SAP Global
SAP MAG 56, travanj 2008.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Edukacija za krajnje korisnike - (III. dio)

Posljednje dvije faze ciklusa provedbe edukacije krajnjih korisnika sastoje se od Poslovnih operacija i Upravljanja samom provedbom.

Pripremila: Renata Čupić, renata@sortis.hr

POSLOVNE OPERACIJE: UPRAVLJANJE PROCESIMA

Sa stajališta SAP-a, prijenos znanja i poslovne operacije u provedbenom ciklusu postaju jedinstvena cjelina. Obavljajući svakodnevne radne zadatke i poslove svaki zaposlenik istovremeno nastavlja s provedbom aktivnosti iz prethodne faze – prijenosa znanja dok prikupljaći i koristeći informacije stvara novu faze ciklusa – monitoring provedbe. Primjerice, tijekom obnašanja raznih radnih zadataka i poslovnih operacija vaša korisnička služba prikupljat će podatke koje ste u aplikaciji monitoringa provedbe naveli. Temeljem unesenih podataka ispravit će pogreške nastale oko specifičnih, učestalo ponavljanih pogrešaka i pripremiti upute kako određene probleme riješiti brzo, učinkovito i kvalitetno.

Također, istovremeno ćete upravljati znanjem koje ste kreirali na individualnoj i korporativnoj razini – što ponekad može biti iznimno složen proces. Upravo u ovoj fazi ciklusa provedbe edukacije postavit ćete informacije o tečajevima – kreirajući, modificirajući i prateći individualni plan edukacije svakog korisnika; upravljat ćete rasporedom, prisustvom; procjenjivat ćete rad, zalaganje i stečeno znanje; objavljivati informacije usko povezane s temom edukacije koju korisnik polazi. U ovoj fazi također ćete upravljat e-learning platformom te brojnim drugim upravljačkim aktivnostima, a s ciljem kvalitetnog i pravodobnog odvijanja edukacije.

Kako bi sačuvali korporativnu i osobnu prisebnost, stručnjaci koji su održali velik broj treninga i edukacija preporučuju korištenje tzv. sustava sveobuhvatnog upravljanja stečenim znanjem. Snažan sustav sveobuhvatnog upravljanja znanjem omogućava praćenje, upravljanje i provedbu korporativne edukacije na korporativnim i pojedinačnim razinama – a osobito je učinkovit tijekom ove faze ciklusa – upravljanje poslovnim operacijama. Ukoliko ste u mogućnosti integrirati ovaj sustav sa sustavom upravljanja ljudskim potencijalima vaši rezultati će biti odlični. Naime, korporativna edukacija nije odvojena od ključnih poslovnih procesa kojim se tvrtka bavi, ona postoji upravo kako bi razvijala poslovanje tvrtke i njome bi se trebalo upravljati kao sastavnim dijelom svih poslovnih procesa neke tvrtke. Ukoliko ste u mogućnosti integrirati provedbu znanja i monitoring izvedbe (primjerice: rezultati testova, sposobnosti, funkcionalnost provedbe znanja...) sa ostalim informacijama iz odjela upravljanja ljudskim potencijalima, olakšat će vam se vaša uloga predavača i osobnog upravljanja razvoja edukacije svakog korisnika. Ujedno će vam biti omogućena jasnija i točnija slika kvalitete i učinkovitosti provedbe edukacije u cjelini.

UPRAVLJANJE PROVEDBOM EDUKACIJE : ANALIZA POSTIGNUTIH REZULTATA

Posljedna faza ovog kontinuiranog, integiranog sustava donosi neka neočekivana pitanja. Prvo od njih je “Funkcionira li išta od navedenog?“ Drugo, još oštrije pitanje, se postavlja nakon što je provedba edukacije završila, a tvrtka pokušava analizirati uloženo u pripremu, trening, edukaciju i korisničku podršku.

Nažalost, donedavno, bilo je teško valjano odgovoriti na postavljena pitanja. U većini slučajeva, tvrtke su ovisile o istraživanjima ili upitnicima o zadovljstvu odnosno o procjeni na temelju kojih bi se utvrdilo je li itko naučio išta kroz edukaciju koju je pohađao. Problem s ovakvim pristupom proizlazi iz činjenice da informacije prikupljene na taj način daju jednokratnu ocjenu određenog trenutka – netom nakon odslušane edukacije. Naime, ocjena koju korisnik ili polaznik edukacije daje u formalno određenim obrascima urpavo nakon odslušane edukacije u suprotnosti je sa životnim ciklusima same provedbe i korištenja edukacije u stvarnim poslovnim procesima koji će tek nastupiti.  Dodatno tome, izvedba ili provedba edukacije nije fiksna stvar. Dešavale su se situacije u kojoj je polaznik edukacije krajnjih korisnika pokazao pri ispunjavanju analiza i upitnika odlične rezultate no stečeno je znanje tijekom stvarnih poslovnih procesa slabije primijenjivao smatrajući da je jednokratnim pokazivanjem znanja dao svoj dostatni angažman. Što vrijeme više prolazi faktori koji utječu na svakodnevno obavljanje radnih zadataka se mijenjaju i dešavaju se promjene, uvode se novi poslovni procesi. Ukoliko polaznici edukacije nisu primjenjivali stečeno znanje, stavljajući ga „pod tepih“ i ne primjenjujući ga, cijeli odjel neke tvrtke može biti ugrožen. Ignoriranje primjene stečenog znanja može imati i gori scenarij po cijelu tvrtku ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju propusti.

Drugi pristup koji se tradicionalno koristio ili se koristi u procjeni stečenog znanja i njegovog utjecaja na obavljanje svakodnevnih poslovnih procesa tvrtke je putem korisničke službe. Kroz korisničku službu bilježe se svi upiti oko specifičnih problema koji se dešavaju i pronalaze se načini kako nastale probleme učinkovito riješiti. No, ovdje je specifično, da bi neka situacija bila zabilježena i problem prepoznat kao i njegova rješenja, potrebno je da netko nazove i javi da određeni problem postoji. Naime, oni problemi koje korisnička služba ne primi odnosno ne zabilježi kao da niti ne postoje.

Cilj ove posljednje faze ciklusa provedbe edukacije krajnjih korisnika je ustvari vrlo jednostavan. Saznati što krajnji korisnici zaista čine. Sa pravilnim alatima možete istraživati kako korisnici djeluju međusobno te s postojećom tehnologijom koju koriste na svome poslu. Nove softverske tehnologije za upravljanje provedbom edukacije krajnjih korisnika omogućuju praćenje rada poslovnih procesa i korisnika, da li se stečeno znanje koristi, primjenjuju li kroisnici stečeno znanje u svakodnevnom obavljanju poslovnih procesa i rade li pritom pogreške. Jedino iz stvarnog, trenutnog upravljanja podacima možete dijagnosticirati probleme i raditi na njihovom rješavanju. Kada znate koje točno transakcije rezultiraju pogreškama i stvaraju blokade u provedbi poslovnih procesa možete poduzimati radnje kako bi ih ispravili. Ove spoznaje postaju ključni inputi za stvaranje novog stupnja razvojne strategije, procjene i samog kontinuiranog ciklusa provedbe edukacije zaposlenika.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum