SAP Global
SAP MAG 33, travanj 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Tips&Tricks #7: Kontrole tablica

Funkcija kontrola tablica omogućuje promjene u standardnom formatu SAP tablica sukladno potrebama. To je posebno korisno kada standardne SAP tablice sadrže kolone koje se ne koriste.

Pripremio: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com

Obilježja

Kontrole tablica omogućavaju sljedeće:

 • Fiksne i varijabilne kolone. Varijabilne kolone pri dnu imaju horizontalni pomičnik.
 • Kolone kojima možete promijeniti veličinu (resize):

Kada pomaknete kursor u mreži između dvije kolone, on se mijenja u dvosmjernu strelicu. Da biste promijenili širinu kolone, kliknite lijevi gumb miša i pomaknite crtu koja označava kolonu do željene širine.

 • Kolone koje se mogu preurediti korištenjem drag and drop (prevuci i spusti) funkcije:

Pozicionirajte kursor u zaglavlje kolone koju želite pomaknuti, čuvajte lijevi gumb miša i pomaknite kolonu do željene pozicije.

 • Ako pomičete kursor uz horizontalni pomičnik, pojavljuju se brze informacije. One naznačuju mjesta prve pozicije koja bi bila prikazana (nakon fiksnih kolona) ako biste kliknuli na pomičnik na toj lokaciji.
 • Možete postaviti optimalnu širinu kolone (kako je definirano u SAP sustavu) pritiskom i čuvanjem Shift gumba, te klikom na lijevi gumb miša unutar bilo kojeg zaglavlja kolone.
 • Ikonice pri dnu tablice su specifične za tu tablicu. Neke ikonice koje se učestalo koriste u tablicama su:

Ikonica

Naziv

Opis

Choose detail
(Odaberi detalj)

Prikazuje sve informacije trenutno dostupne za odabranu stavku

Create line
(Kreiraj liniju)

Dodaje liniju

Delete line
(Izbriši liniju)

Briše liniju

Select all
(Označi sve)

Označava sve unose u tablici

Deselect all
(Odznači sve)

Odznačava sve unose u tablici

Kreiranje varijanti kontrola tablica

Preduvjeti

Ikonica kontrole tablica  mora biti vidljiva u gornjem desnom kutu tablice.

Postupak

 • Započnite transakciju koja sadrži kontrole tablica koje želite izmijeniti i izaberite odgovarajući zaslon.
 • Postavite tablice kontrole prema željama:
 • Za promjenu širine kolone postavite kursor između dvije kolone, kliknite lijevi gumb miša, te prevucite granicu kolone ulijevo ili udesno dok ne postignete željenu širinu.
 • Da biste promijenili poziciju kolone, odaberite i čuvajte klikom miša zaglavlje kolone, te ga prevucite u željenu poziciju.
 • Odaberite . Pojavljuje se dijaloški prozorčić Table Settings (postavke tablica).
 • Odaberite ime varijante kontrole tablice. Odaberite Create.
 • Ako je primjenjivo, odaberite Use as standard setting (koristi kao standardnu postavku).
 • Da biste obrisali varijantu, odaberite Delete.
 • Rezultat

  Kreirali ste varijantu kontrola tablice. Možete ponoviti ovaj postupak kako biste kreirali nove varijante.

   Dodatna informacija

  Prva stavka u listi varijanti je Basic setting (osnovne postavke), početne postavke za SAP kontrolu tablica. Ova varijanta je postavljena od sustava i ne može se izbrisati.

  Aktiviranje varijanti kontrole tablica

  Preduvjeti

  • Ikonica kontrole tablica  mora biti vidljiva u gornjem desnom kutu tablice.
  • Prethodno ste kreirali varijantu/varijante kontrola tablica.

  Postupak

 • Započnite transakciju koja sadrži kontrolu tablice koju želite promijeniti i idite do odgovarajućeg zaslona.
 • Odaberite . Pojavljuje se dijaloški prozorčić Table Settings (postavke tablica).
 • Navedite varijantu koju želite primijeniti za kontrolu tablice i način kako treba biti korištena:
   • Da biste varijantu učinili standardnom postavkom, odaberite Set standard.

  Ova varijanta kontrole tablice sada će se pojavljivati svaki puta kada koristite tu tablicu.

   • Da biste varijantu učinili trenutnom postavkom, odaberite Set active.

  Ova varijanta kontrole tablica bit će korištena samo za vrijeme dok je transakcija otvorena. Ako izađete iz transakcije i u nju se vratite kasnije, sustav će koristiti standardne postavke kontrole tablice.

 • Odaberite Close (zatvori). Postavke su kompletirane.
 •  

   
   

  Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum