SAP Global
SAP MAG 35, lipanj 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Primjena BASEL II u EU 2007., u Hrvatskoj 2010. godine

Europska Unija, krajem prošle godine, usvojila je direktivu o zahtjevima o visini kapitala banaka, poznatu pod nazivom BASEL II. Usvajanje ove regulative u Hrvatskoj očekuje se do kraja 2008., a njezina primjena početkom 2010. godine, kako je objavila Hrvatska narodna banka.

Pripremila: Renata Čupić, info.croatia@sap.com

Europska Unija, krajem prošle godine, usvojila je direktivu o zahtjevima o visini kapitala banaka, poznatu pod nazivom BASEL II. Usvajanje ove regulative u Hrvatskoj očekuje se do kraja 2008., a njezina primjena početkom 2010. godine, kako je objavila Hrvatska narodna banka.

Novom europskom direktivom regulirat će se koliko kapitala banke moraju izdvajati radi pokrića rizika. Očekuje se da će ova direktiva u EU stupiti na snagu početkom 2007., a da će njezina puna primjena započeti 2008. godine. Riječ je o kompleksnoj problematici koja i za članice EU i za Hrvatsku donosi velike promjene u načinu izračuna kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik, stanovite izmjene na području tržišnih rizika i uvođenje pravila za kapitalno pokriće operativnih rizika, kao potpuno novog, pa se očekuje višegodišnja izrada regulative.

Prednost uvođenja novih pravila je povećana osjetljivost kapitalnih zahtjeva na rizike. To znači  da će banka čiji je kreditni portfelj niskorizičan imati manje kapitalne zahtjeve u odnosu na banku čija je izloženost kreditnom riziku veća. Banke će dobiti  poticaj za poboljšanje vlastitih sustava za upravljanje rizicima, što bi trebalo unaprijediti pravovremenu identifikaciju rizika, rezultirati preciznijim mjerenjem rizičnosti, kvalitetnijim nadzorom nad izloženosti rizicima i slično, te, u konačnici, većom stabilnosti banaka pojedinačno i bankovnog sustava u cjelini.

U SAP-u sustavno prate sve zakonske promjene i regulative, pa usklađenje po BASEL II pravilima ne predstavlja iznimku. Kakva su viđenja SAP-ovih analitičara i vodećih ljudi u financijskom sektoru u Francuskoj i Hrvatskoj, saznajte u nastavku.

NOVA PRAVILA ZA BASEL II I IAS

U potrazi za većom transparentnosti i sigurnosti, financijska tržišta usavršila su nove norme i regulative u menadžmentu i uskladila računovodstvene funkcije koje banke moraju dovesti u red. Njihova prilagodba predstavlja ključni stup koji čini glavnu listu prioriteta svih bankara i predstavnika financijskih institucija.

Pravila BASEL II, koja se odnose na doslovnu usklađenost prema utvrđenim međunarodnim računovodstvenim zakonima, IAS -  International Accounting Standards, bila su ključni elementi rasprave koja se održala na posljednjem međunarodnom susretu bankara 04. i 05. studenog 2005. godine u organizaciji SAP Europa. Razlog ovoga susreta bio je što je više od 30 000 bankara diljem svijeta moralo prihvatiti nova pravila usmjerena na veću transparentnost i sigurnost u radu financijskih institucija i banaka koje su suočene s naglim razvojem. Ključni datum za IAS bio je 01. siječanj 2005., a za Basel II 01. siječanj 2006. godine. Za SAP, najvećeg svjetskog dobavljača softvera, prihvaćanje tih novih pravila predstavlja vrlo jednostavnu zakonsku prilagodbu. Mišljenje je kako će njihov utjecaj na tvrtke biti značajan kao i uvođenje eura. "BASEL II i IAS modificirat će ključne funkcije u bankarskim poslovima," predviđa Pascal Mazure, direktor sektora Bankarstva i Analitike u SAP-u. Relevantni primjer tih promjena je mjerenje rizika. "Nova pravila redefinirati će mišljenja o riziku financijskih institucija i olakšati bankama novi strateški nastup u odnosu na konkurenciju." Tako SAP-ovo rješenje IAS Basel II olakšava odgovaranje na zakonske zahtjeve i upite u skladu s internim bankarskim standardima. Upravljanje riznicom, upravljanje rizikom i kontrola upravljanja kapitalom banaka i financijskih institucija uz odobrenje IAS-a, koristi jedinstvenu platformu koja ima temelj na istoj informatičkoj tehnologiji. Također, uračunati su svi tipovi rizika, kreditni rizici, rizici poslovanja i operativni rizici. "Pozadina te ideje je investirati danas u razvojno rješenje koje obuhvaća jedinstveno odgovaranje na potrebe sutrašnjice," pojasnio je Pascal Mazure.

Jednim rješenjem riješiti dvije problematike

Rješenje koje je predložio SAP omogućava rješavanje dviju stvari jednom aplikacijom: ono daje odgovor na sve upite o BASEL II i IAS-u. Platforma integrira rukovođenje i izvješćivanje koje bankarski sektor donosi lokalnoj zajednici te osigurava dostupnost informacijama koje su pouzdane. Skladištenje osigurava realizaciju projekata i donošenje informacija na jednostavan način, a sve u skladu s IAS-om i utemeljenim proračunom pravilno utvrđenim u BASEL II. "Samo banke koje će se odlučiti da od početka izvrše pritisak na odabir takve infrastrukture moći će a posteriori izbjeći rezanje troškova resursa", objasnio je Pascal Mazure. Platforma integrira upravljanje i izvješćivanje banaka, predložena je od strane SAP-a, predvođena jedinstvenom bazom podataka financijskih institucija (FDB) i dotadašnjom, povijesnom bazom podataka (HDB). Takvim načinom upravljanja jamči se pomoć funkcije kontrole integrane s onom isporuke, koja istovremeno objedinjuje i funkcije arhiviranja i modeliranja unutrašnjih odnosa banaka i financijskih institucija. Također, on pokreće temelj upravljanja rizicima, pa se aplikacija Basel II i IAS može savršeno uklopiti u postojeći specifični sustav ili u one koji ne koriste SAP (ERP, rješenja za mjerenje rizika, kompatibilnost s novim nadogradnjama i slično).


IAS primjenjuje najbolje prakse

Tema koja zaokuplja sve tvrtke i kompanije zemalja članica Europske Unije, a koje su objavile svoje rezultate pod okriljem IAS-e, je da banke moraju odobriti pravila IAS 32 i IAS 39 u skladu s evaluacijom financijskog poslovanja. U procesu normalizacije i konsolidacije, IAS preferira usporednu analizu financijskih institucija i banaka različitih tipova i iz različitih zemalja. Oni koji zaista donose dinamičnost operativnog sustava i njihovu fuziju s međunarodnim akvizicijama olakšavaju mjerenje financijskih rezultata. Naprotiv, odgovori na imperativ kompatibilnosti i ocjenjivanje u većini banaka dovelo je do preispitivanja metoda izračuna financijskih rizika. Zaključak je da će banke morati prilagoditi informatičke sustave i njihove interne procese bez izostavljanja tih procesa i ljudskih resursa. Investiranje u procese prilagodbe nužno je i o tome će ovisiti stabilnost banaka u budućim poslovanjima. Sve se nove norme, lako i jednostavno, implementiraju te donose brze efekte i momentalnu prilagodbu novim traženim normama EU, odnosno Basel II.


HRVATSKA prihvatila predviđene norme Basel II za EU

Basel II temelji se na fleksibilnosti i sofisticiranijim pristupima u mjerenju operativnog i kreditnog rizika što, pri obavljanju reviziije i supervizije, predstavlja inovaciju. Bez obzira o kojoj složenosti sustava i standarda je riječ, primjena Basel II trebala bi pridonijeti stabilnosti financijskog sektora. Naime, kapitalni zahtjevi utvrđeni novim metodama realnije će odražavati visinu rizika kojem se izlaže svaka pojedina banka. Ključ Basel II čini struktura sastavljena od tri stupa:
1. minimalni kapitalni zahtjev - stup I,
2. nadzor nad kapitalom - stup II, i
3. praćenje tržišne discipline i djelovanja banaka - stup III.

Stupovi su međusobno komplementarni i, u konačnici, doprinose financijskoj stabilnosti.

Prvi stup definira pravila za izračunavanje operativnog i kreditnog rizika. U drugom stupu definirano je vođenje računa o ostalim rizicima kojima su banke izložene i, u skladu s time, definirano je osiguranje odgovarajućih kapitalnih zahtjeva. Ovakvim pristupom za izračunavanje svih rizika definira se komplementarnost stupova jer samo zajedno oni dovode do razine kapitala koja je optimalna za pokriće svih rizika banke. Treći stup služi kao podrška prvome te djeluje kao korektivni činitelj i motiv za pravilno poslovanje i kvalitetno upravljanje rizcima koji proizlaze iz drugog stupa.


Kako stručnjaci prate BASEL II i prilagodbe međunarodnim standardima saznajte u sljedećem broju SAP MAG-a.

 

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum