SAP Global
SAP MAG 72, prosinac 2010.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Rješenja za upravljanje kvalitetom i uklanjanje rizika

Kada informatički sustavi postanu integralni dio poslovanja, iznenada se kao nužnost pojavljuju i razni aspekti upravljanja kvalitetom o kojima se, možda, ranije nije razmišljalo. Jesu li svi sustavi pravovremeno nadograđeni najnovijim dostupnim verzijama sigurnosnih nadogradnji za koje se plaća održavanje?

Piše: Ivan Petrović, ivan.petrovic@sap.com

Kada informatički sustavi postanu integralni dio poslovanja, iznenada se kao nužnost pojavljuju i razni aspekti upravljanja kvalitetom o kojima se, možda, ranije nije razmišljalo. Jesu li svi sustavi pravovremeno nadograđeni najnovijim dostupnim verzijama sigurnosnih nadogradnji za koje se plaća održavanje? Kakva je dostupnost sustava? Jesu li pri razvoju aplikacija testirani na odgovarajući način koji kvalitetno odražava njihovu stvarno životnu upotrebu? Testira li se nova HR aplikacija na bazi koja koristi samo nužne podatke ili su sustavi tek nepotrebno opterećeni kopijom cjelokupnog sustava? Jesu li privatni podaci djelatnika na testnom sustavu jednako zaštićeni kao i oni na produkcijskom?

Takvi poslovni zahtjevi provlače se kroz mnoge informatičke sustave, a za njihovo bolje razumijevanje i upravljanje SAP nudi cijeli niz rješenja od kojih su glavna navedena u nastavku.

 

SAP Solution Manager

https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/SM/Home

Smanjenje rizika i TCO-a

SAP® Solution Manager je centralizirana upravljačka platforma koja osigurava alate, integrirani sadržaj i pristupnu točku u SAP, te olakšava implementaciju, podršku, upravljanje i monitoriranje SAP rješenja. Solution Manager smanjuje rizike i poboljšava TCO.

U heterogenim okolinama s više tehničkih podsustava, SAP Solution Manager može biti točka konvergencije i jedinstveno mjesto upravljanja i nadzora.

 

SAP Quality Center

http://www.sap.com/solutions/solutionextensions/qualitycenter/index.epx

Upravljanje kvalitetom implementacije ili nadogradnje

SAP Quality Center by HP koristi sveobuhvatne automatizirane funkcionalnosti da bi povećao brzinu, točnost i učinkovitost testiranja. Jedinstvena web aplikacija izvodi sve aktivnosti nužne za upravljanje kvalitetom: upravljanje zahtjevima, planiranje testova i njihovo izvršavanje u zadanom vremenu, te upravljanje greškama.

SAP Quality Center pomaže u uklanjanju rizika neizbježnih u većini IT projekata i značajno smanjuje troškove testiranja.

 

SAP Test Acceleration and Optimisation

http://help.sap.com/saphelp_tao20/helpdata/en/59/c592cf76844fbbadc7bd8c914cfcc5/content.htm

Ubrzanje testiranja poslovnih procesa

SAP TAO (Test Acceleration and Optimisation) je aplikacija koja daje pretkonfigurirane, automatizirane funkcijske testne komponente u cilju značajnog smanjenja vremena, rizika i troška testiranja poslovnih procesa. Aplikacija ubrzava kreiranje i održavanje testiranja ERP poslovnih procesa i olakšava QA specijalistima razdvajanje aplikacija u komponente. Te komponente se tada učitavaju u SAP Quality Center gdje se:

  • sklapaju u testne scenarije korištenjem jednostavnog vizualnog sučelja, i

  • jednostavno se održavaju čak i kada se sučelja, procesi i verzije mijenjaju.

 

SAP Document Access and Archiving by Open Text

http://www.sap.com/solutions/solutionextensions/docaccessarchiving/index.epx

Poslovni proces je često teško, ako ne i nemoguće, simplificirati i „pokriti“ samom transakcijom, već se uz njega stvara i koristi niz podataka i dokumenata koji su, često, u nestrukturiranom obliku i spremljeni u paralelnim, neovisnim poslovnim sustavima – elektronskoj pošti, digitaliziranoj fizičkoj pošti, ili slično. SAP je, u suradnji s Open Textom, ponudio rješenje – Document Access and Archiving koje u jedinstveni proces integrira strukturirane i nestrukturirane podatke iz više sustava. Dugoročnost partnerstva Open Texta i SAP-a garantira čvrstu povezanost i mogućnost specifičnih integracija koje poslovni korisnici traže.

 

SAP LoadRunner by HP

http://www.sap.com/solutions/solutionextensions/loadrunner/index.epx

Smanjenje rizika automatizacijom testova s opterećenjem

SAP Load Runner by HP aplikacija nudi rigorozno standardno testiranje s opterećenjem koje razvojnim timovima omogućava testiranje poslovnih procesa prije puštanja u produkciju u što realnijim okolnostima i uklanjanje nedostataka vezanih uz performanse. Ova aplikacija može emulirati stotine ili tisuće konkurentnih korisnika i time opteretiti aplikaciju, mjeriti ostvarena vremena posluživanja i ukazati na kritične dijelove aplikacije.

 

SAP Test Data Migration Server

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/TDMS/Test+Data+Migration+Server

Optimiziranje razvoja, testiranja i testnih sustava

SAP TDMS je brza ekstrakcijska aplikacija koja iz produkcijske aplikacijske baze prenosi nužan podskup podataka u testne, QA (Quality Assurance), i edukacijske okoline. Aplikacija omogućava kreiranje kompaktnih, jednostavnih, ali konzistentnih okolina koje omogućavaju testiranje na stvarnim podacima, no istovremeno manje opterećuju i produkcijski i testni sustav, te smanjuju potrebna vremena stajanja primarne produkcije. Ovisno o propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka, dio baze može biti kriptiran ili jednostavno zamijenjen s pseudopravim podacima koji daju mogućnost kvalitetnog testiranja, no ne krše zadana pravila.

U ovom prikazu predstavljeno je više rješenja koja nudi SAP, a koja nisu dio standardne ponude na koju je većina korisnika navikla. Širenjem portfelja rješenja i proizvoda omogućava se optimalizacija implementiranih sustava, daje se dodatna sigurnost i olakšava nadogradnja.

 

Pročitajte više o rješenjima iz ovog članka u dokumentu: SAP Quality & Testing Platform

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum