SAP Global
SAP MAG 40, prosinac 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Tips & Tricks: Pozicija i širina kursora

Više informacija o korištenju, proceduri, poziciji i širini kursora te kreiranju screen shotova...

Pripremio: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com
Korištenje
Možete promijeniti sljedeće početne postavke kursora:

  • Poziciju kada odaberete polje unosa pomoću klika miša ili taba
  • Širinu
  • Prikaz u listama tako da kursor označava:
    • Samo jedan znak
    • Cijelu kolonu

Procedura
Da biste promijenili postavke kursora, odaberite ikonicu layout izbornika Opcije...Kursor.
Pojavljuje se sljedeći dijaloški prozorčić:

Pozicija kursora


Postavka

Funkcija

Označi poziciju kursora u polju TABom (Note Cursor Position in Field at TAB)

Uključeno (On): postavlja kursor točno na ono mjesto gdje ste posljednji puta kliknuli u polju unosa.
Isključeno (Off): postavlja kursor na početak polja unosa.

Postavi kursor na kraj teksta  (Position Cursor to End of Text)

Uključeno (On): postavlja kursor na kraj teksta, u polju unosa, kada kliknete desno od teksta.
Isključeno (Off): postavlja kursor točno na mjesto klika.

Odabir teksta u polju za izmjenu (Selecting the text in Editfield)

Odabire i označava tekst kada tabom dođete do polja unosa. Bilo koji unos u ovo polje počistit će sadržaj polja.

Kursor u listama (Cursor in Lists)

Uključeno (On): označava samo jedan znak.
Isključeno (Off): označava cijelu kolonu.

Leaving content frame

Entering content frame 
Kreiranje sličica zaslona (Screen Shots)

Korištenje
Možete štampati sadržaj bilo kojeg SAP prozora.
Preduvjet
Radite na 32-bitnom Microsoft Windows operativnom sustavu.
Procedura
U standardnoj traci s alatima, odaberite ikonicu layout izbornika Hardcopy.

Početna postavka je printer naveden za vaš PC, štampa se sadržaj prozora.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum