SAP Global
SAP MAG 28, studeni 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Tips & Tricks # 2: Easy Accesss

Kako smo najavili u prošlom broju SAP MAG-a, donosimo vam daljnji pregled SAP-ovih ekrana kao i savjete kako da ih što jednostavnije i lakše koristite

Piše: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com 

Procedura

Kako biste odabrali SAP Easy Access postavke, odaberite Extras -> Settings. Otvara se slijedeći prozor:

 

SAP Easy Access postavke
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Ovdje možete navesti želite li da se:

  • vaši favoriti prikazuju prije ili poslije izbornika;
  • prikazuju samo favoriti bez izbornika;
  • pojavljuju tehnička imena u opcijama izbornika unutar područja navigacije u SAP prozoru

SAP Easy Access grafika prikazuje na desnoj strani ekrana, kao što je prikazano na slici ispod:SAP Easy Access grafika
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Tips&Tricks

Možete sakriti grafiku prevlačenjem (drag) split bar-a (granica između izbornika i grafike) s centralne pozicije u smjeru krajnje desno na ekranu. Da biste potpuno deaktivirali grafiku odaberite Do not display image (ne prikazuj grafiku) opciju.

Također, možete definirati želite li da vam se pojavi korisnički ili SAP standardni izbornik. Da biste odabrali ovu postavku, odaberite ili Menu -> User menu ili Menu -> SAP standard menu.

 

Korištenje navigacijskog područja

Procedura

Možete proširiti i kolabirati navigacijsko područje odabirom dropdown strelica na lijevoj strani stavki izbornika kao što je prikazano na donjoj slici:

 

Prošireno navigacijsko područje
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Kako biste otvorili aplikaciju u navigacijskom području:

  • napravite dupli klik na odabrani čvor, ili
  • odaberite Enter, ili
  • odaberite Edit -> Execute.

Kako biste pokrenuli odabranu aplikaciju u novoj sesiji, odaberite Edit -> Run in new window (pokreni u novom prozoru).

Tips&Tricks

Možete pristupiti funkcijama navigacijskog područja i otvaranjem kontekstualnog izbornika. Za otvaranje kontekstualnog izbornika pozicionirajte kursor na bilo koju stavku u izborniku i kliknite desnim (odnosno alternativnim) klikom.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum