SAP Global  SAP MAG svibanj 2008.
 
     
     
   

Dalmatinskom domišljatošću oplemenili SAP Business All-in-One

Posebna briga za korisnika i iskusan partner-implementator rezultirali su projektom instalacije SAP Business All-in-One platforme u kojem je nastalo nekoliko domaćih softverskih proizvoda s potencijalom da, jednoga dana, postanu integralni dio SAP-a.

Razgovarao: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.htnet.hr

O implementaciji SAP Business All-in-One platforme, koja je posebna jer je u njoj trebalo napraviti niz prilagodbi u poslovnom procesu proizvodnje, a zahtijevala je priličnu kreativnost korisnika i tvrtke implementatora, razgovarali smo s Draganom Sartom iz tvrtke Kamini Hoyan i Suzanom Rudak, direktoricom marketinga najvećeg SAP-ovog partnera u Dalmaciji, tvrtke Enel.

SAP MAG: Zašto ste se odlučili baš za SAP Business All-in-One?

Dragan Sarta: Među drugim rješenjima koje smo proučavali, kod SAP Business All-in-One najviše nam se svidio visok stupanj integracije poslovnih procesa. U našem svakodnevnom poslovanju upravo je povezanost svih, dakle, ne samo onih najvažnijih poslovnih procesa, izuzetno bitna. Ono što je presudilo je što SAP Business All-in-One ima jasno definirani poslovni proces planiranja proizvodnje. U starom poslovnom sustavu to nikako nismo mogli uspostaviti. U SAP Business All-in-One to je dobro riješeno. Koliko nam je to bilo bitno potvrđuje što smo sami produljili implementaciju toga modula, kako bismo ga oblikovali da savršeno dogovara našim potrebama.

SAP MAG: Kako je Enel odlučio postati SAP-ov partner?

Suzana Rudak: Enel ima vlastito ERP rješenje, kojime se bavimo već 17 godina. Međutim, u posljednje vrijeme vlastita proizvodnja softvera, njegovo održavanje i podrška postala je preskupa. Shvatili smo da gubimo korak s konkurencijom i, vezano s time, odlučili smo nešto učiniti.

SAP MAG: Koliko se vaših ljudi odlučilo baviti SAP platformom?

Suzana Rudak: Imamo 90 zaposlenih, a 20-ak smo specijalizirali za SAP. Imamo 2 kompletna tima tako da možemo istodobno izvesti i do 3 projekta implementacije SAP Business All-in-One. Godišnje smo u stanju načiniti 6 implementacija. To nam je plan i za sljedeću godinu, a 2010. godine bit ćemo u mogućnosti napraviti i više.

SAP MAG: Koliko je trajala sama implementacija SAP Business All-in-One u tvrtki Kamini Hoyan i Enel, te koliko je ljudi bilo angažirano s partnerske strane i od tvrtke korisnika?

Suzana Rudak: Intenzivno je radilo 8 ljudi koji su imali podršku još jednog tima iste veličine. Tvrtka Kamini Hoyan angažirala je 10 ključnih korisnika nove aplikacije.

Dragan Sarta: Prvo smo morali napraviti svojevrsnu reorganizaciju u samoj tvrtki, jer je SAP Business All-in-One rješenje koje je, do jedne mjere, strogo predefinirano. Zbog toga smo morali promijeniti cijeli postupak proizvodnje. Ta promjena izazvala je manji početni otpor kod zaposlenika, no sada su s tim promjenama svi zadovoljni.

SAP MAG: Koliko ste licenci uzeli?

Dragan Sarta: Uzeli smo 17 licenci. Tu su svi glavni moduli, a posebno smo se, kako sam već rekao, pozabavili modulima za proizvodnju i montažu, koji su nama bili najvažniji.

Suzana Rudak: Dodala bih da je u implementaciji u tvrtki Kamini Hoyan poseban problem bila izuzetno velika količina podataka koji su se morali digitalizirati i organizirati na nov način. Riječ je o tome da se sada o podacima mora razmišljati na sasvim nov način. To je bio, i još uvijek je, najveći dio posla. Nakon toga, sve će biti jednostavno.

SAP MAG: Kamini Hoyan su prije imali Enelovo rješenje?

Dragan Sarta: Ne, imali smo drugo rješenje jednog lokalnog proizvođača.

SAP MAG: Je li Enel mogao u SAP Business All-in-One uklopiti i neke od modula iz svog vlastitog ERP-a?

Suzana Rudak: Jedno takvo spajanje napravili smo kod modula za obračun plaća, a najviše intervencija bilo je u modulu za proizvodnju gdje postoji veći broj specifičnih aktivnosti po proizvodnim linijama. Tu se prati rad svakog radnika i ti podaci, s ostalim potrebnim parametrima, onda ulaze kao mjerila za obračun plaće. To je bila zanimljiva integracija.

SAP MAG: Osim tvrtke Kamini, koji bi korisnici Enelovog vlastitog ERP-a mogli najprije prijeći na SAP?

Suzana Rudak: Najbolje reference su nam u maloprodaji. Tu imamo veliki broj korisnika, kako na našoj lokalnoj, dalmatinskoj razini, tako i na razini cijele zemlje. Upravo prolazimo proces certifikacije SAP-ovog paketa za maloprodaju, pa ćemo, kada to dovršimo, moći izvoditi implementacije SAP Business All-in-One platforme u cijelom tom sektoru. Uz to, radili smo i neke projekte s tvrtkama kao što su FINA, Croatia osiguranje, pa ćemo SAP moći implementirati i u drugim industrijama.

SAP MAG: Što očekujete od SAP Business All-in-One?

Dragan Sarta: Imamo velika očekivanja u smislu kontrolinga kojim želimo postići veću učinkovitost samog poslovanja. Naravno, očekujemo povećati profitabilnost, a samu implementaciju SAP Business All-in-One promatramo i kao svojevrsnu pripremu za instalaciju CRM rješenja u doglednoj budućnosti, jer su naši kupci, uglavnom, jednokratni. Razmišljamo i o razvoju neki novih usluga koje prije SAP-a nismo mogli ponuditi.

SAP MAG: Postoji li nešto što sa SAP Business All-in-One rješenjem niste dobili, a trebalo bi vam?

Dragan Sarta: To bi bili neki novi servisi koje želimo razvijati, a nema ih u samoj platformi. Zato sada razmišljamo kako to napraviti. Nešto se može „dopisati“ na SAP Business All-in-One, a za neke servise morat ćemo potražiti druga rješenja.

SAP MAG: Kako ste financirali implementaciju SAP Business All-in-One?

Dragan Sarta: Uzeli smo leasing od IBM-a. To je standardna ponuda, a moram izdvojiti i podršku koju su nam i SAP i IBM u svemu tome pružili.

SAP MAG: Kakva su očekivanja Enela, kao SAP-ovog partnera?

Suzana Rudak: Na projektu s Kaminima Hoyan dobili smo i nekoliko novih ideja što se sve sa SAP-om još može napraviti. Tako sada radimo na jednom projektu integracije SAP-a s CAD/CAM platformama, što treba rezultirati poboljšanjem procesa proizvodnje, inovativnošću, bržom reakcijom.

SAP MAG: Ima li nešto u Enelovu portfelju softvera što se može „prodati“ SAP-u?

Suzana Rudak: Već smo tijekom izvedbe ovoga projekta napravili neke stvari, niz novih funkcionalnosti, koje bi se mogle ugraditi u sam SAP Business All-in-One ili koje nisu u samom SAP Business All-in-One osmišljene na takav način. Međutim, o tome zasad nismo razmišljali kao o posebnom proizvodu, već o ulogu u razvoj suradnje sa SAP-om. Jedan takav proizvod bit će naša aplikacija «PC kasa» koju specijaliziramo za SAP-ovo rješenje za maloprodaju.

SAP MAG: Prema vašoj procjeni, koliko u Dalmaciji ima tvrtki koje bi mogle uzeti SAP?

Suzana Rudak: Kada je SAP u pitanju, mi smo napravili svoje istraživanje tržišta. Ono je pokazalo da u našoj regiji ima 80-ak tvrtki koje su u stanju napraviti taj korak. Od tih 80, nešto više od polovice tvrtki moglo bi pristupiti procesu implementacije odmah, dok za ostale treba stanovita priprema.