SAP Global  SAP MAG sijeďż˝anj 2006.
 
     
     
   

Buduća arhitektura poslovanja – objedinjeno reagiranje

Budućnost odnosa među tvrtkama (b2b) leži u poslovnim mrežama koje su dovoljno fleksibilne u prilagodbi i remodeliraju, u realnom vremenu, kako bi odgovorile na potrebe klijenata.

Piše: Marko Biljan, SAP d.o.o., marko.biljan@sap.com

Inovativnim tehnologijama, poput uslužne arhitekture tvrtke (ESA), internetskih servisa i RFID-a, tvrtke se mogu brzo i lako usklađivati u svrhu formiranja novih partnerstava i postizanja globalne konkurentnosti, uz stvaranje boljeg završnog proizvoda i povećanja zadovoljstva klijenata.

Zamislite da vam je poslovanje, umjesto usredotočenja na planove i predviđanja, organizirano da brzo reagira na najbolju moguću prognozu: stvarnu narudžbu kupca. To je svijet adaptivne poslovne mreže (Adaptive Business Network – ABN), strategije za kreiranje mreža tvrtki, koja preispituje tradicionalne zamisli o tome kako poslovanje treba funkcionirati te ih unapređuje sposobnostima intuicije i reakcije.

Adaptivne poslovne mreže su skupine tvrtki organiziranih da zadovoljavaju potrebe klijenata intuitivnim utvrđivanjem potražnje i usmjeravanjem optimalnog odgovora.

Tvrtke ostvaruju adaptabilnost međusobnim povezivanjem, diobom informacija i uspostavom kolaborativnih procesa. Tehnike ostvarivanja uvida u stvarna zbivanja (Real World Awareness), poput RFID-a, osvjetljavaju mrežu iznutra i osiguravaju precizan pogled na ono što se zbiva u svakoj pojedinoj tvrtki. Razmjena informacija, temeljem industrijskih i otvorenih tehnoloških standarda, tvrtkama omogućava pregled širom mreže. Novi adaptivni poslovni procesi mijenjaju način na koji tvrtke posluju radi iskorištavanja nastalih mogućnosti za pojačanu suradnju i automatizaciju.

Usamljeno djelovanje više ne donosi korist. Prilagodljivost, u današnjem svijetu, zahtijeva suradnju. Vodeće tvrtke, kao što su Wal-Mart, Dell, Cisco, Procter & Gamble, provode golema ulaganja u projektiranje mreža tvrtki. Oni potiču svoje partnere, pa, čak, i zahtijevaju od njih, da postupaju prema njihovim pravilima. Zašto? Jer organiziranje fleksibilne mreže tvrtki omogućava održavanje njihovog učinkovitog poslovanja kao i brzo i učinkovito reagiranje na promjenjivosti tržišta i ukusa kupaca. Struktura mreže, uz razuman trošak, može se brže prilagođavati nego bilo koja druga.

U tom novom svijetu, planiranje i prognoziranje neće nestati, nego će poslužiti definiranju početnih pretpostavki djelovanja. Potom, s dolaskom aktualnih narudžbi, promjenom uvjeta nabave, unapređenjem rezultata partnera ili njihovom nemogućnosti isporuke, mreža hitro reagira.

 • Je li negdje došlo do požara u postrojenju? Koliko brzo možemo prebaciti proizvodnju na drugo mjesto? Koje narudžbe trebamo izvršiti odmah, a koje možemo odgoditi?
 • Počinje li se oprema prodana kupcu kvariti? Kako unaprijed možemo predvidjeti kvar? Kako možemo konvertirati naknadni servisni poziv u jeftinije, proaktivno održavanje, ili, čak, u priliku za ostvarivanje prihoda?
 • Je li potražnja iznimno porasla zbog izvanredno uspješne promocije? Kako povećati kapacitete radi izvršavanja narudžbi?
 • ABN je strategija za kreiranje skupina tvrtki koje blisko surađuju i te skupine se formiraju, mijenjaju oblik i ponovno se formiraju prema potrebi. ABN preobražava sirovine, podatke, informatičku tehnologiju i bliske poslovne veze, u svojevrsni sintetski instinkt koji stvara konkurentnu prednost.

Od planiranja do brze reakcije

Možda je najbolji način razumijevanja koncepcije ABN-a uvid u ono što je omogućava, a to je Internet. Prije Interneta, e-mail je bio zatvoren u sustave dovoljne same sebi. Elektronsko izdavaštvo bilo je moguće, ali se odvijalo na stotine različitih specijaliziranih načina. Kada je neka tvrtka htjela komunicirati s drugom, trebalo je urediti telekomunikacijske linije.

Jednostavnim skupom otvorenih standarda, Internet je sve to promijenio, pa e-mail funkcionira interoperabilno među svim tvrtkama. World Wide Web omogućava svakome da standardnim tehnikama, s lakoćom, objavljuje ili pregledava informacije. Korištenjem mrežnog protokola TCP/IP, tvrtke i pojedinci mogu se međusobno spajati kako žele.

ABN će poslovanje vidno pomaknuti prema interoperabilnom, odgovarajućem svijetu:

 • Temeljem potražnje – RFID i drugi automatizirani sustavi za prikupljanje informacija prate potražnju i omogućavaju tvrtkama usredotočivanje da brzo reagiraju na narudžbe kupaca, a ne na izradu proizvoda prema predviđanjima.
 • U realnom vremenu – Internet i bežične mreže prenose podatke u sve automatiziranije poslovne procese koji upravljaju aktivnostima, uz sudjelovanje ljudi samo u iznimnim slučajevima.
 • Kolaborativnost – tvrtke ostvaruju dublju suradnju u projektiranju i izradi proizvoda, usluga i svih drugih aspekata poslovanja, uz izravni pristup podacima o uzajamnim internim operacijama.
 • Orijentacija prema standardima – industrijski standardi racionaliziraju i smanjuju troškove kreiranja novih veza i razmjene podataka.
 • Otvorenost prema inovaciji – sustavi ABN izgrađuju se pomoću uslužne arhitekture tvrtki, SAP-ova okvira za primjenu otvorenih standarda poput internetskih servisa radi veće fleksibilnosti i ponovne iskoristivosti aplikacija, pa se nove zamisli mogu ispitati i primijeniti brže nego ikada prije.

Paradigma ABN-a je da činite ono što znate najbolje i surađujete s drugim tvrtkama koje rade ono što najbolje znaju. Svatko se u mreži usredotočuje na svoje temeljne jake strane i, istovremeno, razmjenjuje informacije što kupac želi i treba. Rezultat je bolji od onoga koji bi svaka od tih tvrtki ostvarila sama.

SAP rješava probleme suradnje preko granica tvrtke. Moć tehnologije čini ABN strategijom za tvrtke svih veličina. Velike tvrtke snaga su koja pokreće promjene. Manji dobavljači mogu ostvariti prednost time što postaju tvrtke s kojima je najlakše raditi. Na svakoj razini konkurentnost se povećava i formiraju se mreže, uz međusobnu suradnju srednje velikih tvrtki i njihovu suradnju s manjim dobavljačima. Mreža tvrtki najbolji je način za usluživanje sve zahtjevnijih kupaca. Naučiti kako se može postići funkcioniranje mrežne strukture, neophodno je za opstanak svakog poslovanja.

Transformacije  procesa

Kao što ABN mijenja odnose među tvrtkama, on, jednako tako, mijenja i temeljne procese unutar tvrtke. SAP je analizirao način na koji će povećanje dostupnosti informacija, bliža suradnja i proširenje automatizacije utjecati na osnovne procese većine tvrtki. SAP je kreirao šest adaptivnih poslovnih procesa koji pokazuju na koji način će se u ABN-u mijenjati osnovni procesi svih dijelova tvrtke.

Adaptivni poslovni procesi su:

 • Razvijanje i uvođenje novih proizvoda (New Product Development and Introduction –
 • NPDI)
 • Integrirana prodaja i marketing (Integrated Sales & Marketing – ISM)
 • Adaptivne mreže opskrbnog lanca (Adaptive Supply Chain Networks – ASCN)
 • Adaptivna proizvodnja (Adaptive Manufacturing – AM)
 • Upravljanje uslugama i sredstvima (Service and Asset Management – SAM)
 • Angažiranje izvora i nabava (Sourcing & Procurement – S&P)

Svaki od tih procesa, koje podupiru kombinacije komponenti iz mySAP Business Suitea, ruši tradicionalne granice koje zatvaraju aktivnost unutar bloka tvrtke.

NPDI, primjerice, omogućava dobavljačima suradnju tijekom procesa projektiranja i planiranja proizvoda, pa se opskrbni lanac za izradu proizvoda formira istovremeno kada i sam proizvod.

SAM pokazuje kako se usluga, nakon prodaje, može ostvarivati proaktivno proizvodima koji izvješćuju o svojem stanju i predviđaju vjerojatnost otkazivanja. Takvim tehnikama, servisni pozivi mogu se pretvoriti u prigodu za ostvarivanje prihoda.

Adaptivna proizvodnja pokazuje kako poboljšati tehnike, kao što je Kanban, zamjenom papirnatih obrazaca vezanih za rukovanje jedinicama s RFID čipovima.

Pojačano informiranje, suradnja i automatizacija ABN-a mijenja mnoge temeljne pretpostavke poslovanja:

 • Umjesto prognoziranja potražnje, tvrtke sve više nastoje prilagoditi svoje poslovanje da ono reagira na narudžbe i koriste Real World Awareness za uočavanje trendova potražnje.
 • Glavni procesni tijekovi sve više se automatiziraju, mijenjajući temeljnu paradigmu od aktivnog menadžmenta u menadžment iznimaka.
 • Tvrtke su prisiljene odlučiti koji su njihovi temeljni procesi u stvaranju vrijednosti, a prateće aktivnosti prepuštaju outsourcingu.
 • Potražnja za umijećima i sposobnostima analize podataka raste eksponencijalno s nastojanjima tvrtke da pronađe bitne informacije u erupciji množine podataka.
Adaptivni poslovni procesi ABN-a predstavljaju sveobuhvatnu analizu načina na koji će se poslovanje promijeniti. Pojedinačne tvrtke oportunistički će odabirati svaki od tih procesa temeljem prirode svoga poslovanja i vlastitih slabih točaka. High-tech tvrtka vjerojatno će smatrati da joj je NPDI vitalni proces. Naftna industrija može biti više zainteresirana za povećanje prihoda od usluga putem SAM-a.

Kako će ABN zaživjeti?

ABN stavlja nove zahtjeve pred informatičku tehnologiju. Nijedna tvrtka ne može si priuštiti započinjanje od ništice. Dani obnove tehnološke infrastrukture, zamjenom svih sustava, odavno su prošli.

Izazov za tvrtke i ponuđače tehnologije je pronalaženje načina evoluiranja postojećih sustava kako bi se mogli nositi s novim izazovima fleksibilnosti i prilagodljivosti u svijetu otvorenih standarda.

SAP se s tim izazovom uhvatio u koštac ponudivši uslužnu arhitekturu tvrtke (Enterprise Services Architecture – ESA) koju pogoni SAP NetWeaver. ESA koristi otvorene standarde, poput internetskih servisa, za kreiranje novog jezika poslovanja. U sklopu ESA, usluge izgrađene na postojećim aplikacijama postaju temeljni elementi informatičke tehnologije. Ta struktura omogućava korištenje postojećih funkcija za nove svrhe uz zadržavanje svega što dobro funkcionira. Nove kompozitne aplikacije izgrađene su iz servisa zbog primjene novih poslovnih procesa koji prelaze granice aplikacije, organizacije i tvrtke.

Korištenjem uslužne arhitekture tvrtke kao okvira, tvrtke mogu izraditi dugoročni plan postupnog evoluiranja njihove infrastrukture, prema potrebi dodajući fleksibilnost, te koristeći servise i otvorene standarde za otvaranje putova prema partnerima i dobavljačima, kao i od dobavljača i partnera prema njima, tvrtkama. Upravo to su funkcionalnosti potrebne da bi ABN zaživio.