SAP Global
SAP MAG 54, velja�a 2008.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Usklađeno djelovanje poslovanja i informatike

Povećanje produktivnosti i smanjenje troškova tradicionalne su zadaće informatičke tehnologije. No, u današnje vrijeme traži se da tehnologija bliskije surađuje s poslovanjem, što mnoge informatičke službe u tvrtkama navodi na preispitivanje njihove uloge.

Pripremio: Marko Biljan, marko.biljan@sap.com

Uloga informatičke službe se mijenja. Rukovoditelji informatičkih službi u tvrtki i stručnjaci za informatičku tehnologiju ne brinu više samo za poštivanje zakonskih smjernica, zaštitu poslovnih podataka i ažurno praćenje troškova. Sve više moraju usmjeravati svoje strategije prema poslovnim ciljevima i razvijati ih kako bi zadovoljili zahtjeve menadžmenta. To su zaključci istraživanja The Economist Intelligence Unit (EIU): „Great Expectations: The Changing Role of IT in the Business” (Velika očekivanja: promjena uloge informatike u poslovanju), u kojem je ispitano 288 menadžera iz 58 zemalja.

Podijeljena mišljenja
Očekivanja su velika. 83% ispitanih menadžera smatra da će njihovi informatički stručnjaci dati važan doprinos rastu prodaje u sljedeće tri godine; njih samo 62% istoga su mišljenja. Razlike u očekivanjima, između informatičkog i poslovnog sektora u Europi i Aziji, osobito su velike. U Sjevernoj Americi ta je razlika samo 3%, u Europi, pak, 13%, a u azijsko-pacifičkoj regiji 23%.
Konkretno, na razini menadžmenta percepcija informatičke tehnologije kao pokretača rasta stoji i pada s dostupnosti aplikacija koje podupiru donošenje odluka, kao što su analitički program ili alati za planiranje asortimana i evidenciju zaliha. Samo polovica ispitanika današnjoj informatičkoj službi daje doprinos uspješnosti poslovanja. Postoji sumnja da relevantni sustavi još uvijek nisu rašireni u primjeni, ili da se njihova vrijednost potcjenjuje.

Prijelaz Rubikona
Osim informatičkih stručnjaka i vodeći menadžeri u bliskoj budućnosti očekuju preorijentaciju informatičke tehnologije. Uz optimalizaciju poslovnih procesa i smanjenje troškova, informatika također treba preuzeti i strateške zadaće koje će, u konačnici, povećati prihod. Drugim riječima, poslovanje i informatika sve više srastaju u jedno. Ti pomaci u paradigmi, međutim, kao da još nisu svakome doprli do svijesti.
Koji je najbolji način usklađivanja informatičkih resursa i poslovnih ciljeva? Spomenuto istraživanje predlaže nekoliko pristupa. Jedna mogućnost je decentralizacija informatičkog odjela pridruživanjem relevantnih informatičkih službi pojedinom području poslovanja, čime se one organizacijski konsolidiraju, te se skraćuju informacijski i servisni kanali. Ta koncepcija zahtijeva mješovite projektne timove sastavljene od sistemskih stručnjaka i donositelja poslovnih odluka koji međusobno blisko surađuju.
Jedna trećina ispitanika istraživanja smatra da će u sljedećih pet godina centralizirana informatička služba u tvrtki biti prošlost; postotak informatičkih menadžera koji tako misle još je veći. To bi značilo da su odbrojani dani specijaliziranog softverskog inženjera; budućnost pripada svestranim stručnjacima koji kombiniraju poznavanje poslovanja i informatičku tehnologiju.

Interdisciplinarnost
To preispitivanje ima osobito velike implikacije u kadrovskoj politici tvrtke. Mnoge od njih sada traže da novi zaposlenici raspolažu dubinskim poznavanjem poslovnih procesa i tehničkih znanja. Stuart Werner, direktor informatičke službe američkog poduzeća Footstar za maloprodaju obuće, kaže: “Otkad na infrastrukturnim projektima zapošljavamo stručnjake verzirane i u informatičkoj tehnologiji i u poslovanju, postižemo bolje rezulate većim brzinom.”
Rukovoditelj informatičke službe ima ključnu ulogu u uspostavi partnerstva između poslovne i informatičke stragije. Informatički rukovoditelj kao član uprave tvrtke – to bi, uskoro, trebalo postati uobičajeno.

Istraživanje EIU o ulozi informatike
Velika očekivanja: promjena uloge informatike u poslovanju
Anketa koju je proveo The Economist Intelligence Unit, istraživačka i savjetodavna tvrtka izdavačke grupacije The Economist, obuhvatila je 288 menadžera iz 58 zemalja. 49% ispitanika bili su direktori, informatički menadžeri ili financijski direktori. 40% ih je bilo iz Europe, 30% iz Sjeverne Amerike i 30% iz Azije. Odabirom sudionika pokušao se uravnotežiti omjer predstavnika informatičke djelatnosti i drugih područja menadžmenta. Istraživanje su naručili Capgemini, Cisco Systems i SAP, a obuhvatilo je 17 djelatnosti.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum