SAP Global
SAP MAG 67, listopad 2009.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Kako iskoristiti i kapitalizirati svoje konkurentske prednosti?

Piše: Boris Sesar, boris.sesar@sap.com

Većina malih i srednjih tvrtki nudi uži raspon proizvoda i usluga od onih velikih. Ovaj ciljani tržišni pristup postaje njihova konkurentska snaga, ali samo u slučaju ako je svatko u tvrtki potpuno svjestan koje aktivnosti funkcioniraju dobro (kako bi ih brzo kapitalizirali), a koje ne (kako bi ih brzo revidirali i ispravili).

SAP: Lider na tržištu poslovnog izvještavanja

SAP korporacija je globalni lider u implementaciji Business Intelligence rješenja malim i srednjim tvrtkama. One koriste SAP Business Objects Edge rješenje za poslovnu inteligenciju. Samo rješenje sastoji se od Ad Hoc upita, izvještavanja i analiza, Dashboarda i vizualizacija i upravljanja podacima, sve kako bi se pomoglo malim i srednjim tvrtkama da bolje razumiju, analiziraju i predvide što se događa ili će se događati u njihovoj organizaciji.

SAP Business Objects Edge rješenja dizajnirana su da bi njihovi korisnici jednostavno otkrili razloge problema, poput nerješenog upita u odjelu korisničke podrške, bez da traže pomoć internog odjela informatike ili vanjskih konzultanata koji su, uzgred, u vrlo malom broju nazočni u malim i srednjim tvrtkama. Ova rješenja omogućavaju malim i srednjim tvrtkama da iskoriste potpuni razmjer BI funkcionalnosti za znatno nižu cijenu nego je to u velikim tvrtkama.

Omogućavanje boljeg uvida u poslovanje većem broju zaposlenika

Nedavno je SAP proširio SAP Business Objects Edge portfelj s najkvalitetnijim mogućnostima u poslovnom izvještavanju i upravljanju performansama, uključujući alate za istraživanje podataka i dvije nove aplikacije za upravljanje performansama.

Nove mogućnosti u istraživanju podataka

Male i srednje tvrtke prvenstveno trebaju intuitivni, jednostavni način u pristupu ključnim informacijama poput trendova i prikladnih grafova iz njihovog trenutnog, vrlo često višeaplikacijskog poslovnog sustava da bi mogle donositi odluke na temelju ispravnih informacija. Ovakav model pristupa, zapravo, omogućava doslovno svakom korisniku da iskoristi kapacitete poslovnog izvještavanja u otkrivanju problema koje, inače, ne bi bilo moguće otkriti i proaktivno ih riješi.

Stoga je SAP nedavno uveo nove mogućnosti istraživanja podataka u standardni SAP Business Objects Edge paket. One omogućavaju poslovnim korisnicima da brže pronađu i preuzmu informacije koje im daju uvid u poslovanje. Unosom predmeta pretrage, korisnici mogu vidjeti sve rezultate, odabrati jedan od njih i, zatim, istražiti dodatne podatke vezane uz odabrani rezultat. Tijekom istraživanja podataka, sustav automatski omogućava vizualni prikaz odabranih rezultata putem tablica i grafova, smještajući ih u najprikladniji mogući vizualni oblik ovisno o tipu podataka (vidi Sliku 1.)

Slika 1. Nove mogućnosti pretrage i istraživanja podataka SAP Business Objects Edge BI rješenja

Na primjer, zamislite maloprodajnog distributera odjeće koji bi želio dobiti bolji uvid u kupovne navike svojih kupaca unutar različitih županija u kojima posluje. Zaposlenik distributera jednostavno utipka riječ «haljine» u polje za pretragu u SAP Business Objects Edge sustavu. Nakon što korisnik klikne «Pretraži», sustav pronalazi i prezentira pregled koji pokazuje prodaju u različitim hrvatskim županijama, automatski predočavajući i graf «prodaja odjeće po županijama» s pripadajućim trendovima neovisno o korisniku, prepoznavajući da je različitost županija važan i relevantan atribut usko povezan s tipom haljina koje se prodaju.

Budžetiranje, planiranje, konsolidacija i upravljanje strategijom za male i srednje tvrtke

Financije i voditelji odjela trebaju pouzdane, svježe financijske i operativne podatke za planiranje, budžetiranje, prognoziranje i analizu da bi otkrili kako najbolje rasporediti svoje, vrlo često, ograničene resurse. Menadžeri u malim i srednjim tvrtkama uglavnom se pouzdaju na Excel tablice za dobivanje ovih informacija. No, dok Excel tablice imaju poznate i priznate mogućnosti modeliranja podataka, one nose i određene slabosti:

  • Excel tablicama nedostaju strukturirani procesi i centralizirani podaci, te konzumiraju znatnu količinu vremena zbog ručnog unosa podataka.

  • Budžetiranje i planiranje vrlo lako se pretvara u noćnu moru zbog problema kontroliranja verzija budžeta i plana koji vrlo brzo «iskoče iz ruku».

  • Tablice su vrlo osjetljive na pogreške zbog manjka provjere i grešaka u unosu poslovnih korisnika, često pritisnutih kratkim rokovima za izradu budžeta ili planova.

Da odgovori na ove probleme, SAP je ponudio dva nova rješenja za upravljanje performansama koja su upakirana i prilagođena cijenom za male i srednje tvrtke.

SAP Business Objects Edge Strategy Management pomaže malim i srednjim tvrtkama da unaprijede performanse povezivanjem ciljeva, inicijativa i ključnih indikatora poslovanja (KPI) kroz odjele, čak i cijelu organizaciju. Rješenje omogućava korisnicima davanje prioriteta i ocjena poslovnim inicijativama vezanima uz njihov utjecaj na strateške ciljeve da bi se uskladili sa strategijom tvrtke i usredotočili na bitno.

SAP Business Objects Edge Planning and Consolidation pomaže malim i srednjim tvrtkama da jednostavno kreiraju i upravljaju planovima i budžetima koji su usklađeni s financijskim planovima i resursima, te sinkronizirani sa strategijom tvrtke. Sustav, također, omogućava menadžerima da potpuno povežu planiranje na razini tvrtke i pojedinih odjela, inteligentno modeliraju poslovne scenarije i izvode analize kako bi definirali operativne budžete temeljene na strateškim planovima i pretpostavkama.

Dodatno, dok upravljanje budžetima kroz Excel može izazvati procesne probleme, poslovni korisnici su upoznati s njima. Iz tog razloga SAP Business Objects Edge Planning and Consolidation osigurava već ugrađeni pristup u Microsoft Excel, vežući tablice direktno na «žive» operativne podatke: kako se podaci mijenjaju u realnom vremenu, tako se mijenjaju u vašem budžetskom prozoru u kojemu, u tom trenutku, radite. Korisnicima je, na taj način, omogućeno da koriste sve mogućnosti pristupa svježim podacima u sekundi, dok istovremeno koriste poznato Excel sučelje koje ne iziskuje nikakvu dodatnu edukaciju za uporabu.

SAP Business Objects Planning and Consolidation zamjenjuje razbacane skupine Excel tablica i datoteka s pravocrtnim procesom koji omogućava usklađivanje planova, budžeta, prognoza ili financijskih rezultata na razini cijele tvrtke. Također, osigurava usklađenost s regulatornim pravilima za konsolidiranje i izvještavanje kompanijskih informacija, interno i eksterno.

Kontinuirani uspjeh vaše male ili srednje tvrtke

S potpunim portfeljom izvještavanja, Ad Hoc upita, analiza i mogućnosti vizualizacije, novim mogućnostima istraživanja podataka i dodatnim rješenjima za budžetiranje, planiranje, konsolidaciju i upravljanje strategijom, SAP Business Objects Edge portfelj omogućava malim i srednjim tvrtkama da ostvare potpuni uvid u svoje operacije i procese, utemeljenost odluka na zaista čvrstim činjenicama (umjesto «prst – palac» metoda), alocira ograničene resurse optimalno i unaprijedi usklađenost tvrtke na troškovno učinkovit način.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum