SAP Global
SAP MAG 41, sije�anj 2007.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Sve vrijednosti standardnog SAP-a, ali za puno manju cijenu

SAP All-in-One ERP je od standardnog SAP ERP rješenja jeftiniji za 30% od cijene licenci i za 10 do 20% jeftiniji u odnosu na cijene konzultantskih usluga.

Razgovarao: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.t-com.hr

SAP u ponudi ima novo ERP rješenje za hrvatsko tržište, oblikovano upravo za tvrtke manje i srednje veličine. Riječ je o prethodno konfiguriranom poslovnom informacijskom sustavu oblikovanom u skladu s najboljim svjetskim i hrvatskim poslovnim praksama te sa svim funkcionalnostima koje su potrebne za moderno poslovanje. Po čemu se SAP All-in-One ERP razlikuje od standardnog mySAP ERP rješenja i o prednostima toga softvera razgovarali smo s Ivanom Belićem, Product managerom zaposlenom u SP d.o.o., koji je bitno pridonio dizajnu hrvatske verzije prvog SAP-ovog rješenja za manje i srednje tvrtke.

SAP MAG: Što je to SAP All-in-One ERP? O kakvom je rješenju, zapravo, riječ?

Belić: Već samo ime prilično dobro opisuje proizvod. SAP All-in-One ERP je inovativno, pretkonfigurirano poslovno-informacijsko rješenje koje uključuje sve temeljne funkcionalnosti potrebne za funkcioniranje moderne hrvatske tvrtke. Osim same tehnologije, inovativna je i metodologija implementacije koja se razlikuje od tradicionalnog SAP pristupa. Kako je riječ o najboljim svjetskim i hrvatskim poslovnim praksama, od korisnika tog softvera očekuje se da prihvati koncept samog rješenja i da implementira predefinirane poslovne procese. Takav pristup bitno ubrzava i pojednostavnjuje samu implementaciju, a SAP procjenjuje da se na taj način rješenje može implementirati u roku do dvanaest tjedana. To omogućuje vrlo precizno definiranje svih troškova vezanih uz uvođenje rješenja, te smanjuje cijenu i rizik na minimum.

SAP MAG: Kojem segmentu tvrtki je namijenjen taj softver?

Belić: Po funkcionalnostima uključenima u obuhvat rješenja, i po metodologiji implementacije, rješenje je, prvenstveno, namijenjeno za manje i srednje tvrtke. Također, velike tvrtke mogu koristiti taj tip rješenja za svoje manje podružnice ili tvrtke kćeri, a s obzirom da je SAP apsolutno otvorena platforma, integracija s ostalim informacijskim sustavima tvrtke je jednostavna.

SAP MAG: Navedite glavne funkcije SAP All-in-One ERP rješenja?

Belić: Funkcionalnosti koje su uključene u paket su financije, kontroling, nabava i skladišno poslovanje, prodaja i distribucija, proizvodnja, kontrola kvalitete i upravljanje ljudskim resursima.

SAP MAG: Što biste istakli kao glavne prednosti toga rješenja?

Belić: Glavne prednosti SAP All-in-One ERP su, prije svega, u tome što je riječ o standardnom SAP rješenju. To, preciznije, znači integriranost svih poslovnih procesa koji se nalaze u sklopu rješenja, veću brzinu i jednostavnost same implementacije i, naravno, bitno nižu cijenu. U odnosu na standardno mySAP ERP rješenje, SAP All-in-One ERP je jeftiniji za 30-ak posto od cijena licenci, a kada je riječ o cijenama konzultantskih usluga, uštede su bitno veće. Međutim, ono što je bitno naglasiti je da se implementacijom SAP All-in-One ERP rješenja korisnika kvalificira rješenju, a ne rade se prilagodbe rješenja korisniku, jer je rješenje, kao što sam već rekao, dosta pretkonfigurirano.

Ivan Belić, Product Manager, SAP d.o.o.

Ivan je završio Ekonomski fakultet u Osijeku, a trenutno se nalazi na Poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Završio je gotova sva dostupna SAP-ova školovanja, te je sudjelovao na ključnim SAP-ovim tehnološkim i poslovnim konferencijama. Autor je brojnih tehnoloških projekata i programa, te kreator i arhitekt Netweaver platforme. Aktivno sudjeluje u inovativnim strateškim projektima sa ciljem korištenja svih tehnoloških dostignuća i napredaka (RFID; Mobile Apllication, XML SAP Interface, SAP Enterprise Portal...), a sa svrhom unaprjeđenja poslovanja i poslovnih rezultata. Ivan se u SAP vratio iz Plivinog GBS-IT-a gdje je s radom započeo 2005. godine. Svoj rad posvetio je poslovnom projektiranju za novu SAP-ovu inicijativu All-In-One, te se usredotočio na korisnike manjih i srednjih tvrtki. Jedan je od stvaralaca Netweaver platforme te sukladno tome blisko surađuje s novom SAP-ovom tehnološkom bazom - SAP NetWeaverom - koja ima težište na upravljanju poslovnim procesima i njegovoj integraciji, poslovnoj inteligenciji, integraciji ljudi i aplikacijskoj platformi. Ivan ima više od 10 godina iskustva s raznim informatičkim tehnologijama, od Unixa do Windowsa. Glavni interesi su mu integracija poslovnih procesa i tehnologije, uz iskorištavanje SAP-ove platforme NetWeaver i modela najbolje poslovne prakse kojega SAP uspješno koristi zadnjih godina.

SAP MAG: Na kojoj platformi je razvijen SAP All-in-One ERP?

Belić: SAP All-in-One ERP razvijen je na temelju standardnog mySAP ERP 2005 paketa, koji koristi SAP NetWeaver razvojnu platformu. To je korisno zbog toga što su kompetencije potrebne za implementaciju, standardne SAP kompetencije. Konkretno, to znači da na hrvatskom tržištu nije potrebno tražiti neke posebne konzultante za implementaciju SAP All-in-One ERP rješenja. Samo rješenje je fleksibilno, pa tvrtkama koje brzo rastu i razvijaju se pruža mogućnost nadogradnje dodatnim mySAP ERP 2005 funkcionalnostima koje nisu uključene u obuhvat samog SAP All-in-One ERP paketa. S obzirom da se SAP NetWeaver nalazi u pozadini i tog rješenja, povezivanje s partnerima je jednostavno, a elektronička razmjena poslovnih dokumenata uskoro će postati standard i u Hrvatskoj.

  SAP MAG: Tko je taj softver lokalizirao prema hrvatskom zakonodavstvu, jeziku i ostalim specifičnostima?

Belić: Za lokalizaciju je bio zadužen SAP tim našeg partnera, Globalni poslovni servisi-IT d.o.o., koji je posao napravio izuzetno kvalitetno. Korištena je njemačka verzija SAP All-in-One ERP paketa jer je najsličnija hrvatskom zakonodavstvu, a i funkcionalno je najviše zadovoljavala naše potrebe.

SAP MAG: Tko je SAP All-in-One ERP certificirao i koji su uvjeti certifikacije morali biti zadovoljeni?

Belić: SAP All-in-One ERP paket rješenja morao je proći kroz zahtjevan proces testiranja i, na kraju, certificiranja od strane SAP Best Practices, posebnog SAP tima smještenog u Walldorfu, specijaliziranog upavo za taj tip rješenja. Paket je morao zadovoljiti tehničke i funkcionalne zahtjeve koje je SAP tim definirao, a, također, načinjena je i velika količina dokumentacije, namijenjena konzultantima i krajnjim korisnicima.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum