SAP Global
SAP MAG 32, o�ujak 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Informatički plan za banke: Integracija upravljanja financijama i rizikom

Nikada prije banke nisu imale veću potrebu za pouzdanim informacijama u realnom vremenu. Sve žešća tržišna konkurencija zahtijeva brze odluke o novim proizvodima i prilagodljivost novim modelima poslovanja. Najuvjerljiviji poslovni razlog, u prilog tehnologiji koja rješava te proširene potrebe za informacijama, ubrzano je mijenjanje regulative koja se odnosi na bankarsko poslovanje.

Piše: Goran Sarta, SAP d.o.o., goran.sarta@sap.com 

U prošlosti, banke su primjenjivale taktički pristup zadovoljavanju uvjeta, nalazeći ad hoc rješenja za nova prema potrebama. Suočeni sa sve većom složenošću i troškovima, mnogi vide rješenje u integraciji podataka i procesa koje koriste za upravljanje financijama i rizikom. Ključni poticaji za taj pristup su regulatorne inicijative, poput Basela II, što utječe na poslovne procese i odlučivanje u sklopu upravljanja rizikom te na podatke.

“Kumulativni teret posla sve većeg regulatornog usklađivanja prisiljava banke strateški sagledati svoju arhitekturu za pohranu podataka, te neke banke čak potiče na preispitivanje vlastitih temeljnih sustava”, kaže Financial Insights, istraživačka podružnica međunarodne konzultantske tvrtke IDC. Temeljem istraživanja iz siječnja 2005. godine, „Basel II: Sve ovisi o tome gdje želite dospijeti“, autorice Simone Macellari, Financial Insights zaključuje: “Ad hoc rješenja za svaki pojedini projekt više nisu dovoljna. Za banke će biti važno riješiti zajedničke elemente za regulatorno usklađivanje koje, iz perspektive tvrtke, treba biti koherentno.”

Ad hoc rješenja za svaki pojedini projekt nisu više dovoljna. Za banke će biti važno koherentno riješiti zajedničke elemente regulatornog usklađivanja iz perspektive tvrtke.

Napuštanje podatkovnih silosa

Druge industrije, već nekoliko desetljeća, napuštaju podatkovne silose i usklađuju svoja informatička okruženja. Pod stijegom planiranja resursa tvrtke, ERP – Enterprise Resource Planning, moćna integracijska rješenja postala su standardima za pojedine djelatnosti. U proizvodnoj djelatnosti, sustavi kombiniraju i automatiziraju glavne poslovne procese pomoću središnje informacijske okosnice koja osigurava integriranu potporu u realnom vremenu za više područja poslovanja u vrijednosnom lancu. 

Međutim, većina dostupnih ERP rješenja ne uzima u obzir konkretne potrebe djelatnosti financijskih službi. Primjerice, ne podupiru vrednovanje financijskih instrumenata za upravljanje financijama i rizikom. ERP sustavi, koje mnoge banke koriste, prije svega integriraju i automatiziraju područja neovisna o konkretnoj djelatnosti, kao što su financije, kadrovski poslovi i administrativni poslovi poput nabave. Za vrednovanje financijskih instrumenata, banke običavaju koristiti širok raspon zasebnih rješenja specifičnih za svaku pojedinu djelatnost.

Uslijed toga, odnosne kalkulacije i vrednovanja obično su razasuti među operativnim sustavima, engineom za primjenu pravila, ERP sustavom i skladištem bankovnih poslovnih podataka, EDW. Time se, u velikoj mjeri, nepotrebno rasipa trud na skupljanje podataka i njihovo sravnjivanje. Za zadovoljenje novih regulatornih zahtjeva, banke moraju međusobno zbližiti svoje interne i vanjske računovodstvene sustave. Razasuti sustavi jako otežavaju sravnjivanje podataka o dobiti, riziku i financijskom poslovanju kako to, primjerice, iziskuje Basel II ili američki Zakon Sarbanes-Oxley.

“Fragmentirani silosni pristup upravljanju rizikom pokazao se nedostatnim u okruženju u kojem ulagači i regulatori traže veću transparentnost poslovanja tvrtke i veću odgovornost višeg rukovodstva. K tomu, zahtjevi klijenata za bržim reagiranjem u usluživanju i cjelovitom ponudom, prilagođenom i kombiniranom za njihove konkretne potrebe, samo povećava pritisak na rušenje organizacijskih zidova i oslobađanje podataka zarobljenih unutar njih”, kaže Douglas McKibben, direktor istraživanja financijskih usluga u tvrtki Gartner Inc, u tekstu „Predviđanje za 2005: Upravljanje rizikom unaprijedit će poslovanje banaka“, objavljenom u studenom 2004. godine.

“Premda je riječ o najboljoj praksi, usklađivanje podataka između segmenata rizika, te s drugim inicijativama koje uključuju podatke tvrtke, banke nisu generalno usvojile”, zaključuje McKibben. “Na primjer, nedavna anketa tvrtke GartnerG2, u 97 banaka različitih veličina u SAD-u, utvrdila je da manje od polovice njih koordinira aktivnosti vezane uz podatke o poslovnom riziku s onima za upravljanje ostvarivanjem poslovnih rezultata (CPM); samo otprilike jedna trećina njih koordinira aktivnosti vezane uz podatke o poslovnom riziku s upravljanjem odnosima s klijentima (CRM); te samo 6% njih koordinira inicijative za regulatorno usklađivanje”.

Pomanjkanje uvida, koje proizlazi iz takvog izostanka koordinacije, izlaže banke operativnoj neučinkovitosti, riziku od regulatorne neusklađenosti i propuštanju poslovnih prigoda. Da bi ostale učinkovite i konkurentne u fluidnom regulatornom okruženju, vodeće banke znaju da moraju naći alternativno okruženje, te razvijaju poslovnu okosnicu za potporu njegovoj implementaciji.

“Do 2007. godine, banke koje ne uspostave integrirane funkcije upravljanja rizicima tvrtke, izgubit će klijente, povećati troškove kapitala i smanjiti kreditni rejting, u usporedbi s konkurentima koji ih uspostave”, kaže McKibben.

Do 2007. godine, banke koje ne uspostave funkcije integriranog upravljanja rizikom, izgubit će klijente, povećat će im se troškovi kapitala, te će im se smanjiti kreditni rejting, u usporedbi s konkurentima koji ih uspostave.

Izgradnja okvira

Jedan od pristupa tom problemu je namjenski okvir za financije i upravljanje rizikom koji se temelji na poukama tradicionalnih ERP sustava. Takav okvir može osiguravati informacije za konkretna vrednovanja svih financijskih instrumenata raznih bankovnih djelatnosti. Glavno razlikovno obilježje tog novog okruženja je da integrirani procesi za upravljanje financijama i rizikom dopunjavaju ERP sustave i skladišta poslovnih podataka koji već postoje u banci.

Taj okvir osigurava sveobuhvatnu platformu za upravljanje organizacijom, klijentima i proizvodima, s potporom za upravljanje poslovnim jedinicama i strategijama unutar cijele tvrtke. Takav pristup može pomoći bankama smanjiti trošak upravljanja podacima, dupliciranje rada i aktivnosti bez dodane vrijednosti, brzo reagirati na promjenljive potrebe za informacijama, unaprijediti njihove analitičke kapacitete i ostvariti veći povrat od kapitala.

Kako da banke izgrade arhitekturu unutar koje mogu primjenjivati koncepcije na više od jednog područja? Sve započinje jasnim odvajanjem uloga i odgovornosti informatičkih komponenti koje podupiru funkcije upravljanja financijama i rizikom. U svrhu integracije podataka i metodologije, između analitičkih aplikacija u tom okruženju, arhitektura treba obuhvaćati:

  • jedinstveni sloj upravljanja podacima koji može posluživati proširene potrebe za informacijama;
  • sloj za vrednovanje koji integrira sve metode za financije i vrednovanje rizika;
  • sloj s rezultirajućim podacima koji bankama omogućava kombinirati rezultate iz različitih analitičkih područja.

Procesi izvješćivanja i analize, koji osiguravaju informacije za aktivnosti upravljanja poslovanjem, mogu biti dio zasebnog rješenja za strateško upravljanje, no oni moraju biti čvrsto integrirani s arhitekturom financija i rizika.

Sve započinje s jasnim odvajanjem uloga i odgovornosti za informatičke komponente koje podupiru funkcije upravljanja financijama i rizikom.

Idealni integracijski okvir obuhvaća standardni softver osnovne analitike, kao što su vrednovanja prema kriterijima Basela II i Pravila 39 Međunarodnih računovodstvenih standarda. On bi, također, trebao s lakoćom asimilirati aplikacije trećih ponuđača ili interne sustave koji omogućavaju konkurentnost. Okvir obuhvaća dogradnju komponentama i dovoljno je fleksibilan za potporu novim potrebama za informacijama kako se one javljaju.

Takav okvir može pomoći bankama centralizirati svoje upravljanje podacima, izvješćivanje i poslovanje općenito. On može standardizirati procese i integrirati operacije, vrednovanja, računovodstvo i analitiku. On može unaprijediti profitabilnost poboljšavanjem strategija za uočavanje, ocjenjivanje i rješavanja rizika unutar svih područja poslovanja, te omogućavanjem veće preciznosti u kalkulacijama profitabilnosti za klijente i proizvode banke.

Za upravljanje portfeljem i rizikom, takav okvir konsolidira financijske transakcije na razini pojedinog događaja u sloju integracije informacija radi osiguravanja dosljednosti i jasnoće podataka. Integracija aplikacija za financije i rizik pomaže bankama upravljati njihovim portfeljem na temelju realnog rizika/povrata. Integrirana arhitektura također osigurava važne informacije koje banka može iskoristiti za segmentaciju i analizu klijenata.

SAP je nekoliko godina surađivao s vodećim stručnjacima na području djelatnosti u stvaranju takvog okvira. Zajedno je razvijena moćna infrastruktura za bankarsku analitiku koja podupire nove regulatorne izazove kao što su Basel II i Međunarodni standardi za financijska izvješća, IFRS/IAS. Na temelju te infrastrukture s modularnom, integriranom arhitekturom financija i rizika IFRA, SAP sada nudi softver SAP Bank Analyzer kao dio svog portfelja SAP for Banking. To rješenje može poduprijeti potrebe bankovnih donositelja odluka za informacijama na razini cijele tvrtke, zadovoljavajući, istovremeno, uvjete integracije portfelja i upravljanja rizikom. Novo rješenje bankama nudi:

  • učinkovitu, brzu implementaciju;
  • laku prilagodljivost novim informacijskim zahtjevima;
  • transparentnu, održivu potporu za obradu informacija;
  • unaprjeđenja kvalitete i dosljednosti informacija.

Kao i kod drugog SAP-ovog softvera, SAP Bank Analyzer pogoni SAP NetWeaver, otvorena integracijska i aplikacijska platforma. Projektiran je u skladu s uslužnom arhitekturom tvrtke, ESA, SAP-ovom matricom za uslužno orijentirana, poslovna rješenja na razini tvrtke, koja osiguravaju povećanu prilagodljivost, fleksibilnost i otvorenost neophodnu za smanjenje ukupnog troška vlasništva.

SAP Bank Analyzer podupire konsolidaciju financijskih transakcija na razini pojedinog događaja radi osiguranja dosljednosti i jasnoće. Integrira aplikacije financija i rizika radi pomoći bankama u upravljanju njihovim portfeljima na temelju realnog rizika/povrata. Podupire strategije za rješavanje profitabilnosti i rizika širom tvrtke, istovremeno pomažući bankama zadovoljiti bitne regulatorne uvjete. Kalkulacije i analitika u realnom vremenu, koje osigurava ovo rješenje, mogu također unaprijediti upravljanje klijentima i proizvodima.

Na temelju te infrastrukture s modularnom, integriranom arhitekturom financija i rizika, IFRA, SAP sada nudi rješenje za bankovnu analitiku kao dio svog portfelja SAP for Banking.

Iscrtavanje plana postupanja

Integracija upravljanja rizikom i financijama još je uvijek najnaprednija taktika koja može ponuditi značajne konkurentne prednosti. Kod ulaganja u informatičku tehnologiju, banke neizbježno moraju uskladiti izdatke s drugim poslovnim interesima kao što je profitabilnost. One, također, moraju odvagnuti troškove i koristi kratkoročnih i dugoročnih rješenja, jednokratnog ulaganja nasuprot raspoređivanja ulaganja kroz neko vremensko razdoblje, kao i primjene oportunističkog pristupa prema njihovim informacijskim potrebama nasuprot nadgradnje tih potreba radi strateške prednosti.

Jasno poslovno opravdanje za izradu informacijskog sustava, koji je neophodan bankama za aktualne i buduće izazove djelatnosti, sada leži u brzim promjenama regulatornog okruženja. Širok raspon regulatornih inicijativa intenzivirao je potrebu za sinkronizacijom procesa računovodstva za menadžment, financijskog menadžmenta i internog upravljanja rizicima. Po Baselu II, banke trebaju alate koji mogu dosljedno mjeriti interne i eksterne rizike i primjenjivati te rezultate u upravljanju internim rezultatima. Prema zakonu Sarbanes-Oxley, banke moraju izraditi transparentan i kvalitetan proces za priopćavanje informacija javnosti.

U međuvremenu, novi pristupi mjerenju rezultata usklađenih s rizicima zahtijevaju alate za dosljedno upravljanje rizikom portfelja i povratom u vremenskom okviru. Međunarodno prihvaćena računovodstvena načela potiču europske banke na preispitivanje njihovih dezintegriranih rješenja. S konsolidiranim pogledom na svoje financije i aktivnosti vezane uz rizik, banke mogu učinkovitije rješavati pitanja novog regulatornog okruženja.

Uspješni planovi postupanja za tim nastojanjem izradit će se na otvorenoj tehnološkoj platformi koja se primjenjuje u hodu i bankama daje agilnost koja im je neophodna za brzu prilagodbu novim informacijskim potrebama. Oni će bankama omogućiti primjenu novih rješenja njihovim vlastitim tempom,  na područjima poslovanja na kojima očekuju najveće koristi, te će naglašavati aplikacije, najbolje u klasi, koje zadovoljavaju njihove konkretne informacijske potrebe.


(kliknite ovdje za uvećanu sliku)

SAP Financial Database, okvir za bankovne analitičke podatke i srodne engine, osigurava cjelovite podatkovne modele za širok raspon financijskih proizvoda. Kao dio analitičkog rješenja u portelju SAP for Banking, SAP Financial Database pomaže analitičarima pri raznim potrebama usklađivanja, kao i analitičarima banke općenito. Može se s lakoćom prilagoditi specifičnim potrebama banke jer nudi otvorenu platformu za SAP-ove i druge aplikacije. To bankama omogućava iskorištavanje rješenja koja su najbolja u svojoj klasi. Također, pomaže im u primjeni evolutivnog pristupa migraciji na novu integracijsku infrastrukturu.

Banke mogu učitavati informacije u bazu podataka pomoću standardnih ulaznih i izlaznih sučelja te pristupati informacijama putem zajedničkih komunikacijskih službi.

 

Zaključak

Današnja regulatorna klima predstavlja poslovne i informatičke izazove. Ona zahtijeva sveobuhvatne strategije za transparentnost i izvješćivanje koje utječu na razne dijelove poslovanja banke. Primjena vrlo napredne kalkulacije rizika i, potom, korištenje tih kalkulacija samo za upravljanje rizikom, razbacivanje je novcem, radom i spoznajama. Uspješne banke u regulatornoj promjeni neće vidjeti neizbježan teret nego važnu stratešku prigodu za stvaranje informacija koje su presudne za poboljšanje profitabilnosti, veću konkurentnost i vrijednost za dioničare.

Za više informacija kliknite na SAP Integrated Finance & Risk Applications Architecture (IFRA)

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum