SAP Global  SAP MAG veljaďż˝a 2006.
 
     
     
   

"Preobrazba financija" za izazove budućnosti

U tvrtkama, uloga financijskog rukovoditelja već neko vrijeme prolazi radikalne promjene. Što današnji direktori očekuju od svojih financijskih rukovoditelja? Na koji način utječu na ulogu financijskih rukovoditelja i financijsku organizaciju? Koje strategije “preobrazbe financija” se primjenjuju radi omogućavanja financijama i „financijašima“ da odgovore na izazove budućnosti?

 

Priredio: Marko Biljan, SAP d.o.o., marko.biljan@sap.com

Prije je bilo dovoljno imati pod kontrolom sredstva, interne pokazatelje za upravu i godišnje financijsko izvješće. Međutim, danas su se zahtjevi, koji se postavljaju pred financijske rukovoditelje, radikalno promijenili. Umjesto rada u pozadini, financijski rukovoditelji sada su u središtu akcije.

Podrška transformaciji financija
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Primjerice, znatno su se povećali zahtjevi trenutne dostupnosti financijskih pokazatelja. Istovremeno, računovodstveni standardi, kao IFRS ili US GAAP, postali su složeniji, pa se povećala potreba za zadovoljavanjem kriterija preciznosti i pravne usklađenosti. Zakon Sarbanes-Oxley, reakcija američke vlade na afere u tvrtkama na početku desetljeća, prisiljava tvrtke, ne samo one u SAD, da daju daleko veću važnost poslovnom upravljanju i vlastitim rješenjima za smanjivanje rizika.

Istovremeno, financijski instrumenti postaju sve složeniji, nudeći, zauzvrat, veće mogućnosti. Profesionalne i inovativne financijske strategije neophodne su za osiguranje najnižih mogućih troškova.

Konačno, kvaliteta komunikacije tržišta kapitala sve je važnija za razvoj tržišnog udjela tvrtke. Ne samo da zahtijeva precizno izrađene brojčane pokazatelje već nužno traži od financijskih rukovoditelja izradu komunikacijskih strategija i aktivnu komunikaciju s analitičarima i ulagačima.

Osim tih zadaća, koje se, prije svega, tiču vanjske percepcije financijskih rukovoditelja i njihove vanjske uloge, čitav niz unutarnjih činitelja doprinosi promjeni zahtjeva i usmjerenja interne uloge financijskih rukovoditelja.

Snižavanje troškova, povećavanje kvalitete

 

Danas je svaka tvrtka pod pritiskom za stalnim poboljšanjem učinkovitosti i rezultata. Isto se očekuje od internog pružatelja financijskih i kontrolnih usluga što, pojednostavnjeno, znači: snižavanje troškova, povećavanje kvalitete.

Zbog složenijih struktura tvrtki, potrebe za procesima upravljanja koji povezuju sjedište s poslovnicama globalnih zaduženja i s lokalnim ili regionalnim jedinicama upravljanja, drastično su se povećale. Stoga više nisu dovoljni samo brojčani pokazatelji. Financije, također, moraju oblikovati procese upravljanja, preuzimati ulogu nositelja na sastancima o planiranju i poslovnim rezultatima, te zajednički preuzimati odgovornost za ostvarene rezultate.

Isto tako, direktori očekuju da njihova tvrtka reagira učinkovitije i brže na promjenu potreba kupaca. U tu svrhu financijski rukovoditelji moraju osigurati neophodne  kontrolne koncepcije radi omogućavanja dinamičnog upravljanja rezultatima „u ritmu poslovanja”.

Konačno, same strategije snižavanja troškova ne mogu više zadovoljiti očekivanja ulagača vezana za povećanja vrijednosti tvrtke. Stoga je „profitabilni rast” prioritet današnjeg direktora. Međutim, strategija rasta izlazi iz klasične domene financija. Financije, stoga, moraju surađivati s drugim pratećim jedinicama na nove načine radi pronalaženja inovativnih rješenja, primjerice s odjelom marketinga ili s onim koji upravlja ljudskim potencijalima. Iznad svega, pak, financijski odjel mora bliskije surađivati s upravom i poslovnim jedinicama: u izradi strategije, identifikaciji pokretača rasta i razvitku poslovanja.

Nova uloga financijskog rukovoditelja

Svi ti novi zahtjevi stvaraju sve veću napetost između dviju ključnih funkcija financijskog rukovoditelja. S jedne strane, on je čuvar unutarnjeg i vanjskog upravljanja i poštivanja propisa te osigurava profesionalno upravljanje rizikom, čime održava ugled tvrtke na financijskim tržištima, među regulatornim vlastima i drugim važnim činiteljima. S druge strane, predstavlja servis i sparing partnera za upravu i poslovne jedinice. Financijski rukovoditelj to čini tako da pomaže usmjeravati i kontrolirati poslovanje, donošenje odluka i dijeli odgovornost za ishod.

I dok je prva funkcija nastavak tradicionalne uloge financijskog rukovoditelja kao čuvara „financijskog reda,” druga funkcija predstavlja pravi izazov za financijskog rukovoditelja današnjice. Ona zahtijeva da financijski rukovoditelj, iz temelja, promijeni percepciju samoga sebe i vlastitog opsega poslova: u otklonu od čuvara brojčanih pokazatelja i sredstava prema ponudi uslužno orijentirane i profesionalne funkcije potpore, oblikovane prema potrebama internih „klijenata” i vanjskih činitelja.

Preobrazba financija

Izrada strategije za preobrazbu financija
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Na koji način financijski rukovoditelji pristupaju preobrazbi svoje funkcije? Prije svega, trebaju načiniti jasan profil uloge, koji će ostati jednak i u budućnosti („poslanje financija”), te strategiju za financije. U tu svrhu, najvažnije unutarnje i vanjske činitelje pita se što očekuju od financija sada i u budućnosti.

Također, potrebno je usporediti financijsku organizaciju tvrtke s „parametrom najbolje prakse.” Potencijal za poboljšanje je utvrđen, prioriteti određeni, a strategija za financije i njezini strateški radni paketi definirani.


Koncepcija za novu organizaciju financija
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Drugi korak je izrada odgovarajuće koncepcije za buduću organizaciju financija. U tom procesu važno je da usluge koje podupiru odluke, kao i one koje se odnose na poslovanje, budu izravno integrirane u poslovanje. Njima se, prema potrebi, može pristupati kao samoposluzi putem internetskog portala, eventualno u kombinaciji s potporom lokalnog poslovnog partnera. Uz to, transakcijski procesi bit će, najvećim dijelom, automatizirani i koncentrirani kao zajedničke usluge, ili će biti predani vanjskom uslužnom partneru.

Ostale usluge, koje nisu repetitivne i ne mogu se automatizirati, primjerice specijalističke zadaće poput revizije, poreza, riznice ili upravljanja rizikom, bit će uključene u „centre izvrsnosti”, svojevrsne zajedničke uslužne centre za specijalističke usluge. Jedna vrsta usluga, one koje podupiru odlučivanje, dostupne su potpori poslovnog ili lokalnog poslovnog partnera kao vrsta sekundarne potpore.

Financijski procesi
(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

Jedan važan element rada na preobrazbi događa se tijekom rekonstrukcije procesa financija. To se zbiva u podprojektima koje usklađuje voditelj programa preobrazbe financija. Ti podprojekti, ugrubo, dijele se na „transakcijske procese,” „specijalističke uslužne procese” i činitelje koji podupiru transformacijski proces. U odnosu na njih, razvoj ljudskih potencijala često predstavlja velik i značajan izazov u mnogim projektima preobrazbe financija, jer nova pravila zahtijevaju od financijskog rukovoditelja i njegovih suradnika učenje novih umijeća i usvajanje novih ponašanja.

Financijski rukovoditelji na prekretnici

Mnogi financijski rukovoditelji već su ostvarili veliki napredak u poboljšanju učinkovitosti vlastite financijske organizacije i provedbi postupaka za zadovoljavanje novih (vanjskih) propisa. Međutim, do sada, tek je mali broj financijskih rukovoditelja uspješno učinio sljedeći, i još važniji, korak: brušenje funkcije financija da budu još učinkovitije, dodaju vrijednost i postanu istinski poslovni partner.

Zadnjih godina, zahvaljujući izazovu udovoljavanja novim važnim propisima, financijski rukovoditelji bavili su se rješavanjem aspekata upravljanja unutar svoje klasične uloge „čuvara”. Ako se sada nisu u stanju žurno potvrditi kao učinkoviti poslovni partner, primjerice poboljšavanjem usluga za potporu odlučivanju, u opasnosti su izgubiti utjecaj u tvrtki, osobito s obzirom na porast broja mogućnosti korištenja vanjske suradnje vezane za transakcijske procese, koje su danas tvrtkama na raspolaganju. S obzirom na takvo stanje, postoji opasnost da se jaz između financijskih rukovoditelja „svjetske klase“ i ostalih produbi umjesto da se smanji.

Izvor: SAP INFO Magazine, www.sap.info