SAP Global
SAP MAG 61, rujan 2008.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

HrUSKo: Šansu vidimo u tome da „za iste novce dobijemo kvalitetniju uslugu“

Boris Draženović je na čelo Udruge koja okuplja korisnike SAP-ovih poslovnih rješenja, HrUSKo, došao u lipnju 2008. godine. Nedavno održani SAP World Tour, na kojem je HrUSKo prvi puta nastupio kao partner, bio je prilika za razgovor o planovima Udruge i suradnji sa SAP-om.

Razgovarali: Tatjana Vuletić; tatjana.katic-skot@inet.hr i Marko Biljan; marko.biljan@sap.com

SAP MAG: Nakon lipanjske skupštine, koji su ciljevi HrUSKo-a u nadolazećem razdoblju? Kada planirate da će doći do transformiranja Foruma u Udrugu?

Draženović: Transformaciju Foruma u Udrugu planiramo realizirati nakon godišnje skupštine HIZ-a, koja će biti u prosincu 2008., dakle početkom 2009. godine. Na lipanjskoj Skupštini odlučili smo da će ciljevi HrUSKo-a u sljedećem razdoblju biti:
- sve korisnike SAP-a u Hrvatskoj angažirati na aktivnom sudjelovanju u radu Foruma,
- uvesti godišnju članarinu za sve članove Foruma (kako bismo mogli sami financirati jedan dio naših aktivnosti),
- osvježiti web stranice novim sadržajem,
- organizirati jedan do dva godišnja stručna skupa iz domene rada Foruma,
- ukazivati na probleme, predlagati rješenja i davati nove ideje kako unaprijediti korištenje SAP sustava, i
- promovirati SAP kao informacijski sustav kod potencijalnih novih korisnika isticanjem konkretnih prednosti ostvarenih njegovom primjenom.  

SAP MAG: HrUSKo je dosad organizirao sedam stručnih skupova u cilju unaprijeđenja suradnje SAP korisnika u Hrvatskoj. Jesu li ti skupovi utjecali na podizanje kvalitete SAP implementacija i iskoristivost SAP poslovnih programa?

Draženović: Da, ti su skupovi pomogli u navedenim cijevima, ali smatramo da to nije bilo dovoljno. Zato nam je u planu podići kvalitetu rada HrUSKo-a u smislu intenzivnije suradnje s korisnicima SAP-a u Hrvatskoj, i kvalitetnije suradnje sa SAP Hrvatska. Uz to, namjera nam je proširiti rad Udruge započinjanjem suradnje s tvrtkama i osobama implementatorima SAP-a, te s istovrsnim udrugama izvan Hrvatske.

SAP MAG: Koji su glavni problemi s kojima se susreću SAP korisnici u Hrvatskoj?

Draženović: Glavni problemi s kojima se trenutno susrećemo navedeni su kao ciljevi našeg djelovanja u namjeri da ih riješimo ili bar ublažimo. Znači, moramo se više angažirati i međusobno komunicirati, te blisko surađivati sa SAP-om u Hrvatskoj.

SAP MAG: U planu rada HrUSKo-a je utvrditi i uspostaviti mehanizme ocjene dobavljača i usluga. Očekujete li da će se to u konačnici odraziti i na komercijalne uvjete?

Draženović: To je jedan od naših temeljnih ciljeva. Naime, plašimo se jer se, u zadnje vrijeme, u Hrvatskoj pojavila populacija konzultanata za implementaciju SAP-a koji poznaju njegove detalje, ali nedovoljno znaju poslovne procese koje treba pratiti putem SAP-a. Nužno je napraviti (ili preuzeti od nekog u Europi tko to već posjeduje) metriku za ocjenjivanje kvalitete implementacije i tvrtki implementatora SAP-a.

Što se komercijalnih uvjeta tiče, ne vjerujem da ćemo uskoro na ovom području postići značajniji rezultat. Naime, koliko nam je poznato, SAP Hrvatska je već i do sada pokušavao cijene proizvoda i usluga prilagoditi mogućnostima tržišta u Republici Hrvatskoj. Međutim, šansu vidimo u tome da 'za iste novce dobijemo kvalitetniju uslugu' i od toga ne namjeravamo odustati.

SAP MAG: Kako biste opisali suradnju sa SAP-om u Hrvatskoj?

Draženović: SAP u Hrvatskoj bio nam je naklonjen u svim oblicima potpore od samo osnivanja našeg Foruma 1999. godine, pa sve do danas. U nekim trenucima čak smo morali dodatno pojašnjavati kako tako obuhvatnom potporom ne postajemo 'produžena ruka SAP-a', nego samo pokušavamo ostvariti međusobno korektne i korisne poslovne odnose. I dalje ćemo ukazivati na sve s čime eventualno nismo zadovoljni vezano uz rad SAP Hrvatska, ali isključivo u namjeri podizanja kvalitete obostranog rada.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum