SAP Global
SAP MAG 69, studeni 2009.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

PLM: Kontrola na svim proizvodno orijentiranim procesima

U današnjem svijetu, gdje promjena predstavlja svakodnevnicu, a kvaliteta poslovnih procesa direktno se manifestira na uspješnost kompanije, za uspjeh na tržištu potrebno je više od jednostavne podrške za poslovne procese.

Piše: Strategic Enterprise: Karlo Smojver, smojver@strategicenterprise.net & Robert Geršak, gersak@strategicenterprise.net

Općenito o važnosti i funkcionalnostima PLM rješenja

Kompanije trebaju nešto što će usko povezati sve njihove poslovne procese u jednu cjelinu i na taj način im pružiti robusnu funkcionalnost koja je specifična za njihove potrebe. U istom trenutku to mora biti intuitivno i jednostavno da ga zaposlenici mogu bez problema upotrebljavati, kao i dovoljno snažno da može pružiti sve informacije kritične za donošenje svakodnevnih odluka koje utječu na strategiju i tržišnu kompetitivnost kompanije. Ovakav koncept moguće je podržati samo s jedinstvenim rješenjem koje nudi kontrolu nad svim proizvodno orijentiranim procesima, od inicijalne ideje do održavanja i gašenja proizvoda.

Glavni izazovi koji se danas javljaju u svim granama industrije, mogu se svesti u tri osnovne kategorije: inovativnost proizvoda, sinkronizacija proizvodnih procesa i,  općenito, ubrzavanje poslovanja.

 • Inovativnost proizvoda zahtijeva efikasno upravljanje projektima i programima. Stoga svi zaposlenici koji sudjeluju u osmišljavanju i dizajnu proizvoda, te njegovoj proizvodnji, moraju imati pristup aktualnim informacijama o proizvodu, kako bi izbjegli pogreške koje, kao krajnju posljedicu, imaju gubitak vremena i novaca.
 • Sinkronizacija svih proizvodnih procesa moguća je jedino uz dobru povezanost i protok informacija među njima, a rezultat dobre integriranosti i sinkroniziranosti svih procesa je povećanje efikasnosti i kvalitete.
 • Ubrzanje cjelokupnog poslovanja krajnji je cilj svake kompanije, a to je moguće ostvariti jedinstvenim upravljanjem svim poslovnim procesima, te neprekinutom suradnjom i komunikacijom sa svim partnerima i ključnim interesnim sudionicima.

Sve navedene aktivnosti i izazove moguće je obuhvatiti pojmom „upravljanje životnim ciklusom proizvoda“. Naime, upravljanje životnim ciklusom proizvoda predstavlja koncept kojim su obuhvaćeni svi procesi vezani uz neki proizvod unutar kompanije. Životni ciklus proizvoda obuhvaća sve faze kroz koje proizvod prolazi (od početne ideje, proizvodnje i održavanja do njegovog gašenja).

Iz navedenih razloga, SAP na tržištu nudi modul pod nazivom PLM (engl. Product Lifecycle Management), kojim je moguće ostvariti kontrolu nad svim navedenim proizvodnim procesima unutar kompanije kroz bogatu funkcionalnost i iznimnu integriranost sa svim elementima poslovanja. Kroz PLM koncept sve informacije o proizvodu međusobno su dobro povezane čime je omogućeno jednostavnije planiranje, te brže i točnije donošenje ključnih odluka kojima se lakše prilagođava aktualnim zahtjevima tržišta.

Funkcionalnosti uključene u SAP PLM modulu omogućuju:

 • Upravljanje životnim ciklusom podataka omogućuje kontrolu nad matičnim podacima i svim dokumentima vezanima uz neki proizvod. To uključuje tehničko upravljanje dokumentima, dijelovima dokumenata i strukturama proizvoda. Upravljanje klasifikacijom, verzijama, varijantama i promjenama u potpunosti je podržano. S ciljem minimiziranja mogućnosti pojave greške i redundancije podataka, SAP PLM ima izuzetno fleksibilno definirana sučelja prema brojnim eksternim aplikacijama. Tako je, na primjer, moguće direktno pohraniti crteže iz CAD aplikacija unutar SAP DMS sustava, čime je garantirana konzistentnost podataka i mogućnost brzog pronalaska traženog dokumenta. Uz integriranost s CAD aplikacijama, potrebno je spomenuti i povezanost sa standardnim Windows alatima, kao što su, na primjer, MS Office alati.

Slika 1: Primjer sučelja za brzu pretragu dokumenata unutar SAP DMS sustava

Slika 2: Primjer pohranjenih CAD modela unutar SAP DMS sustava

 • Upravljanje projektima i programima pruža napredne mogućnosti za planiranje, upravljanje i kontrolu svim aspektima projekata i programa. Uz upravljačke mehanizme, SAP PLM, također, podržava i projektnu analitiku, te upravljanje rizicima. S ciljem bolje integriranosti upravljačkih mehanizama s ostalim procesima unutar kompanije, postoji mogućnost povezivanja svih elemenata projektnog menadžmenta i ostalih entiteta vezanih uz proizvod. Tako je, na primjer, moguće povezati WBS elemente s 3D modelima iz DMS sustava kako bi voditelj projekta u svakom trenutku mogao vidjeti u kojoj fazi dizajna je neki proizvod.

Primjer 1: Ganttov dijagram unutar SAP PLM-a

Primjer 2: Pregled statusa tekućih projekata

Primjer 3: Analitički alati u slopu SAP PLM rješenja

 • Suradnja kroz životni ciklus proizvoda podržava suradnju između projektnog menadžmenta, inženjerstva i ostalih sudionika u životnom ciklusu proizvoda na temelju posljednjih Web standarda pomoću kojih je moguće razmjenjivati projektne planove, dokumentaciju, strukture proizvoda, itd. S ciljem povećanja kvalitete proizvoda i zadovoljstva kupca, SAP PLM, također, nudi mogućnost bolje komunikacije s kupcem u fazi razvoja i dizajna proizvoda. Komunikacija je olakšana pomoću „add-in“ aplikacija cProjects i cFolders, pa kupac u bilo kojem trenutku može vidjeti u kojoj fazi se nalazi proizvod koji je naručio.

Primjer 4: WebDocuments sučelja

Primjer 5: cFolders sučelje za praćenje napretka projekta i dokumenata

Primjer 6: cProjects sučelje za praćenje napretka projekta 

 • Upravljanje kvalitetom pruža integriranu podršku za njezinim upravljanjem kroz cjelokupni životni ciklus proizvoda, od definiranja pa sve do isporuke proizvoda. To uključuje planiranje inspekcija, efikasno upravljanje dobavljačima i proizvodima koje nude, održavanje dokumenata relevantnih za kvalitetu proizvoda, te distribuciju obavijesti o problemima u kvaliteti direktno iz tvorničkih pogona. Također, podržava sustavno traženje rješenja i učinkovitu obradu akcija usmjerenih na kontrolu i osiguranje kvalitete procesa i proizvoda. Uz praćenje trenutne kvalitete, SAP PLM omogućuje i praćenje povijesti kvalitete pomoću snažnih analitičkih alata.

Primjer 7: Kontrola kvalitete u sklopu SAP PLM-a

 • Upravljanje imovinom omogućuje svim sudionicima u životnom ciklusu proizvoda upravljanje imovinom i opremom. SAP PLM podržava odabir, kupnju i instaliranje opreme na temelju njezinih performansi, jednostavnosti održavanja i podrške proizvođača. Također, omogućuje upravljanje izmjenama, nadogradnjom i preuređenjem opreme, a alati za praćenje rada pružaju kontinuiranu informiranost o stanju imovine i statusu održavanja.
 • Briga o okolišu, zdravlju i sigurnosti pruža rješenje za bržu prilagodbu proizvoda aktualnim zakonima i regulativama istovremeno u skladu s tržišnim zahtjevima. Osim što omogućuje rad u skladu s državnim propisima, SAP PLM integrira i različitu funkcionalnost za održavanje i očuvanje okoliša, zdravlja, sigurnosti. Tako, na primjer, omogućuje upravljanje:

  - sigurnošću proizvoda,
  - opasnim materijalima,
  - opasnim tvarima,
  - industrijskom higijenom i sigurnosti,
  - zaštitom zdravlja na radu, i
  - otpadom.

SAP PLM pojednostavnjuje i automatizira sve potrebne aktivnosti kako bi implementirani poslovni procesi bili sigurni, učinkoviti, te u skladu sa zakonima i propisima. Rezultat je smanjenje troškova i minimizirani rizik, kao i poboljšana slika kompanije i tržišne pozicije.

Sve navedene funkcionalnosti SAP PLM-a u potpunosti su prilagodljive specifičnim zahtjevima korisnika čime je moguće ostvariti maksimalnu fleksibilnost i upotrebljivost. Potrebno je još napomenuti kako je SAP PLM modul primjenjiv u raznim granama industrije, čime je svim kompanijama s implementiranim SAP PLM rješenjem omogućeno:

 • brže stvarati i ponuditi inovativne proizvode koji zadovoljavaju aktualne zahtjeve tržišta,
 • optimizirati i ubrzati proizvodne procese kako bi proizvod odgovarao zahtjevima u pogledu kvalitete, cijene i zakonske regulative, i
 • postati agilniji od konkurencije, te brže reagirati na zahtjeve i prilike koje nudi tržište.

Trenutno stanje svjetskog tržišta

Od kada se pojavio, SAP PLM prepoznat je kao dobro rješenje za sigurniji opstanak na konkurentnom tržištu. Zbog SAP-ovog višegodišnjeg iskustva i poznavanja poslovnih procesa, brojne multinacionalne kompanije implementirale su funkcionalnosti SAP PLM rješenja, uloživši tako u sigurniju budućnost. Primjer kompanije koja je implementirala SAP PLM rješenje i uspješno posluje na svjetskom tržištu je Siemens Transportni Sustavi.

Siemens Transportni sustavi

Ciljevi implementacije SAP PLM rješenja:

 • zamijeniti postojećih pet različitih PDM sustava s jednim SAP PLM rješenjem, i
 • sinkronizirati i povezati sve procese unutar kompanije s ciljem ubrzanja poslovanja.

Korištena funkcionalnost:

 • upravljanje dokumentima (tijekom dokumenata i procesom odobravanja), strukturiranje proizvoda, upravljanje promjenama, integracija s različitim CAD sustavima, povezivanje s nabavom i održavanjem, itd.

Rezultati:

 • unaprjeđenje svih procesa i kvalitete podataka,
 • integrirana podrška i povezanost procesa unutar odjela, i
 • smanjenje troškova izazvanih promjenama proizvoda.

Brojke:

 • preko 4.000 korisnika na 7 lokacija, 2.5 milijuna dokumenata migrirano i povezano,
 • implementacija je trajala samo 13 mjeseci, i
 • konačni broj korisnika bit će između 8.000 i 10.000.

Neke od svjetskih referenca za SAP PLM navedene su u sljedećim kategorijama industrija

 

Strategija i buduće smjernice

Vodeći se tridesetogodišnjim iskustvom, SAP je prikupio dovoljno znanja, metodologije i alata da postane jedan od vodećih inovatora na području PLM-a. Ključne smjernice kojima se SAP vodi odnose se na inovaciju proizvoda, sinkronizaciju procesa i proizvoda što, na kraju, rezultira ubrazanjem poslovanja. Ovaj iznimno kompleksni zadatak ima vrlo ambiciozne ciljeve. Krajnje rješenje trebalo bi biti jednostavno za izvedbu, edukaciju, upotrebu i upravljanje.

Da bi se ostvarili neki od tih ciljeva, poslovne informacije potrebno je prikazivati na inteligentan način, kako bi se povećala efikasnost i produktivnost korisnika. U tu svrhu, SAP je krenuo u razvoj novog, intuitivnog korisničkog sučelja. SAP planira u sučelje uključiti naprednije funkcije pretraživača, te prikaz strukture proizvoda na nov način. SAP, jednako tako, planira uvesti i novu inženjersku radnu površinu, kako bi se olakšalo upravljanje strukturom proizvoda, kao što je upravljanje statusima, verzioniranje, upravljanje varijantama, itd.

Na polju upravljanja proizvodima i resursima, planirana poboljšanja odnose se na upravljanje, procjenu i ublažavanje rizika. Poboljšat će se vršenje simulacija u svrhu točnijeg određivanja rokova i preraspodjele potrebnih resursa. Razvoj proizvoda i definicija proizvodnje poboljšana je boljom kontrolom promjena, standardizacijom komponenti koje se često koriste i uvođenjem varijanti proizvoda.

S ciljem poboljšanja kvalitete odluka proširena je funkcionalnost analitičkih funkcija kojima se poboljšava praćenje razvoja proizvoda. Isto tako, proširene su mogućnosti workflowa i procesa konsolidacije kojim se izbjegava redundancija podataka i dvostruko održavanje konzistencije podataka. Inteligentnijim upravljanjem informacijama omogućit će se bolji uvid u ključne informacije proizvoda (engl. KPI – Key Product Information,) čime se olakšava suradnja inženjera, partnera i klijenata.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum