SAP Global
SAP MAG 38, listopad 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SMB istraživanje: Bitka za očuvanje duše manjih i srednjih tvrtki u nastojanju da se ostvari optimalni rast

Prenosimo članak iz Bylinea u kojem Eric Duffaut, direktor EMEA News regije u SAP-u, piše o strategijama širenja i informatičkoj prednosti u doba globalizacije.
 
Odabrao: Marko Biljan, SAP d.o.o., marko.biljan@sap.com


Kretanja u trgovini i pristupi novim tržištima s velikim rastom u globalnom gospodarstvu, katapultiraju manje i srednje trvtke (SMB) u novu ligu u kojoj, u sve više zemalja, moraju konkurirati velikim tvrtkama. No, SMB tvrtke sada otkrivaju da globalizacija ima dvije oštrice: za svaku novu prigodu postoji i kolosalan novi izazov. Konsolidacijom nastaju veći, jači konkurenti. S porastom spajanja i preuzimanja, veliki rivali nastavit će, demonstracijom snage, izguravati manje igrače. Veći zahtjevi moćnijih klijenata i povećana cjenovna konkurencija karakteriziraju novo poslovno okruženje. SMB tvrtke se, također, moraju nositi sa zrelijim tržištima i manje naglim porastom potražnje nego u drugim regijama. Agilne tvrtke usredotočuju se na strategije za poticanje zemljopisnog širenja i profitabilan rast, ne gubeći, pritom, svoja jedinstvena obilježja ili „dušu" SMB-a. Riječ je o izazovu koji znači opstanak ili nestanak i ozbiljno ugrožava izglede tvrtki za daljnji rast.
 
Jedno novo istraživanje Economist Intelligence Unita (EIU) utvrdilo je da se u Europi manje i srednje tvrtke pribojavaju da će osobine koje su ih učinile uspješnima iščezavati usporedno s njihovim prerastanjem u veće subjekte, a to su sposobnost brzih promjena strategije (42%), bliskiji odnosi s klijentima (36%) i mogućnost robusne inovacije.

O tom izazovu govori i poslovni vizionar Peter Drucker koji u Teoriji poslovanja piše da većina pitanja koja se javljaju prilikom rasta poslovanja nisu posljedica lošeg ili, čak, pogrešnog postupanja. Po Druckeru, ona su posljedica toga što „pretpostavke na kojima je tvrtka izgrađena i na kojima funkcionira više ne odgovaraju stvarnosti.” Te pretpostavke obuhvaćaju tržišta, klijente, konkurente, tehnologiju, te vlastite slabe i jake strane tvrtke.
 
Najčešće navođena „oružja”, kojima SMB tvrtke u Europi mašu pred onim većim, u istraživanju Economist Intelligence Unita su prilagodljivost (51%), prisni odnos s klijentom (46%), veća cjenovna fleksibilnost (41%), dublje poznavanje lokalnih tržišnih uvjeta i specijalizacija za kvalitetu proizvoda i usluga (40%), te niži troškovi poslovanja (36%).

No, s novim prigodama za širenje na novu klijentelu, proizvode i regije dolazi i rast koji napreže sustave, pretpostavke poslovanja i sposobnost brzog reagiranja na tržišne promjene. Držanje koraka s rastom tvrtke jedna je od najznačajnijih varijabli za SMB.
 
Prevelik, prebrz rast predstavlja veliki izazov za ostvarivanje i održavanje konkurentnih prednosti. Stoga je glavni prioritet za uprave i menadžere definiranje optimalnog stupnja rasta radi uravnoteženja širenja s potrebama klijenata, da se izbjegnu lomovi.
 
U vrijeme kada je brzina presudna, 42% europskih ispitanika, u istraživanju EIU-a, kaže da je sposobnost brzog izvršavanja strategije atribut koji će, s najvećom vjerojatnosti, slabiti usporedno s njihovim rastom. No, brzina i prilagodljivost ne moraju se žrtvovati na oltaru veličine.
 
Da bi se postigao optimalni rast, ove tvrtke trebaju ekonomičnu, otvorenu, integriranu i prilagodljivu informatičku platformu za brzu potporu kod promjene prioriteta poslovanja, te za praćenje i usklađivanje rasta s operativnom učinkovitosti i ostvarenjima. Uz pravilna informatička rješenja za potporu strategijama rasta, SMB tvrtke će moći zadržati svoje jedinstvene prednosti pred većim konkurentima i izjednačiti uvjete prilikom nastupa na povećanom broju tržišta.
 
Primjer iz prakse
Muntons je dobavljač slada i sladnih sastojaka za svjetsku industriju hrane i pića, i izrastao je u značajan međunarodni subjekt. U sklopu vlastitog rasta, tvrtka se namjeravala preobraziti iz tradicionalnog proizvođača u tvrtku koja može preživjeti i uspijevati na globalnom tržištu kojim upravlja potražnja. Uprava je shvatila da ključ za pretvaranje u tvrtku okrenutu kupcima leži u opskrbnom lancu, sposobnosti da se stvori predodžba o potražnji u izravnom kontaktu s tržištem te da se to onda pretoči u spoznaje i postupke u sklopu opskrbnog lanca, kako bi bili sigurni da se proizvode pravi proizvodi u pravim količinama za pravodobnu isporuku kupcima. U posljednje tri godine, pomoću rješenja mySAP All-in-One, Muntons je objedinio svoje razne odjele i ostvario tržišno poboljšanje s velikim povećanjem pravodobnosti i cjelovitosti isporuka. U roku od godinu dana, Muntons je smanjio broj dana do naplate potraživanja, s naslova prodaje po kvartalu, s 55 na 42, čime je tvrtka ostvarila znatne uštede troškova.
 
To je samo jedan od primjera koji pokazuje da SMB tvrtke više nisu prisiljene činiti kompromise zbog demokratizacije i pojednostavljivanja informatičke tehnologije. Danas manje i srednje tvrtke imaju pristup i preuzimaju informatičku infrastrukturu i alate koji su nedostajali prijašnjim generacijama.
 
Postoji li, dakle, nova paradigma za SMB, usporedno s agresivnim tijekom globalizacije? Otvara se čitav novi svijet poslovanja u kojem je informatička tehnologija transformativni poslovni katalizator. Rukovoditelji manjih i srednjih tvrtki jasno vide prijeku potrebu za informatičkom tehnologijom radi omogućavanja rasta, izoštravanja njihove konkurentnosti kroz omogućavanje novih modela poslovanja, njegovanje bliskog odnosa s klijentima, unaprjeđenje odnosa s dobavljačima i integraciju s ekosustavom klijenata, dobavljača i partnera.
 
Istraživanje pokazuje da 6 od 10 SMB tvrtki u Europi, (u SAD 8 od 10), vidi informatičku tehnologiju blisko usklađenu s poslovnom strategijom. Europa brzo smanjuje zaostatak i to uveliko zahvaljujući manjim i srednjim tvrtkama. No, ti pragmatični predvodnici su, s punim pravom, zahtjevni kada je riječ o nabavi hardvera i softvera.
 
U doba globalizacije, manje i srednje tvrtke žele platforme za kolaborativne poslovne procese. One će im pomoći da održe i sačuvaju sposobnost da ostanu prilagodljive i sposobne reagirati tako da njihove racionalno dimenzionirane tvrtke mogu parirati onim velikim brzinom svjetlosti i s većom prilagodljivosti, te pratiti i usklađivati rast s operativnom učinkovitosti.
 
I dok se bitka za očuvanje njihove duše nastavlja, već je Platon rekao da je „duša čovjeka besmrtna i neuništiva.” Uz korištenje informatičke tehnologije za učinkovito upravljanje rastom, u doba globalizacije, možda se isto može reći za SMB tvrtke!

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum