SAP Global
SAP MAG 66, lipanj 2009.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Globalni trendovi i “čiste” tvrtke

Planetarno rasprostranjene poslovne mreže, ekološka održivost i društveno povezivanje trendovi su koji definiraju današnje poslovne strategije koje nužno moraju biti usmjerene na stvaranje novih vrijednosti. U središtu svega toga je SAP, tvrtka koja je postigla operativnu izvrsnost i potpuno transparentno poslovanje.

Razgovarao: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.t-com.hr

Jeffrey Word, uz funkciju potpredsjednika SAP-a za razvoj proizvoda, vodi i SAP-ov Centar za transformaciju poslovnih mreža. Autor je većeg broja knjiga, među kojima su i “Essentials of Business Processes and Information Systems”, “SAP NetWeaver for Dummies”, “Business Network Transformation” i “Integrated Business Processes with ERP”, a potonja će biti objavljena za godinu dana. Radio je petnaest godina kao poslovni konzultant za niz hardverskih i softverskih tvrtki koje se nalaze na popisu 1000 najboljih časopisa “Fortune”, a SAP-u se pridružio tijekom 2000. godine. U posljednje vrijeme bavi se razvojem tehnoloških strategija i idejama poboljšanja poslovnih procesa. Na ovogodišnjoj SAP World Tour konferenciji u Zagrebu održao je glavno uvodno predavanje kojime je predstavio svoju viziju utjecaja globalnih trendova na današnje poslovanje i koncept tzv. “čiste” tvrtke.

SAP MAG: Rekli ste da je današnji svijet prožet s tri globalna trenda koji određuju poslovanje svake tvrtke i definiraju njezinu strategiju. O čemu je riječ?

Word: Prije svega, riječ je o jednom ekonomskom trendu, pojavi globalno širećih poslovnih mreža. Drugi trend je ekološki, a u poslovanju se definira zahtjevima za gradnjom održive i ekološki svijesne tvrtke. Treći trend je društveni ili, bolje rečeno, društveni aspekt poslovanja, koji se očituje u povezivanju ljudi, unutar i izvan tvrtke, u različite oblike društvenih mreža s ciljem postizanja većeg stupnja suradnje u svakodnevnom poslu. Ta tri trenda zajedno, i u svom međudjelovanju, stvaraju jedno posve novo poslovno okruženje koje od tvrtki zahtijeva razvoj potpuno novih strategija.

SAP MAG: Što povezuje te trendove?

Word: Sva tri trenda snažno su usredotočena na informaciju, na metode kako doći do pravih informacija i na njihovu distribuciju do onih kojima je potrebna za obavljanje posla. Kada gledate ekonomski trend, transformaciju poslovnih mreža, tu je riječ o svim podacima koji se nalaze u toj određenoj mreži, a koji su tvrtki potrebni da bi na najbolji način uslužila svoga korisnika. Kod ekološkog trenda, riječ je o cjelovitom pristupu radu kompanije, o svim njezinim informacijama kada se promatraju s aspekta očuvanja okoliša i ekološke održivosti. Kod društvenog aspekta, informacije i njihovo pravodobno prenošenje temelj su donošenja pravih odluka u pravo vrijeme.

SAP MAG: Na koji način se tvrtke moraju promijeniti da bi uspješno pratile te trendove, kakva mora biti njihova nova strategija?

Word: Poslovne strategije tvrtki tek su reakcija na trendove, a treba ih oblikovati tako da iskoriste globalne promjene i, istodobno, izbjegnu njihov štetni utjecaj na rad poduzeća. Da biste mogli postaviti takvu strategiju, morate, kako mi to u SAP-u kažemo, postati “čista” kompanija. “Čistoćom” ovdje opisujemo potpunu transparentnost poslovanja, kako unutar same tvrtke, tako i u poslovnoj mreži u kojoj radite.

SAP MAG: Koja je tema vaše najnovije knjige?

Word: Knjiga “Business Network Transformation” iz tiska će službeno izaći u kolovozu, no SAP je za svoje korisnike uspio unaprijed osigurati određenu količinu. Glavna tema knjige je transformacija poslovnih mreža, a knjiga je, zapravo, zbornik znanstvenih radova i ja sam samo njezin urednik. Autori tekstova vodeći su stručnjaci poput Jeffreyja Moorea i drugih poznatih znanstvenika. Njihovi članci govore o tome kako se tradicionalne vrijednosti dezintegriraju i kako se nove vrijednosti ostvaruju tek putem stvaranja poslovnih mreža. Tvrtke nove poslovne mreže koriste kao svoju konukrentsku prednost.

SAP MAG: Kako se postaje “čista”, transparentna tvrtka?

Word: To nije ni jednostavno ni lako. Recimo, želite li da vam nova strategija poslovanja bude uspješna i ona mora biti čista, bolje rečeno, jasna. Strategija mora biti jasna svima, od najvišeg menadžmenta do posljednjeg zaposlenika. Svi moraju znati što je strategija tvrtke i kako ona utječe na njihove dužnosti i radno mjesto.

SAP MAG: Dajte nam neki konkretni primjer. Znate li tvrtku koja je postigla to “čisto” stanje poslovne svijesti?

Word: Premda će zvučati kao samohvala, mogu reći da je SAP takva tvrtka. Napisali smo poseban dokument o korporativnoj strategiji, za što nam je trebalo dosta vremena, jer smo željeli da on svima bude jasan. “Prevodili” smo ga na “jezik” svakog zaposlenika u kompaniji. Rekli smo im da će strategija utjecati na njihovu plaću, bonuse i ključne indikatore poslovanja. Objasnili smo im što se od njih očekuje u pet-šest glavnih strateških ciljeva, na koje sve načine mogu osobno doprinijeti ostvarenju toga plana. Mislim da je naša strategija dobar primjer strategije koja nije samo propisana od upravnog odbora kao neka dogma, već je živi dokument koji definira svakodnevne obveze svakog zaposlenika. Mjerili smo, i u hodu poboljšavali, sve, svaku akciju, svaki projekt, rad svakog zaposlenika. Krenuli smo s time 2005. godine i tada smo zacrtali gdje želimo biti za pet godina, 2010. godine. U svemu tome koristili smo se vlastitim softverom.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum