SAP Global  SAP MAG sijeďż˝anj 2008.
 
     
     
   

Poslovanje i informatika: Pravi odnos

Zašto bi poslovanje i informatika bili međusobno suprotstavljeni? Ciljevi su im, u konačnici, isti. Postoje načini za spajanje perspektive i pristupa, u korist oba sektora.

Pripremio: Marko Biljan, marko.biljan@sap.com

Informatika i poslovanje često nailaze na probleme u pozitivnom približavanju, jer im se temelji bitno razlikuju. Njihove naravi dovode do sukoba koji se desetljećima osjeća u svim  tvrtkama.

Informatika funkcionira na pretpostavci definiranog polazišta s poznatom krajnjom točkom; to je strukturiran svijet orijentiran na procese. Poslovanje, na drugom kraju spektra, funkcionira u fluktuirajućem i promjenjivom okruženju. Rijetko postoje jasno označeni putokazi koji bi se mogli slijediti kod izrade planova i donošenja odluka; poslovanje se odvija u nestabilnim, neizvjesnim, složenim i višeznačnim okolnostima.

Ovisno o veličini i kulturi tvrtke, narav problema između informatike i poslovanja može se znatno razlikovati. Ključna pitanja obuhvaćaju sljedeće:

Slabosti u angažmanu: slabo umijeće rukovođenja, nesporazum oko značenja angažmana, te pomanjkanje angažmana zaposlenika tvrtke.

Slabosti u komunikaciji: poslovni rukovoditelji i informatički zaposlenici ne govore istim jezikom, te se ne mogu složiti oko zamisli i izvršenja unutar tvrtke.

Izazovi suradnje: slaba suradnja između pojedinih službi tvrtke radi njezine dobrobiti, zbog komunikacijskih prepreka i zatvorenosti službi.

Odnos između informatike i poslovanja dubok je i intenzivan zbog same njegove naravi – jedno ne može postojati bez drugoga. Taj odnos stvara probleme tijekom cijelog ciklusa životnog vijeka nekog projekta, te produbljuje podjelu između informatike i poslovanja.

Nažalost, postoji jasni diskontinuitet u definiranju angažmana. Što, zapravo, znači angažman? Taj se pojam često koristi za opis načina na koji se ljudi združuju u sklopu nekog društvenog ili poslovnog pothvata. U rukovođenju i menadžmentu poslovnih organizacija (uključujući informatiku) strateški angažman presudan je skup praktičnih postupaka koji preoblikuju ljude, energiju, zamisli i planove u načine ponašanja i funkcionalnosti kojima se, potom, ostvaruju rezultati.

Angažman je više od svijesti o nečemu, više od razumijevanja ciljeva poslovanja i načina na koji ih se namjerava ostvariti. Svi zaposlenici tvrtke moraju biti strateški angažirani, s težištem na usmjerenju i dugoročnim ciljevima. Premda to nije nova zamisao, te je opisivana u mnoštvu publikacija, puno ju je teže ostvariti nego što bi se očekivalo. Jasno je da sve poslovne jedinice moraju usvojiti opću poslovnu strategiju kako bi se osiguralo da su svi na istoj valnoj dužini.

Rješenje za informatiku i poslovanje ide puno dalje od pukog osiguranja da svi ključni sudionici budu nazočni na sastancima za planiranje strategije. Ono seže dalje od shvaćanja da će prikaz osnovne zadaće tvrtke riješiti problem angažmana. Problemi usklađivanja informatike i poslovanja mogu se razriješiti usklađivanjem triju glavnih elemenata angažmana vezanih uz informatiku:

Smišljeno učenje i otkrivanje: obuhvaća prihvaćanje stvarnosti da ne postoji uzročno-posljedična veza koja je unaprijed zadana; pojedinci će reagirati i učiti u hodu. Ljudi moraju biti voljni raditi bez udobne sigurnosti, te prihvaćati određeni rizik da će na tom putu biti i neočekivanih događaja.

Odgovornost za napredovanje: iziskuje emotivnu, tehničku, društvenu i ekonomsku predanost pojedinaca, koji će se smatrati odgovornima za napredovanje poslovanja. Predanost pospješuje osjećaj pripadnosti, koji promiče ideju da su pojedinci dio nečega što će pokrenuti promjenu u tvrtki. Ljudi osjećaju odgovornost za rad i međusobnu ovisnost u cilju ostvarivanja uspjeha.

Učinkovita suradnja i integracija: u interesu stvaranja nove ekonomske ili tehničke vrijednosti, ljudi moraju surađivati. Suradnja i integracija povezuju ljude unutar i izvan kućica organigrama, te konvencionalnih granica tvrtke, koristeći talent na svim razinama i potičući učinkovitu komunikaciju.

Informatika se dobro drži na mnogima od tih područja, jer raspolaže fizičkim alatima koji su neophodni za ostvarivanje rezultata. Unutar granica informatičke funkcije, zaposlenici rade u timskim okruženjima koja potiču učenje, osiguravaju odgovornost putem pregleda i provjera, te iziskuju suradnju i integraciju radi osiguranja funkcioniranja dovršenog proizvoda kako je planirano. Ti elementi tvore temelje za uspješnost informatike. Oni povezuju strategiju, kulturu, resurse i strukturu uspješnih tvrtki.

Zanimljivo je da su ta tri ista elementa osnovni uzrok mnogih sukoba između informatike i poslovanja. Kada se ta tri elementa unaprijede i/ili primijene, ključni problemi mogu se otkloniti. Smišljeno učenje i otkrivanje promiču se primjenom vođenja promjena i tehnika upravljanja rizikom, uz uvažavanje vrijednosti povećanja znanja kao resursa.

Predanost i odgovornost za napredak mogu se mjeriti redovitim međusobnim pregledima, kao i konačnim uspjehom ili neuspjehom projekta. Učinkovita suradnja i integracija mogu koristiti niz alata, kao što je intranet ili sustav upravljanja znanjem.

Angažman je koncepcija o kojoj se često raspravlja, ali se rijetko definira i postiže. On je temelj za iskorištavanje resursa i uspjeh, te vodi prema strateškoj nabavi i implementaciji. Informatika i poslovanje imat će isprepletenu ulogu u tom strateškom uspjehu, ako se angažman postigne pomoću glavnih elemenata smišljenog učenja i otkrivanja, predanosti i učinkovite suradnje.