SAP Global
SAP MAG 55, o�ujak 2008.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Presudna uloga projektnog menadžmenta

Presudna uloga projektnog menadžmenta
Projektni menadžment, posljednjih godina, postaje značajna, ako ne i ključna, funkcija svakog kvalitetnog menadžmenta i ostvarivanja profitabilnosti. Danas je gotovo nezamislivo da u svim sferama poslovnog i osobnog djelovanja ne koristimo bar dio projektnog menadžmenta. Veliki broj stručnjaka slaže se s činjenicom da dobar projektni menadžment u tvrtkama može biti presudan za uspješnost upravljanja, djelovanja i razvoj. O kvalitetnom projektnom menadžmentu ovisi uspjeh tvrtki, te njihov opstanak u dinamici i konkurentnosti tržišta.

Pripremila: Renata Čupić; renata@sortis.hr

STRATEŠKA ULOGA SAP PROJEKTNOG MENADŽMENTA
SAP-ova vodeća pozicija na svjetskim ljestvicama nije slučajna. Projektni menadžment u SAP-u ima stratešku ulogu i zato mu se pridaje osobita pozornost. SAP Projektni menadžment dio je SAP Field Services koji pomaže postizanju projektnih ciljeva na vrijeme i unutar budžeta uz istovremeno zadovoljavanje svih kvalitativnih pokazatelja. Premda su svjetska iskustva u projektnom menadžmentu iznimna, Hrvatska svjetske trendove i potrebe lokalnog tržišta prati kvalitetno. To potvrđuje veliki broj stručnjaka koji se zapošljavaju u SAP-u, ali i kod velikog broja SAP-ovih korisnika (ne zaboravimo da prema posljednjim podacima nezavisne analitičke kuće IDC, SAP ima 30% udjela na tržištu, što mu i dalje osigurava vodeću poziciju). S jedne strane, ovakva situacija snažnog zapošljavanja kvalitetnih stručnjaka osigurava pravodobno i kvalitetno izvođenje upravljanja tvrtkom, procesima i projektima. S druge strane, tržište postaje zrelije, kvalitetnije i spremno preuzimati izazove koji mu se svakodnevno nameću, a da se poslovni procesi nastavljaju nesmetano odvijati.

JASMINA HORVATIĆ, VODEĆA STRUČNJAKINJA PROJEKTNOG MENADŽMENTA
U SAP-u, ulogu voditeljice projektnog menadžmenta ima Jasmina Horvatić, koja ima 10 godina iskustva u projektno orijentiranim tvrtkama. Formalnom izobrazbom, certifikacijom, Jasmina je potvrdila status vodeće stručnjakinje koja, osim teorije, posjeduje i zavidnu praksu. Kroz svoju profesionalnu karijeru, Jasmina je uspješno provodila poslovne procese u vodećim hrvatskim tvrtkama kao što su Lura, T-Mobile, DaimlerChrysler Leasing Croatia, Europapress Holding, Elektrokontakt, i brojnim drugima.

Razgovarala: Renata Čupić; renata@sortis.hr

SAP MAG: Kada ste se pridružili SAP-u i koje je Vaše područje odgovornosti?
Horvatić: SAP-u sam se pridružila u prosincu 2007. godine kao voditeljica projekta. S obzirom da je cilj SAP-a povećanje kvalitete izvođenja projekata na našem tržištu, jedna od mojih zadaća je i podrška partnerima i korisnicima u području projektnog menadžmenta. Također, SAP želi postati referentno mjesto gdje će se svi moći obratiti, sa svim pitanjima vezanima uz metodologiju vođenja projekata, tj. ASAP-om, kojemu je cilj izvođenje projekata u zadanom vremenu i budžetu.

SAP MAG: Kakva su iskustva SAP Projektnog menadžmenta kod korisnika?
Horvatić: SAP Projektni menadžment je izuzetno važan dio svakog projekta, čiji nedostatak može dovesti do negativnih posljedica kao što su produženo vrijeme trajanja projekta i povećani troškovi. Pravilno strukturiran projekt omogućava postizanje projektnih ciljeva na vrijeme i unutar budžeta uz istovremeno zadovoljavanje svih kvalitetnih pokazatelja. Praksa je pokazala da su na svim projektima, koji su imali pravilno postavljen projektni menadžment od početka do završnih faza, sudionici projekta, od kupca i njegovih krajnjih korisnika do konzultanta, imali vrlo visoko zadovoljstvo na kraju projekta. Rezultat je bila sposobnost kompanije da u kratkom vremenu postigne ciljana poslovna poboljšanja. Isto tako, na projektima gdje se projekt menadžment zanemarivao i smatrao redudantnim, rezultati su, vrlo često, bili kaotična implementacija koja je, gotovo uvijek, probijala sve rokove i izazivala dodatni stres na obje strane.

SAP MAG: Kako biste ocijenili tržište projektnog menadžmenta?
Horvatić: Projektni menadžment je praksa koja se u Hrvatskoj sve više razvija, prije svega, zahvaljujući projektima i kompanijama vezanima, na neki način, uz IT i komunikacije, čije je samo poslovanje u svojoj biti projektno. Kompanije kao što su Microsoft, IBM, SAP, VIP, Ericsson, Siemens, T-Mobile i ostale iz branši osnivaju vlastite Project Management Office kako bi i samo poslovanje unutar kompanija vodili projektnim metodologijama. U Hrvatskoj postoji i ogranak PMI koji je aktivan na okupljanju projektnih menadžera u Hrvatskoj, te organizaciji seminara i edukaciji sadašnjih i budućih voditelja projekta. Zanimanje projektnog menadžera nije nešto što se može naučiti u školi kao disciplina, već obuhvaća niz vješina i znanja koje osoba mora posjedovati što, na neki način, predstavlja izazov, dok, istovremeno, na tržištu postoji velika potražnja za tim ljudima.

SAP MAG: Što su specifičnosti SAP Projektnog menadžmenta?
Horvatić: SAP projektni menadžment je usredotočen, prvenstveno, na što kvalitetnije izvođenje projekata implementacije SAP-ovih poslovnih rješenja. Metodologija koja se koristi, ASAP (Accelerated SAP), razvijena je u suradnji s najboljim svjetskim praksama i kompatibilna je s PMI metodologijom. Svi projektni menadžeri, koji se bave implementacijom SAP rješenja, koriste ovu metodologiju jer ona pomaže i ubrzava samu implementaciju pomoću već gotovih predložaka temeljenih na najboljim svjetskim praksama i iskustvu, deliverablesa koji prate svaku fazu, testnih procedura i detaljnog vođenja kroz svaku fazu projekta. Cilj SAP-ovog projektnog menadžmenta je, također, i postizanje poslovnih ciljeva kompanije i njezin razvoj na zdravim temeljima. Isto tako, SAP-ov program edukacije, certificiranja i razvoja metodologije osigurava da naši projektni menadžeri znaju o čemu govore, a svoje iskustvo potvrđuju sudjelovanjem na mnogobrojnim projektima širom svijeta.

SAP MAG: Možete li izdvojiti neki projekt u Hrvatskoj na kojem ste radili?
Horvatić: Svaki je projekt, na neki način, poseban, to je kao kada majku pitaju koje joj je dijete najdraže, sva se vole podjednako, jer čak i oni koji su bili teški iz njih izlazimo pametniji. Naš je posao konstantno učenje i usavršavanje, koji su prepuni izazova. Spomenula bih tri projekta na kojima sam najviše napredovala i koji su mi bili najveći izazov, svaki zbog svojih razloga. Na projektu implementacije logistike u EPH sudjelovala sam od faze ponude, ugovaranja do samog završetka, te kasnije ugovora o podršci i upgradea na 6.0 verziju. Ono što je ostavilo najveći dojam je tim ljudi, internih konzultanata i pozitivna atmosfera koja je trajala tijekom cijele suradnje. To ne znači da je situacija bila idealna, postavljali su se mnogi izazovi, ali konačni rezultat bio je fenomenalan za obje strane. Drugi je projekt DaimlerChrysler Leasing Hrvatska. On je bio vrlo stresan jer je tijekom faze konceptualnog dizajna zamijenjen cijeli projektni tim i koncepcija implementacije. Međutim, usprkos tome, a najviše zahvaljujući izvrsnom odnosu s kupcem i njegovim trudom tijekom implementacije, projekt je uspješno priveden kraju. To je projekt na kojem mi se još jednom potvrdilo koliko je bitan dobar i iskren odnos s kupcem. Ali, ono što bi definitivno istaknula kao moj osobni najveći izazov, i u konačnici uspjeh, projekt je implementacije SAP-ovog industrijskog rješenja za telekomunikacije u T-Mobile Hrvatska. Na taj sam projekt došla u kasnijoj fazi. Zadatak mi je bio da projekt, koji je kasnio u isporuci i na kojem je sudjelovalo nekoliko raznih domaćih i stranih dobavljača, a cilj mu je bio spajanje cijelog financijskog poslovanja jedne telekomunikacijske kompanije na jednom sustavu (billing, kupci – potraživanja, dobavljači), gdje su se, s tehnološke strane koristile, različite platforme, uspješno privedem kraju. Tu sam naučila važnost prave komunikacije i koordinacije, te, najvažnije od svega, integracije, i koliko je važno da svi koji sudjeluju u jednom procesu imaju isti cilj – uspješno isporučen projekt uz najvišu kvalitetu.

PREDNOSTI KORIŠTENJA SAP PROJEKTNOG MENADŽMENTA

Korištenje SAP Projektnog menadžmenta donosi značajne prednosti:

  • Povećavanje ROI-a smanjivanjem troškova implementacije i postizanje poslovnih benefita ranije.
  • Postizanje projektnih ciljeva unutar budžeta i zadanog vremena uz istovremeno zadovoljavanje kvalitativnih postavki.
  • Pružanje vodstva u razrješavanju otvorenih pitanja i rizika koji se pojavljuju za vrijeme projekta.
  • Pružanje savjeta temeljenih na poslovnim potrebama za vrijeme trajanja projekta.
  • Davanje taktičkih i strateških savjeta o aplikacijama, poslovnim procesima i e-poslovanju.

ASAP – SAP-ova METODOLOGIJA
Specifičnost SAP Projektnog menadžmenta je u metodologiji. Razlika između klasične projektne orijentirane metodologije i one SAP ASAP prikazana je u usporednoj tablici:

PMM

ASAP

Linearno predstavljanje PM procesa Linearno predstavljanje funkcionalnih/tehnickih zadataka
Kick-off svake faze Kick-off cijelog projekta
Povelja projekta podržava ici/ne ici odluku Detaljna Povelja projekta – kao PMM projektni plan
Poslovni slucaj je iznesen u Povelji projekta Unutar ASAP metodologije nema razvoja poslovnog slucaja
Projektni/fazni schedule elaboriran koristeci PMI Valni pristup Projektni schedule je samo jedan i mijenja se po potrebi
Definicija generickih zahtjeva služi svim tipovima projekta Konceptualni dizajn = Detaljno rješenje zahtjeva
Projektni plan je sveobuhvatni dokument Projektni plan je, zapravo, Projektni schedule
Strukturirani Lessons Learned pristup u svakoj fazi Neformalni Lessons Learned proces po fazama
Project & Customer Survey Process before project close No formal process/task for Project or Customer Surveys
Potreba za HR evaluacijom prije zatvaranja projekta Bez potreba za HR-om

O projektnom menadžmentu kroz rješenje za manje i srednje brzorastuće tvrtke, SAP Business All-in-One, i zanimljivostima iz svijeta projektnog menadžmenta, čitajte u sljedećim brojevima SAP MAG-a!

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum