SAP Global
SAP MAG 44, travanj 2007.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Knjiga koja se čita najmanje dvaput

U drugom dijelu predstavljanja knjige Enterprise SOA-a, detaljnije ćemo se osvrnuti na teme koje obrađuje. Preporučujemo da knjigu pročitate bar dvaput: prvi puta poput romana, od korica do korica, a onda, nakon toga, pokušajte u njoj pronaći odgovore na probleme iz vaše svakodnevne prakse.

Piše: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.htnet.hr

Knjiga Enterprise SOA-a podijeljena je u šest cjelina, šest temeljnih koncepata uslužno orijentirane arhitekture, a svaka od tih cjelina dodatno je razložena na nekoliko poglavlja s razradom više pojedinosti. Svako poglavlje napisano je vrlo pregledno, u formatu pitanja i odgovora, kako bi čitatelj što brže mogao pronaći rješenje problema s kojim se susreo u svom svakodnevnom radu. Knjigu Enterprise SOA možete čitati poput romana, stranicu po stranicu, od početka do kraja. Tu metodu preporučili bismo za «prvo čitanje». Posebno ako se, do sada, niste suočili s konceptom uslužno orijentirane arhitekture. Međutim, i u slučaju da vam SOA nije nova, preporučili bismo vam da knjigu pročitate od korica do korica. Tako ćete steći uvid u njezinu strukturu što će vam pomoći u brojnim «drugim čitanjima». Ta će čitanja uslijediti u svim onim slučajevima kada u stvarnoj situaciji, bez obzira jeste li menadžer ili informatičar, dođete do točke kada će vam zatrebati neko «brzo» rješenje.

ESA u svijetu informatičke tehnologije
Prvi dio knjige naslovljen je The Context of ESA. U njemu su predstavljeni novi načini promišljanja informatičke tehnologije i dani su naputci o pripremama uvođenja uslužno orijentirane informatičke infrastrukture u nekoj tvrtki. Započinje se sa, svojevrsnim, «povijesnim» uvodom. On govori o silama tržišta, koje su dovele do rađanja tog novog koncepta u poslovnom računalstvu. Autori, zatim, navode niz istraživanja primjene koncepta u stvarnim situacijama i tvrtkama temeljem kojih tumače poslovnu vrijednost Enterprise SOA arhitekture. U ovom dijelu knjige još se raspravlja i pitanje organizacijskih promjena kroz koje će, nužno, proći svaka tvrtka ako se odluči na primjenu ESA arhitekture.

Gradnja poslovnih ekosustava
Drugi dio, Conceiving a Vision of ESA, govori o tehničkim aspektima uslužno orijentirane informatičke infrastrukture. Tu se navode tehnički koncepti i detaljno se razlažu svi aspekti ESA arhitekture. Raspravlja se o i načinu kojim je SAP stvorio svoj poslovni ekosustav, posebno kroz podsustave korisničke i partnerske mreže. To je nešto što svaka tvrtka može «emulirati» u svojoj korisničkoj i partnerskoj mreži. Drugi dio završava poglavljem u kojem se razlaže problematika primjene ESA arhitekture.

Repozitorij vlastitih usluga
Treći dio, Consuming Services, čitatelju objašnjava kako kreirati usluge s dodanom poslovnom vrijednosti i kako je danas nužno da svaka tvrtka stvori repozitorij vlastitih usluga toga tipa. Primjer stvaranja jedne takve usluge, i slučaj koji pokazuje kako se čak i s izravnim konkurentom može osmisliti suradnja i stvoriti zajednička, obostrano vrijedna usluga, opis je projekta «Mendocino». Riječ je o suradnji SAP-a i Microsofta koja je rezultirala sučeljem gdje se SAP aplikacijama može pristupiti izravno iz Microsoft Office programa. Poglavlje završava s brojnim primjerima uporabe ESA arhitekture u raznim tvrtkama iz raznih industrija.

Gradnja aplikacija s dodanom vrijednosti
Četvrti dio knjige, naslovljen Composing Services, govori o izradi aplikacija temeljem usluga. Posebno se obrađuju analitičke funkcionalnosti i naglašava zašto je potrebno uvećati poslovnu vrijednost kompozitnih aplikacija. U središnjem poglavlju ovoga dijela knjige daje se pregled alata koji služe za izradu tih posebnih aplikacija. Na kraju se još navode načini kojima se, uporabom SAP NetWeaver platforme, mogu poboljšati funkcije u aplikacijama.

Usluge na raznim platformama
Peti dio, Creating Services, započinje početnicom iz danas popularne filozofije «web servisa», a nakon toga autori slikovito objašnjavaju kako to primijeniti u praksi – daju odgovor na pitanje kako se tehnologije web servisa mogu koristiti u izradi specifičnih modula koji će dovesti do poboljšavanja svakodnevnog poslovanja. To se obrađuje temeljem dviju platforma: ABAP i Java.

Upravljanje, ESA i standardi, te sigurnost
Šesti, i posljednji, dio knjige Enterprise SOA, posvećen je upravljanju sustavima uslužno orijentirane informatičke arhitekture, a ima naziv Controling Services. U tom poglavlju riječ je o tome kako će taj novi koncept utjecati na načine upravljanja informatičkim sustavima u tvrtkama, dakle u samim svakodnevnim operacijama. Na samom kraju, obrađene su i teme sigurnosti, te standardizacije.

Rješavanje problema metodom pitanja i odgovora:

Svako poglavlje knjige Enterprise SOA napisano je u u formatu pitanja i odgovora kako bi čitatelj što brže mogao pronaći rješenje problema s kojim se susreo u svom svakodnevnom radu. Evo deset pitanja po našem izboru:

*Prema kojim načelima treba promišljati dizajn poslovnog informatičkog sustava?
*Ako dizajn IT sustava izvedemo načelima ESA arhitekture, što to, zapravo, znači za naše poslovanje?
*Što o SOA arhitekturi kažu analitičari?
*Na što točno mislite kada kažete «poslovni procesi»?
*Kako ESA omogućuje modeliranje i inoviranje poslovnih procesa?
*Kako SAP pomaže partnerima i korisnicima u prihvaćanju ESA arhitekture?
*Što su to web usluge i kako se one primjenjuju u poslovanju?
*Što je dovelo do nastanka SOA arhitekture?
*Kako se tvrtka može nositi s radikalnim promjenama?
*ESA arhitektura gledana dugoročno i u svjetlu povrata investicije?

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum