SAP Global
SAP MAG 28, studeni 2005.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SOA: deset svetih načela

Servisno orijentirana arhitektura danas je "vruća tema" u globalnoj poslovnoj zajednici. Jeste li spremni za SOA? Možda će biti lakše odgovoriti na to pitanje uz pomoć benchmarka koji se sastoji od deset načela uspješnosti

Piše: Robert Gelo robert@prospekto.com.hr

Izraz SOA (Service Oriented Arhitecture) još uvijek je nov u poslovnim krugovima iako ideja servisno orijentirane arhitekture postoji već više godina. No iako su vodeći isporučitelji poslovnog softvera najavili strateški zaokret upravo u tom smjeru, rijetka su sustavna objašnjenja tog koncepta informatičke industrije. S druge strane, teško je objasniti koncept servisno orijentirane arhitekture jer se ne radi o "komadu" softvera ili hardvera već o čitavoj koncepciji, pa i filozofiji informacijske tehnologije koje omogućava spajanje različitih sustava i ponovno korištenje dijela starih aplikacija u kombinaciji s novim kompozitnim aplikacijama. Direktorica analitičke tvrtke Hurwitz & Associates, Judith Hurwitz, nedavno je u magazinu IT Director postavila vlastita načela za uspješnu implementaciju servisno orijentirane arhitekture što spada među još uvijek rijetke primjere promišljanja SOA koncepcije.

Hurwitz je postavila slijedećih deset načela uspješnosti implementacije SOA:

 • SOA je dio stvarnosti, ne radi se o na brzinu izmišljenom triku. To je deset godišnje "putovanje" koje zahtijeva ozbiljno planiranje, sukladno onome kod e-trgovine.
 • SOA je izgrađena na petnaestogodišnjem razdoblju eksperimentiranja pri izgradnji visoko distributivnih računalnih sustava sa svim riješenim elementima, od load balancinga, distribucije softvera, sigurnosti i data managementa.
 • SOA će funkcionirati samo u organizacijama kojima se kvalitetno upravlja. Po svojoj prirodi SOA zahtijeva gomilanje IP prometa iz različitih izvora. Skalabilnost unutar SOA arhitekture ne dolazi od inženjera već od rukovodstva.
 • SOA će funkcionirati samo ako je implementirana u kontekstu orijentacije prema poslovnim procesima (business process).
 • SOA je predviđena za korištenje poslovnih servisa (business services) koji predstavljaju komponentne dijelove poslovanja.
 • SOA zahtijeva spremnik (container) koji stvara kompozitnu aplikaciju.
 • SOA zahtijeva primjenu standarda od strane svih dobavljača SOA implementacija.
 • SOA podrazumijeva drugačije pisanje aplikacija – kao serije čvrsto zadanih servisa koji su labavo spojeni.
 • SOA pretpostavlja da je svaka komponenta opremljena jasno implementiranim i standardiziranim sučeljima web servisa.
 • SOA nalaže promjene normi jer "oponaša" funkcioniranje poslovanja.ranje er
 • ESA = SOA

   

  SOA je termin kojega je u najvećoj mjeri "iskovao" IBM (tokom strateškog zaokreta od proizvodnje hardvera i softvera ka nuđenju IT usluga) i danas se najčešće koristi. S druge strane, SAP je proklamirao vlastitu platformu koju je nazvao ESA (Enterprise Services Architecture) koja nudi isto: integraciju različitih IT sustava, web servise i kompozitne aplikacije. Cilj nove koncepcije, bez obzira kako je nazivali, jest pojednostavljenje IT sustava i, na kraju značajna ušteda za same korisnike koji mogu dijelom reintegrirati stara rješenja i kupovati samo one IT funkcionalnosti koje su neophodne za njihovo poslovanje.

  Kompozitne aplikacije u kombinaciji s web servisima u SAP-ovom ESA okružju omogućavaju nove funkcionalnosti koje prelaze tehnološke i organizacijske granice.

  "Model kompozitnih aplikacija (Composite Application Model koji je identičan s BPM koncepcijom, op. a.) ne može postojati bez širokog prihvaćanja standarda od strane svih tehnoloških dobavljača, čime se postiže interoperabilnost i portabilnost", piše Dubray. "Tehnologija web servisa predstavlja odgovor industrije na ovakve zahtjeve".

  Na prvi pogled njena načela izgledaju kao apstraktno teoretiziranje, no oni koji se namjeravaju upustiti u SOA projekte (koji se manje-više očekuju širom svjetske poslovne zajednice) u najmanju ruku treba ih podrobno pročitati i razmisliti o tome što može odmah primijeniti u vlastitoj organizaciji, a što će doći na dnevni red za nekoliko godina.

  Dodatna vrijednost u SOA okružju

  "Zbog čega tako lako otkrivam vlastite principe uspješnosti SOA koncepcije? Zato jer veliki broj isporučitelja uvrštava SOA u svoju ponudu bez stvarnog razumijevanja problematike i dimenzija odgovornosti prema korisnicima", objašnjava Hurwitz.

  No ona posebno ističe a postoje tvrtke koje donose dodatnu vrijednost u SOA okružje. Među njima je američka tvrtka Redwood Software koja upošljava 185 djelatnika i specijalizirana je za job scheduling rješenja. Redwood svoja rješenja isporučuje "u paketu" sa SAP-ovim koji ne isporučuje vlastiti scheduling, tako da se dvije tvrtke nadopunjuju svojim proizvodima. Redwood je u toj suradnji izrastao u dobavljača koji podržava SOA arhitekturu jer njihovo rješenje može preuzeti informaciju o infrastrukturi i poslovnim procesima i isporučiti informaciju o tome kako se ti procesi trebaju izvršiti na hardverskoj razini. Njihova je arhitektura neovisna o midddlewaru na kojem radi tako da rješenje ne radi samo na SAP Netweaveru već i na IBM-ovom WebSphereu.

  Zanimljivo je da Hurwitz uspoređuje SOA sa e-trgovinom koja je prije sedam do osam godina bila "vruća" tema u industriji, a danas već spada u usluge koje se podrazumijevaju. U to vrijeme veći dio javnosti bio je skeptičan prema e-trgovini jer tvrtke tada nisu raspolagale infrastrukturom i znanjem da svoje poslovanje s drugim organizacijama prebace na on line. Danas je e-trgovina postala normalnim načinom poslovanja, a skepticizam se prebacio na SOA. Trebaju li kompanije riskirati i upustiti se u nove investicije, pružaju li dobavljači dovoljno kvalitetna rješenja na tom polju? Odgovori na ta pitanja već leže u spomenutih deset SOA načela.

  Važnost prihvaćanja standarda

  Jean-Jacques Dubray, softverski arhitekt u SAP-u i jedan od pionira BPM (Business Process Management) tehnologije i kompozitnih aplikacija, podrobno je objasnio SOA koncepciju u magazinu SAP INFO. On primjećuje da je složenost IT sustava danas postala kočnica inovativnosti industrije i zbog toga treba pojednostavniti i automatizirati računalne procese. Zbog toga industrija koristi web kako bi stvorila spojene sustave. Taj je proces započeo 1997. godine kada je usvojena XML specifikacija koja je omogućila univerzalnu razmjenu informacija putem weba. Potom su usvojena tri standarda, Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Service Definition Language (WSDL), i Universal Description Discovery and Integration specification (UDDI) kojima je uređen način razmjene XML dokumenata. Na tome su izrasli web servisi koji čine tehnološki temelj servisno orijentirane arhitekture.

  "Cilj servisne orijentacije jest organiziranje softvera ili hardvera u autonomne softverske agente koji ravnopravno komuniciraju razmjenjujući poruke", piše Dubray.

  "Ti agenti razmjenjuju poruke kako bi pokrenuli aktivnosti, slali obavijesti o događajima, usklađivali svoja stanja, tražili i slali informacije. Oni se spajaju sučeljima određenima u definicijama ugovora. Jedinica tog ugovora naziva se servis. Definicije servisa obuhvaćaju sve operacije koje on može obaviti. Operacija materijalizira razmjenu poruka. Sučelja servisa obuhvaćaju vanjske operacije kao dodatak unutarnjim operacijama koje se tradicionalno nalaze u objektno orijentiranim sučeljima".

  "Servisi su kompozitni i općenito dizajnirani tako da mogu biti nanovo korišteni u različitim kontekstima, čak i kontekstima koji nisu poznati u vrijeme njihova stvaranja. Servisi mogu sadržavati arhive, izračune te aktivnosti koje vode sami korisnici. Granularnost servisa može biti malena poput unosa u bazu podataka ili velika poput životnog tijeka narudžbe".

  "SOA omogućava prilagodbu promjenjivim uvjetima poslovanja odnosno rješavanje novonastalih problema i podršku razvoju novih poslovnih prilika izlaganjem postojećih vrijednosti korisnicima i partnerima".

  Info:

   

   
   

  Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum