

Pet velikih "igrača" i dalje dominiraju tržištem i njihove se pozicije gotovo uopće nisu promijenile. Radi se o uvijek nadmoćnom T-HT-u, njegovoj kćerinskoj tvrtku T-Mobile i konkurentskom VIPnetu, koji su tradicionalno zauzeli mjesta na Top 10 ljestvici. Slijede Ericsson Nikola Tesla koji je zadržao poziciju te Siemens koji je jedini među najvećim ICT tvrtkama doživio značajan skok u "Top 400" plasmanu.

Slijede domaće IT tvrtke koje uglavnom prepoznajemo kao assemblere, no koje u posljednje vrijeme forsiraju širenje poslovanja s pukog dobavljanja hardvera na softver i usluge. To su M-san002C Recro, HG spot, Ve-Mil i Megatrend koji ( s izuzetkom M-sana) bilježe blagi pad plasmana.

Značajan skok bilježi INEM (Končareva jadinica za sklapanje računala i elektroničkih komponenti), a prvi puta se u 400 najvećih našao King ICT, tvrtka kćer M-sana. [rg]

Šezdeset novih na listi

Prema prethodnoj 2003. godini 400 najvećih po ukupnom prihodu (uspoređuje se 400 koji su tako rangirani u pojedinoj godini) ostvarilo je porast prihoda od 8,7 posto, uz svega 1,9 posto više zaposlenih radnika, a istodobno su iskazali čak 25,6 posto veću dobit prije i 24,8 posto nakon oporezivanja, ali je nepovoljna činjenica što je došlo i do osjetnog porasta gubitka (85,7 posto).

Nešto su drukčije tendencije zabilježene na razini ukupnog hrvatskog gospodarstva. Zanimljivo je da je zaposlenost na bazi sati rada povećana čak 5,2 posto pa je i rast ukupnog prihoda bio brži nego u skupini 400 najvećih (9,9 posto u odnosu na 2003.), ali je istodobno bio sporiji rast dobiti (18,1 posto) i, što je pozitivno, sporiji rast gubitaka (19,8 posto).

Prosječno je u prvorangiranih 400 tvrtki u 2004. bilo zaposleno 690 radnika (u ukupnom gospodarstvu niti 12), a svaka je tvrtka iz ove skupine ostvarila u prosjeku 591,6 milijuna kuna ukupnog prihoda (prošle godine 544,5 milijuna kuna) i 32,1 milijun kuna dobiti nakon oporezivanja (prošle godine 25,8 milijuna). Ili, po zaposlenom radniku 857.186 kuna (prethodne godine 804.172 kune) ukupnog prihoda i 46.517 kuna (prethodne godine 38.053 kune) dobiti.

U gospodarstvu kao cjelini po jednom radniku ostvareno je 596.321 kuna ukupnog prihoda i 28.088 kuna dobiti nakon oporezivanja, što potvrđuje očekivanja da je skupina 400 najvećih učinkovitija i profitabilnija od prosjeka ukupnog gospodarstva. Na temelju ovih podataka može se zaključiti da je u cijelom gospodarstvu, a posebno u skupini najvećih 400, došlo do daljnjeg povećanja proizvodnosti rada.

U usporedbi s 2003. s rang-liste 400 najvećih nestalo je, odnosno pojavila se nova 61 tvrtka, što predstavlja 15,2 posto njihovog broja, ali zapravo nije ništa neuobičajeno za tržišna gospodarstva.

Dio tih promjena posljedica je organizacijskih prestrojavanja, odnosno akvizicija, spajanja ili dioba. Jedan takav primjer je naša najveća farmaceutska tvrtka Pliva, koja je sada organizirana u više tvrtki koje zasebno podnose godišnji financijski izvještaj, dok je za 2003. podnesen samo jedan. Na rang-listi se ponovno našla i Tvornica duhana Rovinj, koja je za 2003. imala iskazana financijska ostvarenja u okviru Adris grupe, a ne zasebno. Spomenute tvrtke zauzimaju vrlo visoka mjesta na rang-listi.

Od 400 - 20 bez podataka

Većina ostalih novopridošlih tvrtki na rang-listu 400 najvećih nalazi se ipak pri dnu ljestvice, ali valja naglasiti da je to za te tvrtke u svakom slučaju velik napredak. Ohrabruje činjenica, budući da imamo sve manje industrijske proizvodnje, da su među njima ponovno neke proizvođačke tvrtke, kao primjerice PIK Vrbovec Govedarska farma, IPK Kandit, IPK Tvornica ulja Čepin, Industrogradnja Građenje, Drvna industrija Spačva, Željezara Split, Brodogradilište Kraljevica, Kamen Pazin i dr. Međutim, svoje mjesto na ovoj rang-listi najvećih izborili su i neki novi trgovci na veliko i malo te posrednici u trgovini, posebno motornim vozilima, informatičkom opremom, a sve je više i tvrtki koje se bave financijskim posredovanjem i ostalim poslovnim djelatnostima.

Kada promatramo drugu stranu medalje, dakle, one koji su ispali s rang-liste 400 najvećih, također vidimo da su među njima tvrtke iz svih područja djelatnosti. Dva velika prerađivača ribe Kali tuna i Drvenik tuna više nisu među 400 najvećih. Nema ni Mechel Željezare, koja je nakon prodaje stranom kupcu ponovno zapala u teškoće, ni Viktora Lenca koji je u stečaju. U odnosu na 2003. zastali su i neki značajni predratni proizvođači, kao što su Končar - Sklopna postrojenja, Đuro Đaković Specijalna vozila, Tankerkomerc Zadar, Sljeme d.d. Zagreb, Kutjevo d.d. i dr., ali i mnogi trgovci i posrednici. Otpale su i dvije hotelske kuće koje su se poput meteora pojavile na nebu najboljih, ali su isto tako brzo i iščezle (Hoteli Mlini i Rezidencija Skiper, Crveni Vrh). Zabrinjavajuće je da, usprkos nespornom rastu turističkog prometa, nema ni jedne nove velike tvrtke iz djelatnosti hotela i restorana u skupini 400 najvećih. Od novinsko-izdavačkih kuća na listu 400 ponovno se vratio Novi list. Vratila se i Prva sportska kladionica, a po prvi put na listu je dospjela i zaštitarska tvrtka Sokol Marić.

Već je spomenuto da se cjelokupno rangiranje provodi na temelju podataka godišnjih financijskih izvještaja koje su pravne i fizičke osobe - obveznici poreza na dobit - dužne predati temeljem posebnog Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja iz 2003. godine u Registar koji se vodi u Financijskoj agenciji (FINA). Registar je javan, što znači da svatko može, bez dokazivanja pravnog interesa, dobiti podatke iz Registra. Međutim, za objavljivanje podataka pojedinog gospodarskog subjekta potrebna je njegova suglasnost. Iako gledajući cijelo jedanaestogodišnje razdoblje postoji trend smanjivanja broja poduzetnika koji nisu spremni izložiti javnosti svoje podatke u sklopu ovog rangiranja, u 2004. takvih je bilo ponovno 20 ili 5 posto (18 koji nisu željeli da se iznosi njihovo ime i podaci te dva koji su samo ograničili objavljivanje podataka).

(cjelovita ljestvica 400 najvećih tvrtki u Hrvatskoj, kao i segmentirane analize, mogu se pronaći u specijalnom broju Privrednog vjesnika "400 najvećih 2004." od 14. srpnja 2005.)

 

 

Hrvatske ICT tvrtke plasirane u "400 najvećih"

Rang Tvrtka Ukupni prihod u 2004. (kn) Ukupni prihod u 2003. (kn) Top 400 rang 2004. Top 400 rang 2003.
1 T-HT d.d. 7.162.100.296 7.175.134.498 4 3
2 T-Mobile Hrvatska d.o.o. 3.421.321.599 2.914.312.038 7 6
3 VIPnet d.o.o. 2.916.540.073 2.663.014.436 8 10
4 Ericsson Nikola Tesla d.d. 1.749.401.318 1.577.040.564 21 23
5 Siemens d.d. 1.444.282.488 1.001.493.446 29 45
6 M-san grupa d.o.o. 876.091.969 738.908.393 60 68
7 Recro d.d. 386.614.285 369.599.914 151 145
8 HG spot d.d. 231.542.363 177.050.317 262 313
9 INEM Electronic d.d. 216.108.170 164.247.736 277 349
10 Odašiljači i veze d.o.o. 207.267.069 222.386.991 286 235
11 Ve-Mil d.o.o. 204.134.861 208.065.462 291 252
12 Megatrend d.o.o. 197.974.702 190.210.378 301 282
13 King ICT d.o.o. 186.394.377 * 324 *