SAP Global
SAP MAG 41, sije�anj 2007.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Standardizacija IT sustava vraća ulaganja i ubrzava poslovanje

Zamjena heterogene informatičke arhitekture integriranim poslovnim rješenjem donosi konkretne uštede u konkretnom vremenu. Forrester tvrdi da se za pet godina vraća 35% ulaganja.

Pripremio: Robert Gelo, gelo@privredni-vjesnik.hr

Je li uvođenje standardizirane platforme dobar potez za manje i srednje tvrtke koje nazivamo zajedničkim imenom SME (Small and Medium Enterprise)? To pitanje, koje posve sigurno zaokuplja sve veći broj menadžera u tvrtkama iz SME sektora, u svom najnovijem izdanju postavlja mjesečnik SAP INFO. Problem, naime, leži u strahu da ograničeni budžeti manjih i srednjih tvrtki ne mogu podnijeti integraciju raznovrsnih IT sustava u cjelovitu arhitekturu koja će optimizirati poslovanje i, na kraju, donijeti uštede i povrat ulaganja.

Opsežan odgovor na postavljeno pitanje daje analitička kuća Forrester koja je tijekom 2006. godine provela istraživanje "The Total Economic Impact of Standardizing on the SAP Platform – Focus: Small to Mid-Sized Enterprise". Rezultati tog istraživanja prilično su optimistični kada je riječ o stvarnim mogućnostima korištenja ERP sustava u SME sektoru. Forrester, naime, procjenjuje da standardizacija IT sustava u SME tvrtkama, u prosjeku, donosi 35%-tni povrat ulaganja (ROI) u pet godina.

"Prema informacijama prikupljenim u razgovorima s predstavnicima pet malih, odnosno srednjih tvrtki koje koriste SAP-ova rješenja, utvrđeno je da tvrtke koje su standardizirale svoje poslovanje mogu ostvariti benefite u obliku uštede temeljem konsolidacije i poboljšane učinkovitosti, transparentnosti i vidljivosti", navodi se u Forresterovom istraživanju.

Povrat od dva milijuna godišnje
Osim spomenutog zaključka o 35%-tnom povratu ulaganja u razdoblju od pet godina, Forrester je utvrdio da korištenje SAP rješenja smanjuje ukupan trošak tehnologije te unapređuje proizvodnju i djelotvornost.

Temeljem podataka o pet kompanija, Forrester je stvorio model tipične američke SME kompanije u kojoj radi tisuću djelatnika, ima distribuciju na tržištima širom svijeta i 150 milijuna USD godišnjeg prometa. Prema Forresteru, takva kompanija ulaže 5,8 milijuna USD u SAP rješenja koja donose benefite od 7,8 milijuna. Prema tome, ostvaruje se dva milijuna USD godišnje uštede.

Nadalje, Forrester je pretpostavio da takva kompanija ima pet zasebnih IT sustava: za financije, upravljanje inventarom, ljudske resurse, i ostale. Ti sustavi su integrirani u jednu cjelinu zbog dijeljenja informacija, što predstavlja izazov u smislu održavanja i razvoja. Pored toga, kompanija je poduzela akvizicije koje su dodatno komplicirale IT sustav zbog spajanja različitih IT platformi. Unutar same kompanije došlo je do promjene u IT menadžmentu i nametnuto je smanjenje IT troškova. Istovremeno, kompanija želi standardizirati procese u različitim tehnološkim područjima. Svi ovi scenariji predstavljaju tipičnu situaciju u današnjoj brzorastućoj SME kompaniji.

kliknite za veću sliku

Odakle dolazi povrat ulaganja u SAP rješenje? Prema Forresteru, najveći dio, 58% od procijenjenih 35% povrata, dolazi od uštede na licencama jer se one sada plaćaju samo jednom dobavljaču. Naime, u slučaju ovakve organizacije, licenca za svako IT rješenje košta oko 300 tisuća USD godišnje, što znači da totalna ušteda na licenciranju, po Forresteru, iznosi oko 1,5 milijuna godišnje.

Jednostavnost jednako štednja
Smanjenje broja zaposlenika predstavlja još jednu mogućnost uštede i u 35%-tnom ulaganju sudjeluje s 26%. Prema Forresteru, "tvrtke mogu na temelju konsolidacije redundantnih sustava smanjiti potrebe za operacijama i podrškom". Smanjenje broja zaposlenika ne podrazumijeva otpuštanja jer se uštede mogu postići kontroliranim porastom zapošljavanja i premještanjem djelatnika na bolja radna mjesta.

Uštedu donosi i pojednostavljenje IT sustava, odnosno korištenje samo jednog IT rješenja. Otklanjanje potrebe za integracijom različitih IT sustava i usklađivanjem podataka, u Forresterovoj procjeni povrata ulaganja, sudjeluje s 8%.

Može se uštedjeti i zbog manjih troškova edukacije, nabave hardvera i poboljšanja vođenja financija. Osim toga, Forrester primjećuje da će više uštedjeti one tvrtke koje mogu brže uvesti standardizaciju, odnosno promjene poslovnih procesa.

Forrester navodi da je prije opisanih ušteda potrebno poduzeti ulaganje u standardizaciju IT sustava, a tijekom vremena benefiti se povećavaju u odnosu na troškove. Za standardizaciju IT sustava potrebno je predvidjeti plaćanje softverskih licenci, planiranja i implementacije, podrške i održavanja sustava, te servisa i edukacije.

Integracija poboljšava poslovne procese
Kako priča o povratu ulaganja u standardizaciju IT sustava u tvrtkama manje i srednje veličine ne bi bila samo teoretska, SAP INFO opisuje primjer međunarodne grupe W.O.M. WORLD OF MEDICINE AG, koja je svoj IT sustav integrirala u okviru SAP All-in-One rješenja. Ta tvrtka proizvodi medicinske uređaje i najpoznatija je po svojim proizvodima za minimally invasive kirurgiju, namijenjenu minimalnim zahvatima, koji izazivaju najmanju štetu i omogućavaju kratko vrijeme oporavka pacijenta.

Prije uvođenja SAP All-in-One rješenja, W.O.M. je mapirao procese proizvodnje, upravljanja kvalitetom računovodstva i usluga putem softverskih rješenja koja su organski rasla tijekom vremena. Pojedina rješenja bila su povezana sučeljima što je zahtijevalo velike napore za održavanje sustava. W.O.M. je, potom, poduzeo temeljitu evaluaciju raznih softverskih rješenja nakon koje je odabrao SAP All-in-One rješenje partnerske SAP-ove tvrtke All for One Systemhaus. Objašnjenje ovakvog odabira je da SAP All-in-One najviše odgovara potrebama W.O.M. grupe te da se može dalje razvijati u skladu s potrebama poslovanja i na najnovijim dostupnim tehnologijama.

Implementacija je potrajala šest mjeseci, a potom je integrirani softver poboljšao svakodnevne poslovne procese, od računovodstva preko proizvodnje do upravljanja kvalitetom. Primjerice, integracija upravljanja kvalitetom i odnos s korisnicima ubrzala je proces reklamacija proizvoda, omogućila izravnu aktualizaciju stanja na skladištu i otklonila redundanciju podataka. Novo rješenje je poboljšalo proces međunarodne standardizacije financijskih podataka, koji je za ovu grupu izuzetno važan zbog ambicija na globalnom tržištu.

Izvori:
Can SMEs Standardize Their Platform without Breaking the Bank?
Standardized Processes Reduce Costs

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum