SAP Global
SAP MAG 57, svibanj 2008.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Upravljanje rizicima: Izazovi i SAP rješenja

Drugi dio: Zahtjevi korisnika i poduzeća
Pripremio: Mario Semialjac, mario.semialjac@sap.com

Kako bi zaštitile vrijednost svojih brandova, tvrtke trebaju razviti sposobnost da “vide iza uglova”. Recentno istraživanje McKinseyja, otkrilo je da su opipljive, usredotočene aktivnosti učinkovitije u zaštiti branda. Takve aktivnosti podrazumijevaju razvoj proaktivne strategije za upravljanje rizicima, uz implementiranje snažne preventivne kontrole protiv “gorućih pitanja” kao što su curenje povjerljivih podataka, informacija o korisniku, nezgode povezane s radnim okružjem, financijske prijevare, itd. Ovi programi, zajedno s razvojnim, socijalnim i ekonomskim inicijativama, u konačnici, pripomažu izgradnji prepoznatljivog profila i ugleda poduzeća.

Slika A: Cilj upravljanja rizicima
Smatramo da poduzeća trebaju krenuti proaktivno u upravljanje performansama. Ona trebaju biti prilagođena rizicima poslovanja kako bi se i dalje, u budućnosti, mogla konkurentno natjecati.

Za rukovoditelja to znači sljedeće:
Upravljanje rizicima treba promatrati kao kritični dio upravljanja performansama. Rizike treba uzimati u obzir kao pomoć pri odlučivanju strategija poduzeća koje treba poduzimati (spajanja i akvizicije, investiranje u nove proizvode, itd.). Jednom kada je strategija postavljena, treba biti razvidno koji su najveći rizici za postizanje ciljeva poduzeća.
Temeljem novopostignute transparentnosti rizika u cijelom poduzeću, potrebno je ustrojiti pro-forme za što-ako analize i testiranja scenarija. Analize i testiranja već su unaprijed korigirani rizicima.
Koristi za rukovoditelje: smatramo da je novopostignuta transparentnost, prije svega, proaktivna. To je razlog zašto imamo najažurnije podatke o rizicima za rukovoditelja kao vizualne prikaze, prigodna izvješća i hitne obavijesti.

Za Risk Managere to znači:
Mogućnost korištenja podataka koji se trenutno nalaze u njihovim sustavima. Na taj način rizici se mogu automatski identificirati i pratiti.
Profesionalni tim za upravljanje rizicima konačno dobiva jedinstvenu platformu kako bi automatizirao procese upravljanja rizicima kroz raznovrsne sustave unutar poduzeća. GRC1 je iznimno široko područje, pa SAP ne može samostalno ponuditi cjelokupnu pokrivenost. Stoga smo omogućili otvoreni okvir za integriranje drugih sustava kako bismo pružili sveobuhvatni (end-to-end) proces vezan uz rizike uzduž proširenog eko-sustava, kojega osim poduzeća čine i korisnici, dobavljači, te partneri. Ovaj okvir uključuje čak i manualne procese. Umjesto opiranja kolaboraciji telefonom, e-mailom i spreadsheetovima, pruža se prilika da se automatski ugradi e-mail, Excel i Word u vaše procese za upravljanje rizicima.
Koristi za Risk Managere: ovakvim pristupom, Risk Manageri će biti u mogućnosti spriječiti rasipanje svoga vremena pri prikupljanju podataka, te će postati strateški savjetnici poslovnim odjelima.

Nositelji poslovanja:
Žele alate koji će im omogućiti da unaprijede performanse i izbjegnu glavne rizike. Cilj im je da pomognu pri ostvarenju upravljanja temeljenog na ciljevima (Management by Objective, MBO) umjesto da koriste neintegrirana pojedinačna rješenja.
Traže dostupne najbolje prakse za upravljanje rizicima, one na razini poduzeća i temeljene na ulogama. Stručnjaci za pojedina područja (LOB, Line of Business stručnjaci) mogu primiti smjernice koje im pomažu da: 1) identificiraju rizike koji se učestalo pojavljuju unutar njihova područja djelovanja, 2) pronađu potencijalne strategije izbjegavanja rizika, te 3) rade benchmark analize pretpostavki i utvrde proces praćenja rizika. Poduzeća mogu učiti iz vlastitih iskustava, koji su odgovori u određenim situacijama bili učinkoviti u prošlosti,  te izbjegavati činjenje iste pogreške dva puta. 
Koristi za nositelje poslovanja: LOB Manageri započet će preuzimati odgovornost i upravljati rizicima unutar svojih područja.

1) GRC – Governance, Risk and Compliance (Nadzor, upravljanje rizicima i zadovoljenje regulative).

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum