SAP Global
SAP MAG 31, velja�a 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Novi SAP GUI za verziju 4.6

SAP korisničko sučelje, SAP GUI, ima tehnička obilježja koja omogućavaju razmjenu informacija sa SAP sustavima (unosom podataka, odabirom funkcija, itd.). Za izdanje 4.6, SAP je načinio značajne izmjene u dizajnu SAP GUI-a.

Piše: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com

Korištenje

Nove opcije prikaza

Nova obilježja uključuju i sljedeće:

 • Tekst fontovi i boje,
 • Promjenjive sheme boja,
 • Postavke zvuka i animacija, i
 • Dodatne opcije za prezentiranje podataka.

Struktura

Novi SAP GUI sastoji se od dva glavna dijela zaslona:

 • Zaglavlje zaslona (Screen header)

Zaglavlje zaslona sastoji se od:

    • Izborničke trake (Menu bar),
    • Trake sa standardnim alatima (Standard toolbar),
    • Naslovne trake (Title bar), i
    • Aplikacijske trake (Application toolbar).
 • Glavni zaslon

Glavni zaslon je dio koji se nalazi između zaglavlja zaslona i trake prikaza statusa, smještene u dnu zaslona.

Ovo je prikaz uobičajenog primjera SAP zaslona, ovdje je riječ o SAP Easy Access inicijalnom zaslonu, s novim SAP GUI-em:


(kliknite ovdje za uvećanu sliku)


Promjene u zaglavlju zaslona

Screen Banner

U prijašnjim verzijama, Naslovna traka i Alatna traka nalazile su se na vrhu R/3 prozora. Od izdanja 4.6, Screen banner mijenja ova dva elementa. Screen banner se sastoji od:

 • Alatna traka

GUI interakcijski gumbi

Minimize, Maximize i Close gumbi više nisu u krajnjem gornjem desnom uglu. Sada su neznatno pomaknuti lijevo, pored SAP loga:

Ove GUI interakcijske opcije mogu se pronaći i u padajućem izborniku koji se pojavljuje odabirom gumba u gornjem lijevom uglu.

 • Traka sa standardnim alatima

Polje za unos naredbi (Command field)

Prema početnim postavkama, polje za unos naredbi je zatvoreno. Da biste ga prikazali, odaberite strelicu lijevo od ikonice Save:

Pojavljuje se polje za unos naredba:

Da biste ga sakrili, odaberite strelicu desno od polja.

Da biste prikazali listu zadnje korištenih transakcija, odaberite padajuću strelicu na desnoj strani polja.

 • Ostala obilježja

U gornjem desnom uglu, animacija vrtloga pokazuje aktivnost zahtjeva podataka. Prije je ta aktivnost bila predstavljana promjenom boje polja statusa.


Promjene glavnog zaslona

Izgled i elementi zaslona

 • Elementi zaslona, prozorčići grupa, gumbi, pomičnici, itd., su preoblikovani.
 • Izgled zaslona je promijenjen. Npr. važna područja zaslona značajnije su istaknuta.
 • Polja obaveznog unosa prije su bila identificirana upitnikom u polju. Sada imaju ikonicu potvrde na lijevom kraju polja: .

Traka statusa

 • Identifikacija poruka sustava (krajnje lijevo)
  •  identificira poruke grešaka.
  • identificira poruke potvrde sustava.
 • Polje statusa (krajnje desno)

Prema početnim postavkama, polje statusa pojavljuje se na krajnjoj desnoj poziciji:

Da biste sakrili ta polja, odaberite strelicu koja pokazuje desno:

Kada su polja skrivena, strelica pokazuje u suprotnom smjeru:

Da biste prikazali polje statusa, odaberite strelicu koja pokazuje lijevo:

Ikonice

U odnosu na prijašnje verzije, SAP je promijenio izgled svih ikonica korištenih u SAP sustavu.


Promjene GUI kontrola

Također, preoblikovani su elementi poput stabala, tablica i tabova (jahača).


Interakcijski principi GUI-a

Interakcijski principi GUI-a, kao npr. minimiziranje, maksimiziranje, odustajanje i padajući izbornici, ostali su nepromijenjeni.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum