SAP Global
SAP MAG 32, o�ujak 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Tips&Tricks #6: Traka izbornika

Izbornici nam omogućavaju pronalaženje specifičnih transakcija kada nam nije poznat kod transakcije. Izbornik je organiziran sukladno zadacima koje obavljamo u SAP sustavu.

 

Piše: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com

Izbornici su u padajućoj formi, odnosno kada izaberemo stavku izbornika pojavljuju se daljnje opcije.

Ovo je tipična traka izbornika u SAP sustavu:

Značajke

Sljedeći izbornici su standardni na svakom SAP zaslonu:

Izbornik

Opis

System

Sadrži funkcije koje utječu na sustav kao cjelinu. Npr. Create session (Kreiraj novu sesiju), User profile (Korisnički profil) i Log off.

Help

Pruža različite oblike online pomoći.

Layout izbornik, kojeg identificira ikonica s desna standardne trake s alatima, omogućava prilagodbu određenih postavki SAP prozora. Npr. pozicioniranje kursora i TAB funkcija.

Sljedeći izbornici su standardni u većini SAP aplikacija:

Izbornik

Opis

Obično nazvan po objektu s kojim trenutno radimo. Primjerice: Materijal. Sadrži funkcije koje djeluju na objekt kao cjelinu. Npr. Display (Prikaži), Change (Promijeni), Print (Ispiši) ili Exit (Izađi) funkcije.

Edit

Dopušta izmjenu komponenti trenutnog objekta s kojim radimo. Npr. Select (Odaberi), Edit (Promijeni) i Copy (Kopiraj). Cancel (Otkaži) opcija nam dopušta da napustimo zadatak bez snimanja podataka koje smo unijeli.

Go to

Dopušta nam direktni pomak na određeni dio zaslona u sklopu zadatka s kojim trenutno radimo. Također, sadrži Back (Natrag) opciju koja nas vraća jednu razinu unatrag u hijerarhiji sustava. Prije odlaska unatrag, sustav  provjerava podatke koji su uneseni na trenutnom zaslonu i prikazuje dijaloški prozorčić ako je detektiran problem.

Također, mogu se pojaviti sljedeći izbornici:

Izbornik

Opis

Extras

Sadrži dodatne funkcije koje možete odabrati kako biste dovršili trenutni objekt ili komponentu objekta, ali koje su ne pojavljuju učestalo u redovitoj uporabi.

Environment

Sadrži funkcije koje možete odabrati kako biste prikazali dodatne informacije o trenutnom objektu.

View

Dopušta vam prikaz trenutnih objekata u različitim pregledima. Npr. promjena između jednolinijskog u dvolinijski prikaz tablice.

Settings

Omogućava postavljanje korisnički specifičnih parametara transakcija.

Utilities

Omogućava procesiranje neovisno o objektima kao što su funkcije brisanja, kopiranja i ispisa.

Ponekad svi dostupni izbornici ne stanu u jednu liniju trake izbornika. U tom slučaju nastavljaju se u sljedećoj liniji. Princip padajuće forme ostaje nepromijenjen.

Traka statusa

Traka statusa pruža generalne informacije o SAP sustavu i transakcijama ili zadacima na kojima radimo. Na lijevoj strani statusne trake prikazane su poruke sustava. Desni kraj trake statusa sadrži tri polja: jedno s informacijom o serveru i druga dva s informacijama o statusu.

Značajke

Polja statusa, prikazana ispod, opisana su s lijeva na desno:

 • Krajnje lijevo:
  •  identificira poruku pogreške,
  •  identificira druge poruke sustava.
 • Da biste sakrili (ili prikazali) polja statusa, odaberite .
 • Da biste prikazali sljedeće informacije o sustavu, odaberite u prvom polju statusa:
  • System (sustav),
  • Client (klijent),
  • User (korisnik),
  • Program,
  • Transaction (transakcija),
  • Response time (vrijeme odziva).
 • Drugo polje statusa prikazuje server na koji ste spojeni.
 • Treće polje statusa specificira način unosa podataka. Klikom na ovo polje možete birati između Insert (INS) i Overwrite (OVR) modova, zavisi želite li umetati tekst ili pretipkavati postojeći.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum