SAP Global
SAP MAG 65, svibanj 2009.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Vodstvo čini razliku u vrijeme globalne financijske krize

Optimalizacija poslovnih ciklusa putem tehnoloških ulaganja

Nesumnjivo da je u teškim i složenim gospodarskim uvjetima menadžement više nego ikada stavljen pred iskušenje uspostave ravnoteže između smanjivanja troškova i poduzimanja ciljanog ulaganja koje će osigurati budući uspjeh. Nastavak neizvjesnosti u gospodarskim predviđanjima čini taj hod po žici još većim izazovom.

Pripremio: Marko Biljan, marko.biljan@sap.com

Preživljavanje i procvat u vrijeme gospodarskog previranja
Nesumnjivo da je u teškim i složenim gospodarskim uvjetima menadžement više nego ikada stavljen pred iskušenje uspostave prave ravnoteže između smanjivanja troškova i poduzimanja ciljanog ulaganja koje će osigurati budući uspjeh. Nastavak neizvjesnosti u gospodarskim predviđanjima čini taj hod po žici još većim izazovom.

Nitko ne može predvidjeti koliko će aktualna recesija trajati. Međutim, jedno je sigurno: sa svakom gospodarskom krizom dolazi i nova prigoda. Neka poduzeća će od dobrih postati izvrsna, a druga će nestati ostavljajući prostor za inovativnije konkurente. Da bi bili među pobjednicima, menadžment treba odgovoriti na sljedeća tri ključna pitanja.

U što danas uložiti?
Poduzeća koja lakše prevladavaju teške gospodarske prilike čine to određivanjem strateških prioriteta, ulaganjima u osnovu njihova poslovanja i financiranjem projekata koji generiraju brzi povrat ulaganja. Većina poduzeća planira nastaviti svoj projekt preobrazbe ulažući u skalabilne poslovne procese radi omogućavanja rasta i unaprjeđenja margine dobiti uz nižu troškovnu strukturu. No, sva poduzeća preispituju nove i postojeće projekte s obzirom na vrijednosti koje im oni donose.

Kako smanjiti troškove da se ne oslabi organizacija?
Uvijek postoje one očigledne mogućnosti rezanja troškova: putovanja, optimalizacija radne snage, objedinjavanje poslova na razini cijeloga poduzeća (financije, kadrovska, informatika, pravni poslovi), nekretnine, ponovno pregovaranje o povoljnijim ugovorima s dobavljačima. Teže je smanjivati troškove na područjima prodaje, marketinga, istraživanja i razvoja, te strateške informatičke tehnologije. Na primjer, generalno rezanje izdataka za informatičku tehnologiju može biti opasna pogreška. Informatički tehnološki projekti često su duboko integrirani u temeljne procese poduzeća, pa svako smanjivanje planiranih ulaganja u informatičku tehnologiju može ugroziti organizaciju. Ipak, poduzeća si ne mogu priuštiti zadržati suvišne procese i sustave. Najbolje vođena poduzeća koriste ovu gospodarsku situaciju za usklađivanje i konsolidaciju svojih informatičkih okruženja, uz ulaganje u procese koji generiraju vrijednost i povećanje mogućnosti informatičke tehnologije.

Kako ostvariti tržišni udjel radi obrane i poboljšanja svoga položaja?
Usredotočenjem na kupca/klijenta i potkrjepljenje strategije putem informatičke tehnologije, poslovanje ne samo da može preživjeti aktualnu financijsku oluju, već i procvasti. Zapravo, poduzeća koja se međusobno spajaju, uglavnom imaju koristi kada stvari krenu nizbrdo. Spajanja u vrijeme krize obično generiraju znatno veću vrijednost od spajanja u vrijeme procvata. Iz ovih teških gospodarskih prilika moguće je izaći jači nego prije, no potrebno je odlučno djelovati. S obzirom na ozbiljnost situacije, izvan svake sumnje je da poduzeća moraju odmah djelovati.

Šest prioriteta za današnju gospodarsku klimu
Tržišni predvodnici znaju da u vrijeme krize ništa nije važnije od osiguranja operativne fleksibilnosti neophodne za inovativne odluke s težištem na tržištu. Ako se želi parirati najboljima, potrebno je ozbiljno uzeti u obzir ovu najbolju praksu radi uravnoteženja koje omogućava smanjenje troškova i pametna ulaganja.

Upravljanje gotovim novcem: Kreditne linije smanjene su i potrošnja se smanjila, pa poduzeća trebaju upravljati svojim gotovinskim ciklusima i pojačati povjerenje dioničara. Vodeća poduzeća posebnu pozornost posvećuju zdravom stanju svoje bilance. Upravljanje likvidnošću postaje sastavnim dijelom temeljnih procesa organizacije. Sposobnost smanjenja posrednih pomagala i povećanja financijskog tijeka korištenjem obrtnog kapitala omogućava organizacijama da podupru svoje dugoročne novčane potrebe. Korist može biti golema. Istraživanja pokazuju da poduzeća sa sposobnošću donošenja kreditnih odluka u realnom vremenu, u prosjeku, ostvaruju 40% manje dana bez prodaje.

Racionalizacija poslovanja: Potrebno je smanjiti prekomjerne troškove iz organizacije. Interne troškove moguće je smanjiti unaprjeđenjem produktivnosti i racionalizacijom poslovanja. Dublji pogled u model poslovanja može rezultirati znatnim uštedama. Organizacije koje koriste model poslovanja sa zajedničkim službama, u prosjeku imaju 25% niže troškove poslovanja od onih koje koriste decentralizirani pristup. Što se tiče vanjskih troškova, potrebno je pripremiti se za lomove u dobavljačkom okruženju i pokrenuti projekte koji smanjuju svu nasumičnu i nebitnu potrošnju. Organizacije koje koriste alate za analizu potrošnje, u prosjeku ostvaruju 80% veću godišnju uštedu. Jednako tako, organizacije koje koriste sposobnosti upravljanja ugovorima kao sredstvo za postizanje sukladnosti, u odnosu na ugovorene uvjete ostvaruju dvaput veću godišnju uštedu i zahtijevaju samo trećinu osoblja.

Provođenje aktivnosti za postizanje sukladnosti: U vrlo bliskoj budućnosti organizacije mogu očekivati još strože propise od onih koje propisuju postojeće inicijative poput Sarbanes-Oxleya (SOX). Potrebno je pripremiti organizaciju za potporu sljedećem valu propisa koje će sa sobom donijeti Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (IFRS), Registracija, vrednovanje, autorizacija i ograničenje kemikalija (REACH), i drugi. Mnoga poduzeća naučila su da sukladnost sa SOX-om i internim mehanizmima kontrole rezultira povećanim troškovima poslovanja. Prosječni interni revizijski ciklus, mjeren danima, gotovo je tri puta kraći u poduzećima koja su automatizirala procese.

Uspostavljanje boljih odnosa s klijentima/kupcima: U teška vremena klijenti traže pouzdane, vjerodostojne dobavljače. Segmentiranje klijenata/kupaca prema riziku, veličini i vrijednosti mora biti takvo da je moguće optimalizirati prodajni potencijal ponudom ciljanih cijena za ostvarivanje posebne vrijednosti. Tijekom velike svjetske krize 30-tih godina prošloga stoljeća, poduzeće General Electric pokazalo je da ima sluha za svoje klijente/kupce razradom inovativne strategije financiranja, pa su kupci koji su kupovali hladnjake mogli ih otplaćivati kroz neko vremensko razdoblje.

Zadržavanje najboljih talenata: Najtalentiraniji ljudi na tržištu uvijek imaju posao, čak i u vrijeme krize. Potrebno je izraditi programe za zadržavanje najboljih talenata i izgradnju tima koji može pomoći poduzeću da ostvari petogodišnje ciljeve rasta. Kako drugi smanjuju kapacitete, potrebno je biti oportunist i iskoristiti tu jedinstvenu priliku za regrutiranje pravog tima. Učinkovito upravljanje talentima pomaže poduzećima kada je riječ o ciljevima rasta, ali i unaprijediti njihovu opću osnovu. Organizacije koje ulažu u praksu upravljanja talentima imaju znatno veći radni prihod po zaposleniku.

Zaštita i njegovanje brenda: Brendovi mogu nastati ili nestati u vrijeme krize. U teška vremena zadržavanje profitabilnih klijenata/kupaca i posezanje za novima zahtijeva veću inovativnost i predanost. To se može postići novim proizvodima, uslugama i strateškim akvizicijama. Apple Inc. najbolji je primjer kako se poduzeće može obnoviti stvaranjem doživljaja kupaca koji je bez premca. Prvo, Apple je odbacio proizvode koji nisu pridonosili njegovoj općoj osnovi. Potom je poduzeće kreiralo novu liniju proizvoda, koji su Apple vratili njegovim korijenima (elegancija, lakoća korištenja, modernost). Naposljetku, Apple je pokrenuo nove usluge, poput iTunesa, s doživljajem kupaca koje je bez premca u svijetu. Ti su potezi bili vrlo riskantni za poduzeće koje je s lakoćom moglo potonuti u beznačajnost na tržištu. No usredotočenje na brendiranje, doživljaj kupaca i opću osnovu bilo je jedini način da poduzeće preživi. Očito je da se kockanje isplatilo. U zadnjih 5 godina, Appleovi prihodi skočili su sa 6 milijardi USD na 32 milijarde USD, a vrijednost brenda porasla je s 5 milijardi USD na 13 milijardi USD, prema podacima Interbrand Corporation. Taj uspjeh zahtijevao je znatnu poslovnu disciplinu i promjenu procesa praćenu velikim ulaganjem u tehnologiju.

Maksimalna vrijednost informatičke tehnologije
U današnjem zahtjevnom globalnom gospodarstvu, informatička tehnologija može pomoći u ostvarivanju neposredne  poslovne vrijednosti i racionalizaciji troškova poslovanja. Ulaganje u pravu informatičku platformu i end-to-end poslovne procese, poduzećima omogućava pojednostavnjenje informatičkog okruženja i smanjenje ukupnog informatičkog troška. Ta ulaganja, također, omogućavaju poduzećima da učinkovitije posluju i unaprijede doživljaj klijenta/kupca. Strateško ulaganje u informatičku tehnologiju od poduzeća zahtijeva sljedeće:

Uspostavu jače suradnje informatike i poslovanja: Neizvjesnost znači veću potražnju za informatičkom tehnologijom. Kad vlada oskudica sredstava, poslovni i informatički menadžeri trebaju jaču suradnju oko inovacije end-to-end poslovnih procesa. Također, poslovni predvodnici trebaju točnu i pravodobnu informaciju za racionalno vođenje poslovanja. Besprijekorna izvedba takvih inicijativa može rezultirati eksponencijalno većim povratima nego tradicionalni pokušaji smanjivanja troškova za informatičku tehnologiju.

Ostvarivanje poslovne vrijednosti: Poduzeća sada više nego ikada strogo nadziru nova ulaganja. Tako i treba biti. Isporuka projekata na vrijeme i u okviru proračuna nije više dovoljna. Poduzeća se moraju usredotočiti na treću dimenziju: vrijednost. Mnoga vodeća poduzeća preuzimaju najbolju praksu upravljanja vrijednošću. Ona započinje s poslovnim opravdanjem svakog projekta kojim se jasno identificiraju nositelji posla i konkretna mjerila uspjeha. Svim projektima upravlja se kao portfeljom inicijativa koje se natječu za ista novčana sredstva. Projekti s najvećom vrijednošću i najmanjim rizikom financiraju se prvi. Nakon implementacije, nositelji posla blisko surađuju s timom za upravljanje vrijednošću kako bi osigurali ostvarivanje vrijednosti. Projekti se proslavljaju tek kad je ostvarena obećana vrijednost. Nažalost, malo je poduzeća koja preuzimaju tu jednostavnu najbolju praksu. No, to mora postati pravilo, a ne iznimka.

Smanjivanje informatičkih troškova i konsolidacija aplikacijskog portfelja: Nakon propasti eksplozije internetskih poduzeća, mnogi menadžeri informatičkih službi smanjili su svoje troškove poslovanja. Time su eliminirani najistaknutiji generatori troškova, poput konsolidacije ponuđačkog i podatkovnog centra. Nažalost, u ovom padu daljnje smanjivanje troškova bit će puno teža zadaća. Možda je najveća preostala prigoda pojednostavnjenje aplikacijskog portfelja. Treba znati da danas poduzeća koriste između 5 i 100 poslovnih aplikacija po svakoj milijardi prihoda. Pametni voditelji informatičke službe mogu konsolidirati svoj aplikacijski portfelj na jedinstvenoj poslovnoj platformi poput SAP-a i znatno smanjiti ukupni informatički trošak uz razvoj veće agilnosti. No, to zahtijeva poslovnu potporu i kratkoročno ulaganje. Riječ je o ulaganju za eliminaciju troškova.

Uspostava poduzeća u realnom vremenu: Uz izrazito težište na isporuci neposredne vrijednosti, poduzeća mogu povećati uočljivost širom organizacije i ostvariti korist od napredne analitičke platforme. Instalacijom poslovnih monitora koji funkcioniraju u realnom vremenu, organizacije mogu stvoriti jaču poveznicu između poslovne strategije i njezina izvršavanja, donoseći bitne poslovne odluke u realnom vremenu.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum