SAP Global  SAP MAG veljaďż˝a 2008.
 
     
     
   

Koristite sljedećih šest tehnika za izgradnju tima za velike dosege

Timovi za velike dosege čaroban su ali rijedak spoj pravih ljudi, procesa i okruženja. Oni rade puno učinkovitije i imaju puno veću produktivnost nego li većina drugih timova. I što je najbolje, izuzetno je zabavno i motivirajuće raditi s njima.

Odabrao: Marko Biljan, marko.biljan@sap.com

Postoje neke zajedničke karakteristike timova za velike dosege. Poznavanje tih karakteristika može vam pomoći da svoj tim pokrenete u tom smjeru.

Zadajte zajedničke ciljeve. Timovi ne mogu ostvarivati velike dosege ako svi njihovi pripadnici ne teže istim zajedničkim ciljevima. Čak i ako pripadnici vašega tima obavljaju različite zadaće, obično možete ispisati skup ciljeva koji će ih sve obuhvatiti. Tim po mogućnosti treba i nagrađivati prema ostvarivanju tih zajedničkih ciljeva.

Uspostavite kvalitetne interne radne procese. Ne možete dosljedno izrađivati kvalitetne proizvode ili pružati kvalitetne usluge ako imate nekvalitetne radne procese. Tim za velike dosege ima skup internih procesa kao okvir za postupke i reakcije pripadnika tima u konkretnim uvjetima. Na primjer, ako se jave problemi, oni znaju koje će tehnike za rješenje problema upotrijebiti. Ako klijent/korisnik zatraži promjenu specifikacija, pripadnici tima znaju koje će postupke za promjenu opsega primijeniti.

Usadite kvalitetnu radnu etiku. Ovo se vjerojatno podrazumijeva samo po sebi. Timovi za velike dosege rijetko tvore okruženja u kojima se ljudi žale na opterećenost poslom ili se pripadnici tima žale na radne navike drugih pripadnika tima. Timovi za velike dosege nalaze izazov u svojemu radu i predano rade na izvršenju svojih zadaća u skladu s očekivanjima.

Pazite da svatko bude usredotočen. Tim za velike dosege usredotočen je na neposredne ciljeve i konkretne zadaće i zna kako ih ostvariti. Njegove pripadnike ne zaokupljaju glasine ni mućke ili spletke. Oni se ne bave ogovaranjem. Ne troše više vremena na kukanje nego li na rad. Oni znaju što se od njih očekuje i daju sve od sebe da to i ostvare.

Težite uravnoteženoj kombinaciji ključnih znanja. Tim za velike dosege ima sva znanja  potrebna za obavljanje posla na kojemu radi. Pripadnici tima imaju znanja koja su potrebna s tehničkog stajališta, kao i pravu kombinaciju znanja temeljnih na specifičnim ulogama. Na primjer, teško je imati tim za velike dosege kad svatko želi biti vođa tima. Ako neke od tih „vođa” tražite da umjesto vođenja tima zasuču rukave i prihvate se konkretnog posla, možda neće imati odgovarajuća znanja ili motivaciju neophodnu za uspjeh tima. U timu za velike dosege ljudi znaju svoje jake i slabe strane, ali su prema potrebi spremni raditi i izvan svojega užega područja.

Njegujte uzajamno poštovanje. Pripadnici timova za velike dosege obično se međusobno slažu i dragi su jedni drugima. Uzajamno se poštuju i imaju povjerenja da drugi rade jednako marljivo kao i oni. Pomažu drugim pripadnicima tima kad im je to potrebno, znajući da će pripadnici tima u slučaju potrebe učiniti isto za njih.