SAP Global
SAP MAG 48, rujan 2007.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP World Tour '07 – SAP-ovi stručnjaci

Saznajte više o SAP-ovim stručnjacima koji će vam svaki u svojoj domeni i odvojenim predavanjima omogućiti da se bolje upoznate sa SAP-ovim rješenjima

Pripremila: Renata Čupić, renata@sortis.hr

IVAN BELIĆ, Product Manager za SAP All-In-One, SAP d.o.o.. Ivan je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, a trenutno se nalazi na Poslijediplomskom studiju također u Zagrebu. Završio je gotova sva dostupna SAP-ova školovanja, te je sudjelovao na ključnim SAP-ovim tehnološkim i poslovnim konferencijama. Autor je brojnih tehnoloških projekata i programa, te kreator i arhitekt Netweaver platforme. Aktivno sudjeluje u inovativnim strateškim projektima sa ciljem korištenja svih tehnoloških dostignuća i napredaka (RFID; Mobile Apllication, XML SAP Interface, SAP Enterprise Portal...), a sa svrhom unaprjeđenja poslovanja i poslovnih rezultata. Ivan se u SAP vratio iz Plivinog GBS-IT-a gdje je s radom započeo 2005. godine. Svoj desetogodišnji rad posvetio je poslovnom projektiranju za novu SAP-ovu inicijativu All-In-One, te se usredotočio na korisnike manjih i srednjih tvrtki. Jedan je od stvaralaca Netweaver platforme te sukladno tome blisko surađuje s novom SAP-ovom tehnološkom bazom - SAP NetWeaverom - koja ima težište na upravljanju poslovnim procesima i njegovoj integraciji, poslovnoj inteligenciji, integraciji ljudi i aplikacijskoj platformi. Ivan ima više od 10 godina iskustva s raznim informatičkim tehnologijama, od Unixa do Windowsa. Glavni interesi su mu integracija poslovnih procesa i tehnologije, uz iskorištavanje SAP-ove platforme NetWeaver i modela najbolje poslovne prakse kojega SAP uspješno koristi zadnjih godina.

LAZAROS LAZARIDIS, SAP EMEA NEWS Operations Team za SAP NetWeaver/Business Process Platform i voditelj NetWeaver razvojnog tima, SAP Grčka. Završio je magistarski studij za računalna i elektronička znanja na Sveučilištu u Budimpešti, Mađarska te u Patrasu u Grčkoj. Svoju karijeru u SAP-u u Grčkoj započeo je 2004. godine kao pretprodajni stručnjak za NetWeaver uvodeći tehnologiju SAP-a u tržište koje je potpuno poslovno orijentirana. Nakon svega deset mjeseci izvanrednih rezultata promoviran je u pridruženog člana EMEA Netweaver tržipta kao podrška pretpordajnim i razvojnim poslovnim procesima te aktivnostima u Turkoj, Balkanu i Srednjem istoku. Početkom 2006. godine postaje punopravni član tima zadužen za NetWeaver razvojne procese. Prije dolaska u SAP radio je u najvećem veleprodajnom lancu Makro Cash & Carry, te u grčkom uredu Oraclea.

DRAŽEN BLAGEC, Retail Hub, SAP d.o.o.. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa poslovnim aplikacijama usmjerenih na logistiku i skladištenje. Sustavno usklađivanje aplikacija sa hrvatskim zakonima i potrebama korisnika rješenja, osiguravaju mu stručnost i stjecanje praktičnih znanja i vještina u SAP okruženju. Formalno znanje stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu - smjer matematike, a specifična znanja logistike osigurali su mu brojni SAP-ovi tečajevi.

BORIS TUTIĆ, Retail Hub, SAP d.o.o.. Posjeduje vrhunsko znanje s područja porezno-računovodstvene tematike, a osobito robno-materijalnog dijela poslovanja trgovačkih društva. Nakon završenog Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, upisuje poslijediplomski studij na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu s temom financije poduzeća te priprema obranu magistarskog rada. U 12-godišnjem radu sustavno je unaprjeđivao svoje znanje s područja projektiranja aplikacija za financijsko poslovanje trgovačkih društava, integraciji poslovnih sustava u maloprodajne sustave raznih tvrtki te prilagodbi poslovnih softvera specifičnostima hrvatskog zakonodavstva.

ELAINE DRUMMOND, Direktorica globalnog marketinga za rješenja SAP Public Sector, SAP UK. Kao direktorica tima zadužena je za specifične potrebe državnog vodstva i vlada. Svoj rad fokusirala je na razvoj tržišta i njezina je glavna uloga u pripremanju SAP-a da na pravilan način odgovori na sve specifične potrebe javnog sektora diljem svijeta, a posebice u smjeru kreiranja vrijednosti javnog sektora i utjecaja na lokalna gospodarstva. Upravo ta fokusiranost dolazi od njezinog 20-godišnjeg iskustva u radu s javnim sektorom. Njezina snaga unutar SAP-ove zajednice za javni sektor je usmjerena na mogućnosti kreiranja inovacija i funkcionalnosti za korisnike, te razmjena studija slučaja koja su donijela poboljšanje izvođenja poslovnih sustava i doprinos ukupnoj efikasnosti. Prije dolaska u SAP radila je u tvrtki Cognos, gdje je bila nositeljica projekata javnog sektora. Vodila je i razvojni tim u tvrtki BEA, a nekoliko je godina provela u Oracleu gdje je bila zadužena za poboljšanje prodajnih procesa i razvoj poslovanja unutar javnog sektora.

NUNO SARAMAGO, Business Development Manager SAP EMEA. Odgovoran za regionalno ostvarenje prodaje platforme SAP NetWeaver. Prije te menadžerske funkcije, radio je na razvoju mySAP portala i mobilne infrastructure u SAP-u u Portugalu. Njegovom radu na SAP portalu prethodilo je iskustvo rada na portuglaskom my.SAP.com portalu u kojem je odgovoran za internu i vanjsku promociju novih SAP-ovih proizvoda. Bio je nositelj brojnih projekata i kreirao je velik broj studija slučaja. U SAP je došao 1999. godine kao arhitekt poslovnih rješenja za sve tehnološke platforme.

 

 

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum