SAP Global  SAP MAG svibanj 2007.
 
     
     
   

Jedanaest osobina koje bi trebali imati uspješni informatički menadžeri

Da biste uspjeli kao informatički menadžer i usmjerili karijeru u rukovoditeljsku sferu, potrebne su vam vrlo specifične osobine, njih 11, da budemo precizni. Od procjene potreba, do stvaranja tima, ta umijeća su vam neophodna da biste bili uspješni u svom poslu.

Odabrao i pripremio: Marko Biljan, SAP d.o.o., marko.biljan@sap.com

Prenosimo iskustva informatičkog menadžera i direktora za informatičku tehnologiju s dvadesetogodišnjim stažom, koji se tehnološkom profesijom bavi više od 30 godina. Za to vrijeme upoznao je puno dobrih informatičkih menadžera i nekolicinu izvrsnih. Također, upoznao je i priličan broj slabih menadžera.

Prema njemu, 11 je osobina koje moraju biti temeljnim sposobnostima svakog informatičkog menadžera koji želi uspjeti u karijeri. Netko će, možda, ustvrditi da je broj tih osobina veći, ili da postoje i druge koje su jednako važne, no temeljem dugogodišnjeg iskustva informatičkog mendžera iz primjera, smatramo da su ovo one najbitnije osobine, neophodne današnjim informatičkim menadžerima.


1. Sposobnost procjene potreba
Svi informatički menadžeri trebaju znati procijeniti potrebe svojih tvrtki jer je to vezano za njihove tehnološke zadaće. Nije važno na kojoj ste razini, morate biti u stanju otkriti koje su stvarne potrebe i problemi, tako da možete raditi na “pravim stvarima.” Preveliki broj menadžera načini "standardni popis" jer se ne trude otkriti ciljeve i opipljive probleme tvrtke. Razvijanje sposobnosti za brzi pristup tehnologiji, za vaše područje stručnosti, stavlja vas u položaj veće odgovornosti. Menadžeri koji razvijaju inicijative koje "promašuju metu", jer im nedostaju izrazita umijeća procjene, koštaju tvrtke stotine tisuća dolara. Procjena tehnoloških potreba igra veliku ulogu u poticanju napredovanja vaše karijere.

2. Sposobnost stvaranja vizije
Da biste predvodili, morate identificirati vašu metu i za vaše zaposlenike stvoriti viziju kamo želite doći. Da biste predvodili, trebate preuzeti odgovornost i tim usmjeriti prema željenom odredištu. Menadžeri koji znaju potaknuti i artikulirati viziju svojih zaposlenika mogu postići velike stvari jer će ih ljudi slijediti. Prijenos vizije govori onima oko vas da postoji središnja točka i da ste vi odlučni dovesti organizaciju na konkretno odredište.

3. Sposobnost izrade plana
Kada su jednom sigurni kamo žele dospjeti, uspješni menadžeri znaju kako će razraditi plan temeljem kojega će to ostvariti. To znači izbor pravih prioriteta u određenoj situaciji i izradu planova koji su agresivni ali ostvarivi. Planiranje je bitno za menadžera koji “visoko leti”, no prevelik je broj onih koji ne planiraju. Umjesto toga, oni reagiraju, čime postižu puno manje od onoga za što je organizacija sposobna. Raspolaganje sposobnosti izrade plana, koji obuhvaća nadređene i neposredne ciljeve tvrtke, stavlja vas u položaj veće odgovornosti. Planiranje podrazumijeva proaktivnost nasuprot reaktivnosti.

4. Sposobnost stvaranja tima
Uspješni menadžeri znaju važnost stvaranja tima koji raspolaže umijećima na bitnim područjima. Uspješni menadžer mora znati kako će poboljšati postojeći tim, ali i kako će stvoriti potpuno novi. Svaki dobar menadžer ima sposobnost stvoriti pravi tim za aktualna pitanja i zna predvidjeti što će u budućnosti biti potrebno da taj tim bude spreman za nove izazove. Uspješni menadžeri učinkovito izgrađuju karijere drugih ljudi. Oni razumiju važnost karijere i koriste njezino stvaranje kao alat za razvijanje jačeg tima, sposobnog za samostalniji rad.

5. Sposobnost usredotočenja sredstava
Usredotočenje informatičkog osoblja, novca i tehnoloških sredstava na ključne prioritete tvrtke od bitnog je značaja za postizanje uspjeha. Tehnološka sredstva moraju se usredotočiti na inicijative koje su usklađene s potrebama i ciljevima tvrtke, te ostvarivati rezultate na produktivan, racionalan način. Karijerno orijentirani ljudi, na bilo kojoj razini, razumiju potrebu za snažnim usredotočenjem.

6. Sposobnost implementacije mentalnog sklopa "usluživanja korisnika"
Visoka razina usluge prema korisnicima najbitnija je za svaku informatičku organizaciju. Uspješni menadžeri stvaraju kulturu koja na prvo mjesto stavlja korisnika i njegove potrebe, bez obzira jesu li korisnici unutrašnji ili vanjski. Uspješni informatički menadžeri znaju da je razlog njihove karijeru što su ljudima potrebni tehnologija i prateće usluge koje im oni pružaju, te stoga, uspješni informatički menadžeri izgrađuju izvrsne odnose s korisnicima.

7. Sposobnost vođenja projekata
Ključno u svakom poslu informatičkog menadžera je da organizacija može ostvariti projektne inicijative na predvidiv i racionalan način. Učinkovita disciplina u vođenju projekata mora biti ključna svakom menadžeru koji želi postići uspjeh. Bez obzira na smjer vaše karijere, izrazita umijeća vođenja projekata povećat će vaše mogućnosti.

8. Sposobnost provedbe procesa upravljanja promjenama
Tehnologija, po svojoj naravi, zahtijeva brzu promjenu. Svaki informatički menadžer treba biti u stanju razumjeti kako učinkovito provesti promjenu, bez obzira je li riječ o zamjeni računala, dogradnji sveukupne mreže ili izradi i instalaciji novog softvera. Izostanak učinkovitog upravljanja promjenom onemogućit će svakog menadžera.

9. Sposobnost predvodništva i motivacije
Informatičke organizacije neće učiniti puno ako nisu motivirane. Informatički menadžeri, koji znaju stvoriti značajan zamah pomoću jakih predvodničkih i motivacijskih tehnika, uvijek postižu više od onih koji to ne znaju. Angažiranje drugih da obave posao ključno je umijeće neophodno za uspjeh u menadžmentu.

10. Sposobnost učinkovitog komuniciranja
Uspješni menadžeri znaju komunicirati na različitim razinama s različitim ljudima. Više nego ikada, uspješnost u karijeri izrazito ovisi o učinkovitim komunikacijskim umijećima. Prijenos poruke do tehničkog osoblja, i netehničkih korisnika, sposobnost učinkovitog upravljanja očekivanjima, te raščišćivanje problema i statusa projekta s višim rukovodstvom, neophodne su vještine čiji izostanak mnogim menadžerima priječi ostvarivanje većeg uspjeha. Informatički menadžeri s najuspješnijim karijerama su oni koji znaju učinkovito komunicirati na svim razinama: sa zaposlenicima, sa sebi ravnima, s unutrašnjim i vanjskim klijentima, s prodavateljima, te s višim rukovodstvom.

11. Sposobnost praćenja i mjerenja ostvarenih rezultata
Važno je odrediti ciljeve i biti u stanju mjeriti napredovanje. Uspješni menadžeri uspostavljaju specifična mjerenja koja, njima i drugima, pokazuju koliko dobro organizacija funkcionira, te pružaju povratnu informaciju koja im pomaže u usmjeravanju na pitanja za poboljšavanje rezultata organizacije.


Zaključak
Najbolji menadžeri, kao i oni s najuspješnijim karijerama, raspolažu svakim od gore navedenih umijeća, te njihova sposobnost izlazi izvan okvira tehničke organizacije i tvrtke za koju rade.

Postoje, doduše, i druga umijeća i karijerne osobine koje pomažu u napredovanju i postizanju uspjeha, kao što je proaktivan rad, razvijena umijeća provedbe zacrtanog i sposobnost  uspješnog pregovaranja s prodavateljima. No, kada zagrebete u temeljne sposobnosti informatičkog menadžera s uspješnom karijerom, obično se pokaže ovih 11 osobina.

Izgradnja uspješne karijere informatičkog menadžera jedan je od najizazovnijih pothvata u svakoj tvrtki, jer se ta uloga stalno mijenja i pod kritičkim je pogledom svih. Razvijanje svake od 11 osobina, kao temeljnih sposobnosti osobe, pomoći će u postizanju puno veće razine uspješnosti i dovest će do stupnja veće karijerne odgovornosti.