SAP Global
SAP MAG 36, srpanj 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

ESA je prava vrsta SOA arhitekture

Enterprise Service Arhitecture, SAP-ova je varijanta uslužno orijentirane informatičke arhitekture. Od ostalih, bitno se razlikuje jer dobro razumije semantiku poslovanja i potiče proces inovacija u kojem ravnopravno sudjeluju SAP, proizvođači softvera i korisnici bilo koje platforme iz ESA sustava. O toj temi razgovarali smo sa Christianom Hastedt-Marckwardt, direktorom tvrtke za marketing ESA proizvoda.

Razgovarao: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.htnet.hr

Tijekom ovogodišnje konferencije SAPPHIRE, održane u Parizu, razgovarali smo i s Christianom Hastedt-Marckwardtom, direktorom tvrtke za marketing ESA proizvoda. Hastedt-Marckwardt je pojasnio po čemu se ESA razlikuje od drugih vrsta uslužno orijentiranih informatičkih platforma, kako mijenja poslovanje tvrtki koje je primjenjuju, o njezinom utjecaju na vrijeme povrata investicije i na koji je način promijenila proizvodnju poslovnog softvera.

SAP MAG: Koji je bio glavni povod za osmišljavanje ESA (Enterprise Service Architecture)? Također, možete li nam reći nešto o ESA arhitekturi u kontekstu enterprise SOA?

Hastedt-Marckwardt: Prije svega, treba naglasiti da postoji više vrsta SOA (Service Oriented Architecture). Sve vrste uslužno orijentirane arhitekture snažno se usredotočuju na samu tehnologiju i imaju dosta dug povrat investicije, a neke, čak, generiraju i gubitke. S druge strane, varijante SOA arhitekture, sa snažnim usredotočenjem na poslovanje, imaju pozitivan učinak. Te druge varijante uslužno orijentirane arhitekture dobro razumiju semantiku poslovanja, pa sve potrebe poslovanja pokušavaju obuhvatiti tehnologijom. SAP se orijentirao na tu drugu vrstu SOA arhitekture, zovemo je ESA. To je dobra vrsta SOA arhitekture. Uz to, prelazak na uslužno orijentiranu arhitekturu smanjio je troškove izrade softvera, ubrzao i olakšao proces nadogradnje i inovacija. Riječ je o svojevrsnoj industrijalizaciji proizvodnje softvera.

SAP MAG: Koliko i koje vrste promjena zahtijeva upotreba ESA arhitekture u tvrtkama koje je koriste?

Hastedt-Marckwardt: Instalacija SAP-a obično funkcionira kao vođenje dva paralelna projekta. Jedan je implementacija samog softvera, a drugi podučavanje korisnika, spajanje njihovih silosa znanja o poslovnim procesima u jedan sustav. Kod većih instalacija, gdje se enterprise SOA instalira puno češće, riječ je o sljedećem stupnju transformacije. U tom slučaju dolazi do većih promjena u samom upravljanju kompanijom, u njezinoj strategiji, više se raspravlja o usklađivanju tehnologije i poslovanja. Uz to, u IT odjelima velikih tvrtki često je 60 do 70% zaposlenika s određenim poslovnim zaleđem. To od nas zahtijeva drukčiji pristup.

SAP MAG: Na koji način ESA omogućava inovacije poslovnih procesa i koji je njezin dugoročni utjecaj na tvrtku? Možete li nam dati neki primjer?

Hastedt-Marckwardt: Inovacija poslovnih procesa najznačajnije je što se pokreće primjenom ESA arhitekture u poslovanju neke tvrtke. To se događa na tri načina. Prvo, inovacija dovodi do smanjenja troškova u osmišljavanju novih proizvoda. Drugo su relativno rijetke no ključne inovacije, koje mijenjaju smjer tvrtke, a treće su inovacije svakodnevnih poslovnih procesa s ciljem njihova poboljšanja. Primjeri takvih inovacija su u kompanijama Eon, Viaggo, Hugo Boss, TRW i mnogim drugima.

SAP MAG: Koliki je povrat investicije pri implementaciji ESA informatičke arhitekture?

Hastedt-Marckwardt: U mnogim IT okružjima, ESA arhitektura, zapravo, smanjuje broj aplikacija koje se koriste u poslovanju i na taj način ubrzava obradu podataka. Uz to, pri transformaciji IT sustava tvrtke ESA se ne usredotočuje na same aplikacije, već na poslovne procese, pa promjena traje nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci što je prije bio slučaj. I nadogradnje su jednostavnije i brže jer se ne diraju poslovni procesi već je riječ samo o dodavanju jednog modula u jasno definirani sustav.

SAP MAG: Koja je glavna funkcija NetWeavera u kontekstu ESA?

Hastedt-Marckwardt: NetWeaver je infrastruktura koja je temelj cijele te platforme. Postoje različite aplikacije, CRM, SCM, itd., koje NetWeaver povezuje. NetWeaver je svojevrsno «ljepilo». Trenutno je više od 100 000 instalacija NetWeavera diljem svijeta.

SAP MAG: Što nam možete reći o NetWeaveru kao platformi za tzv. "koinovaciju" sa SAP-ovim partnerima?

Hastedt-Marckwardt: SAP je potaknuo cijelu svoju partnersku mrežu, s budžetom od 125 milijuna dolara, koja sada sudjeluje u proizvodnji softvera, tzv. kompozitnih aplikacija za NetWeaver i druge SAP-ove platforme. Naši partneri, neovisni proizvođači softvera, sistem integratori i drugi, pomažu nam, zapravo, u premošćivanju sraza koji, ponekad, postoji između nas i krajnjih korisnika našeg softvera, budući da oni bolje poznaju lokalne prilike. No, sve se radi s više usredotočenosti na samo poslovanje, a manje na tehnologije.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum