SAP Global
SAP MAG 2, travanj 2003.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Web usluge: Platforma za budućnost

Pišu: Pablo Naicker (Novartis Pharma) i Pooja Goyal (PalmSource)

Web usluge su nadolazeća tehnologija koja približava poslovnu logiku kroz kompanijski vatrozid (firewall) svakome kome je takva logika potrebna. Kompanije mogu kroz web usluge usvojiti postojeće poslovne procese, objaviti ih u obliku usluga te tražiti ili se pretplatiti na usluge drugih kompanija i razmjenjivati informacije unutar i izvan korporacije. Web usluge omogućavaju application-to-application interakciju na elektroničkom tržištu (e-marketplace) i tako uklanjaju nedovoljno efikasnu ljudsku intervenciju.

  

Web usluge su najnovija reinkarnacija koncepta component-based softvera i dijelova koji se mogu nanovo koristiti. Ideja koja stoji iza komponentnog softvera i web usluga jest ta da je mnogo efektivnije pisanje računalnog koda u serijama manjih komponenti kojima je moguće pristupiti i ponovno ih upotrijebiti nego pisati dugačke linije koda. Rezultati takve koncepcije vode ka boljoj distribuciji i efikasnijim rješenjima. Kombinacija takvih komponenti i njihovo korištenje na webu oživotvoruje koncepciju web usluga. Važno je napomenuti da se izraz web usluge na zbunjujući način koristi za označavanje arhitekture komponentnog softvera i samih komponenti. U ovom tekstu mi razlikujemo ta dva pojma na taj način da prvi nazivamo arhitekturom web usluga a drugi web uslugama.

Definicije web usluga

Web usluge: konceptualno možemo o njima razmišljati kao o kompleksnoj softverskoj aplikaciji tijesno povezanih programa koja se sastoji od mnogo manjih modula. Web usluge su ti manji moduli koji se odlikuju posebnim osobinama koje ih razlikuju od modula koji su ranije postojali. Ono po čemu su oni posebni jest to da su web usluge "labavo povezane" tako da se jedan njihov dio može promijeniti bez da se ostatak "sruši" čime je umanjena njihova kompeksnost. Ovakvo labavo povezivanje se bazira na općim standardima pa je bilo kakva integracija vrlo jednostavna, potencijalno čak i automatska. Web usluge mogu biti glatko integrirane u bilo koju okolinu "pakiranjem" izvornog softvera i izlaganjem pojedinih njegovih dijelova kao modula. Napokon, čitav proces može se izvesti preko weba, putem otvorenih i standardnih protokola.

Arhitektura web usluga: ona može biti vrlo različita od jedne do druge organizacije, ovisno o broju i kompleksnosti slojeva u skupu. Svaki skup zahtijeva od sučelja web usluga mogućnost komuniciranja njihovog klijenta s aplikacijskim poslužiteljem ili middleware komponentama kao što su Common Object Request Broker Architecture (CORBva), Java 2 Enterprise Edition (J2EE), ili Microsoft .NET.

Izvori

 • Prudential Financial; SAP AG Company Report, Nov. 21, 2001
 • Market Overview: ERP in Transition, Giga Information Group, Byron Miller, and Paul Hamerman
 • A Business Perspective of Web Services Beyond the Hype, Philipp Gerbert, The Mckenna Group
 • Enterprise Software: Web Services - What, When and How?, Bernstien Research
 • Web Services: Evolutionary Technology with Revolutionary Implications, CIBC World Markets Equity Research
 • The Battle for the Web Services Platform, Hi Tech Strategy Project, Poobalan Naicker, Pooja Goyal et al
 • http://www.webservicesarchitect.com/content/articles/
 • webservicesarchitectures.pdf
 • ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/pdf/
 • WintergreenWebServices.pdf
 • The Enterprise Resource Planning Race, Strategy Project at INSEAD, Arup Basu, Brett Cameron, et al
 • SAP Annual Report 2001
 • SG Cowen Analyst Report 2002
 • ABN-AMRO Analyst Report 2002
 • Web Services; Emerging as a Broad Internet Application Integration Standard, Giga Information Group, Mike Gilpin, Randy Heffner, Uttam Narsu
 • www.3.ibm.com/software/solutions/webservices/pdf/
 • May13_IBM_WebServices.pdf
 • Microsoft Business Solutions:
 • Looking to Lead the Applications Midmarket, Giga
 • Information Group, Paul Hamerman. Chief Information Officer (CIO), May 2002
 • http://www.webservices.org/index.php/article/articleview/75/1/61

 

Da biste omogućili rad sučelja, među ostalim internetskim protokolima će vam trebati Simple Object Access Protocol (SOAP), SOAP with Attachments (SWA) i Java Remote Method Invocation (RMI).

Platforma koja je bazirana na ovom principu može se koristiti za omogućavanje komunikaciju između aplikacija, baš kao što to omogućava middleware. Takva se platforma može koristiti i kao mehanizam za razvoj aplikacija. To znači da ona pruža temelje koji omogućavaju dijeljenje distribuiranih objekata i njihovu implementaciju kao dijela aplikacije. Dvije vrste distribuiranih objekata koje se danas nalaze na tržištu jesu CORBA i COM. One rade na dvama različitim standardima koji se mogu opisati kao paralelni svjetoviinitar informatičke domene. U teoriji je arhitektura distribuiranih objekata vlo provlačna no u praksi nije ispunila očekivanja zbog dva glavna razloga: previše se oslanja na protokole i modele objekata čija im arhitektura i svi njeni objekti moraju odgovarati; većina vatrozida nastoji blokirati sve protokole koji nisu HTTP kako bi umanjili opasnost od probijanja sustava.

Kako bi se iskoristile sve mogućnosti web usluga razvijeno je nekoliko standarda koji tek trebaju biti usvojeni. Među njima su protokoli za definiranje, registriranje, lociranje, pristu, komunikaciju i pozivanje web usluga. Imajući u vidu kratko vrijeme od pojavljivanja tih standarda i njihov tipični razvojni ciklus, najsigurnije je ustvrditi kako se široka primjena web usluga neće dogoditi u najbližoj budućnosti. S druge strane, gledajući Internet i srodne tehnologije poput aplikacijskog poslužitelja koji je sposoban iskoristiti snagu komponentnog softvera, web usluge su bliže svom ostvarivanju više no ikad.

Perspektive web usluga

Tvrtke danas nastoje poduzeti slijedeći korak u ovladavanju snagom ERP-a tako što bogatstvo tih aplikacija čine dostupnim svojim poslovnim partnerima.

   

Ukoliko se ostvare perspektive web usluga sjedočit ćemo pojavljivanju novih poslovnih modela. Uz to, buduće aplikacije biti će mnogo bogatije i sofisticiranije od današnjih. Jedna od prvih implikacija ovog modela jest poslovni model udruživanja. Naime, velike perspektive web usluga su u tome da će one katalizirati stvaranje poslovne mreže koje će omogućavati slobodni protok kompleksnih skupina proizvoda i usluga. Udruživanje predstavlja najbolji način efektivnog iskorištavanja web usluga. Direktor za strateški poslovni razvoj u tvrtki PalmSource, Inc. Rob Hayes vidi web usluge kao važnog pokretača sve šireg prihvaćanja mobilnih uređaja u današnjim tvrtkama jer oni managerima nude beskrajne mogućnosti iskorištavanja postojeće informatičke infrastrukture za razvoj novih vrsta usluga za nove vrste korisnika.

Unaprijeđena produktivnost je još jedna promjena, a ona dolazi uslijed unaprijeđene interoperabilnosti. Mogućnosti za povećanje produktivnosti su mnogo veće zahvaljujući napretku računalne tehnologije, na temelju povećane kompleksnosti poslovnog softvera i velikih ulaganja u njegovu integraciju. Danas troškovi integracije gutaju oko trideset posto budžeta za informatičku tehnologiju. Web usluge nude obećanje značajnog smanjivanja troškova integracije time što čine softverske komponente više interoperabilnima i korisnicima omogućavaju veću fleksibilnost u korištenja najboljih dostupnih rješenja za različite funkcije bez velikih ulaganja u integraciju.

Utjecaji na tržište aplikacija

Prodavači aplikacija dan danas prodaju softver u velikim kodnim blokovima. Većina ih prodaje funkcionalne module kao dodatak osnovnim softverskim temeljima, no oni su i dalje pozamašni i što se tiče veličine i što se tiče cijene što je očito ako pogledamo najnovija izdanja Oraclea, PeopleSofta i SAP-a. U stvarnosti, prodavač ima veću kontrolu nad funkcionalnošću aplikacija nego što je ima korisnik. Web usluge imaju dalekosežan i kompleksan utjecaj na prodavače aplikacijskog softvera jer posjeduju mogućnost prijenosa moći na korisnika tako što im omogućavaju kombiniranje i usklađivanje softverskih komponenti i postizanje najbolje funkcionalnosti po niskoj cijeni. Ipak, utjecaj na neovisne softverske prodavače (independent software vendors - ISV) još uvijek nije sasvim jasan no predviđamo da će na sličan način pogoditi prodavače infrastrukturnog softvera kao što se to dogodilo proizvođačima aplikacijskog softvera i developerima prilagođenih aplikacija.

Svejedno, vjerujemo da će prodavači softvera morati prihvatiti ovu arhitekturu iz slijedećih razloga. Prodavači aplikacijskog softvera mogu web usluge vidjeti kao bolji način integracije vlastitih komponenti. Umjesto "ožičavanja" komponente A i komponente B oni imaju mogućnost osiguranja dinamičke interoperabilnosti  između njih unutar koncepta web usluga, što će njihova rješenja učiniti učinkovitijima i značajno smanjiti troškove. Drugi razlog sve su veći zahtjevi za interoperabilnošću i korisnici guraju prodavače u tom pravcu. Oni imaju sve manje strpljenja za periodične cikluse unapređivanja softvera. Zbog toga će svi morati pratiti onog prodavača aplikacijskog softvera koji usvoji ovu arhitekturu u nastojanju za zadobivanjem što većeg udjela na tržištu.

Kako vidimo SAP-ov odgovor

Kako SAP odgovara na ovu istovremenu prijetnju i mogućnost? SAP je iskovao novu zvučnu riječ "xApps" – poslovne softverske aplikacije koje omogućavaju kompanijama miješanje i slaganje aplikacija i premošćivanje razlika među postojećim softverskim kategorijama. Kako bi razvio xApps, SAP je izašao na tržište s novim paketom proizvoda nazvanim SAP NetWeaver, koju je sam nazvao "vodećom integracijskom i aplikacijskom platformom". Očito je da SAP vidi novu veliku mogućnost za stvaranje vrijednosti u međuprostoru koji postoji između interkorporacijskih i intrakorporacijskih odnosa što opetuje SAP-ovu namjeru daljnje integracije u internetski prostor. S NetWeaver proizvodima SAP sebe stavlja ispred J2EE i Microsoft.NET standarda i ulazi u izravno natjecanje s mogućim proizvodima neovisnih proizvođača softvera. Današnji SAP-ovi korisnici sa zanimanjem će istraživati koliko je NetWeaver u stanju integrirati različite komponente bez potrebe za većim informatičkim ulaganjem.

Ovaj "novi" pravac odlikuje se izvrsnošću i jasno naznačava da se SAP odmiče od vlastitog ABAP okoliša i nudi više podrške otvorenoj softverskoj okolini. Tek trebamo vidjeti hoće li SAP predvoditi pokret proizvodnje poslovnih aplikacijskih internetskih usluga  ili će biti zauzdan vlastitim poslovnim modelom.

Info

Pablo Naicker

Pooja Goyal

© grafike: SAP AG

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum